Marta Kačorová

Filmografie

O princezně, která se nesmála

2011
Animace, Spolupráce
technická realizace filmu

Psí historie

2010
Spolupráce

Hiroshi

2005
Výtvarná spolupráce, Animace
realizace loutek

Báječná show

2002
Kamera, Animace
plastelínová animace
hlavní animátor plastelínové animace