Karel Kopfrkingl je slušný a spořádaný otec a manžel, který nepije, nekouří, je abstinent. Současně je i vášnivým milovníkem hudby a ve volném čase, když zrovna jakožto zaměstnanec krematoria nepřipravuje bezvládná těla na cestu do éteru, se rád obklopuje melodiemi Richarda Strausse. Při příležitosti výročí narození skladatele Zdeňka Lišky se do hlubin Karlovy lásky k hudbě noří audiovizuální esej Ďábelský valčík, která skrze analytické metody na pomezí muzikologie a filmové vědy uvádí protagonistovu preferovanou hudební formu do kontextu celého soundtracku snímku Spalovač mrtvol. Jakou má ve filmu roli diegetická hudba oproti nediegetické? Co konkrétně Karla tolik fascinuje zrovna na valčíku? A zvládá manipulovat hudbou stejně efektivně jako ovládá své spolupracovníky a svou rodinu?