Tým pracovníků, který dohlíží na digitální restaurování českého filmového dědictví, si vyměnil cenné zkušenosti s norskými kolegy.

Počátkem prosince 2014 navštívili ředitelka sekce audiovizuálních sbírek NFA Anna Batistová, Jan Zahradníček, vedoucí digitální laboratoře, projektoví manažeři Matěj Strnad a Ariana Kosteasová, vedoucí ekonomického oddělení Barbora Bokšteflová a kurátorka Jeanne Pommeau norské kolegy v jednom ze sídel Norské národní knihovny ve městě Mo i Rana, nedaleko severního polárního kruhu.

Prezentace NFA v NB, Anna Batistová vede virtuální prohlídku.
Prezentace NFA v NB, Anna Batistová vede virtuální prohlídku.

 

Do Norské knihovny jsme dovezli kompletní československou hranou kinematografii...alespoň knižně.
Do Norské knihovny jsme dovezli kompletní československou hranou kinematografii…alespoň knižně.

 

blog3

 

blog4
Norská národní knihovna se stará o vše, co bylo v Norsku vydáno, bez ohledu na nosič – od knih a časopisů, přes mapy, plakáty a fotografie, rozhlasové a televizní pořady, až ke kinematografickým filmům. Nejstaršími uloženými materiály jsou středověké rukopisy ze 13. a 14. století. Nejnověji do knihovny přichází současná digitální produkce. My jsme si prohlíželi především depozitáře věnované audiovizuálním médiím.

 

blog5
Prohlédli jsme si také digitalizační pracoviště knihovny. Norové digitalizují masově a v podstatě všechny uložené materiály – za účelem uchování i snadnějšího zpřístupňování badatelům a veřejnosti. Na obrázku je jeden z filmových skenerů v Nasjonalbiblioteket.

 

blog6
Norské pracoviště je zcela vybavené pro práci s filmem, archivním i se současnou produkcí. Podobně jako NFA má oddělené depozitáře pro hořlavé filmy na nitrátu celulózy.

 

blog7
Pracoviště se nezabývá jen digitalizací – je vybaveno i filmovou laboratoří, pro kopírování a vyvolání filmového pásu.

 

blog8

 

V květnu 2015 přijeli norští kolegové do Prahy. Výpravu vedl Lars Gaustad, vedoucí filmově-prezervační sekce Norské národní knihovny. Z filmového digitalizačního oddělení se přidali Asle Saeternes, Martin Weiss a Anne Tommervagová. Z pobočky knihovny v Oslu nás navštívil Eirik Frisvold Hanssen, kurátor a pracovník oddělení výzkumu.

Norské kolegy jsme seznámili s právě dokončeným projektem digitálního restaurování filmu Staré pověsti české. Restaurátorka Tereza Frodlová hovořila o celém projektu a rozhodnutích v rámci restaurování obrazu, externí konzultant NFA David Šmitmajer seznámil norské kolegy s restaurováním zvuku u tohoto snímku.

V projektu Digitální restaurování českého filmového dědictví je naším partnerem kromě norské knihovny také sdružení CESNET. Jeho aktivity obecně a konkrétní zapojení do projektu prezentoval Michal Krsek.

Norské kolegy jsme seznámili s plány na rozvoj vlastního digitalizačního pracoviště NFA. Jejich zkušenosti s vybavováním, plánováním pracovního procesu i samotným každodenním provozem pro nás byly velmi cenné.

Emeritní ředitel NFA Vladimír Opěla seznamuje norské kolegy s dějinami Archivu a s projektem výstavby nového depozitáře.
Emeritní ředitel NFA Vladimír Opěla seznamuje norské kolegy s dějinami Archivu a s projektem výstavby nového depozitáře.

 

blog10
Vzhledem k intenzivním stavebním pracem na novém depozitáři nebylo možné uskutečnit návštěvu přímo na místě. Pro ilustraci plánovaného konceptu posloužily architektonické vizualizace. Vladimír Opěla a Anna Batistová vysvětlují rozmístění filmových materiálů uvnitř právě budovaného depozitáře.

 

Vycházka do parku Židovské pece včetně vyhlídky na budoucí sídlo NFA na Nákladovém nádraží Žižkov. Lars Gaustad upozorňuje na výjimečné architektonické řešení nádraží.

 

Součástí workshopu v Praze bylo i seznámení norských kolegů s péčí o rané barevné snímky (tónované a virážované). Názornou demonstraci připravila naše restaurátorka Jeanne Pommeau.
Součástí workshopu v Praze bylo i seznámení norských kolegů s péčí o rané barevné snímky (tónované a virážované). Názornou demonstraci připravila naše restaurátorka Jeanne Pommeau.

 

blog13
Norští kolegové navštívili také Knihovnu NFA. Její vedoucí Pavla Janásková představila fondy a aktivity knihovny a její informační systémy. Její kolegyně a kolegové připravili rešerši k filmu Laila, který zahajoval přehlídku „Norsk uke“, z doby jeho distribuce v meziválečném Československu.

 

Díky spolupráci s Norskou národní knihovnou a podpoře EHP fondů a Ministerstva kultury ČR se nám podařilo uspořádat přehlídku „Norsk Uke„, Norský týden, věnovanou tomu nejzajímavějšímu z dějin norské kinematografie.

blog14
Závěrem návštěvy zavítali norští kolegové na zahájení filmové přehlídky „Norsk Uke“ v kině Ponrepo. V první řadě paní velvyslankyně Norského království Siri Ellen Setnerová, která krátce promluvila k přítomným divákům. O Norské národní knihovně krátce pohovořil Lars Gaustad.

 

Přehlídku pak uvedl její hlavní dramaturg a autor všech doprovodných textů Eirik Frisvold Hanssen. Krátký úvod, představující společenský a kulturní kontext vzniku jednotlivých snímků, měl také před dalšími projekcemi v rámci cyklu.
Přehlídku pak uvedl její hlavní dramaturg a autor všech doprovodných textů Eirik Frisvold Hanssen. Krátký úvod, představující společenský a kulturní kontext vzniku jednotlivých snímků, měl také před dalšími projekcemi v rámci cyklu.

 

Fotografie: Martin Weiss (www.weiss.no), Anna Batistová, Matěj Strnad