S komentářem Jeanne Pommeau.

Pásmo krátkých dokumentárních snímků, aktualit a hraných skečů průkopníka českého filmu Jana Kříženeckého přibližuje úplné počátky české kinematografie mezi lety 1898 až 1911. Komentovaný program „oživených obrazů“, jak uváděl dobový reklamní slogan, dokumentuje nejen dobové atrakce, zajímavosti a významné události, ale také úplné počátky české hrané tvorby na příkladu tří jednozáběrových groteskních snímků s kabaretiérem Josefem Švábem-Malostranským v hlavní roli.

Pásmo digitalizovaných filmů Jana Kříženeckého vychází z několikaleté práce na jejich kompletaci a porovnání. Digitalizovány byly jak originální kamerové negativy, tak původní kopie i další nosiče. První filmy vzniklé na našem území je tak možné prezentovat v podobě, která zdůrazňuje jejich pestrost a materialitu. Hudební doprovod k filmovému pásmu vytvořil Jan Burian mladší. Projekcí provádí kurátorka a restaurátorka Národního filmového archivu Jeanne Pommeau.