Jiří Weiss již ve třicátých letech natočil několik krátkých filmů s vlasteneckou tematikou, které varovaly před rostoucí mocí nacistů. V roce 1938, k dvacátému výročí vzniku Československé republiky, se pustil do výroby střihového filmu Dvacet let svobody. Po podepsání mnichovské dohody ale v zemi zesílily antisemitské nálady a Weiss vzhledem ke svému židovskému původu zvolil exil a válku strávil ve Velké Británii. Snímek tak zůstal nedokončen.

Český filmař nicméně v Anglii dál podporoval protinacistický odboj, když za podpory exilového československého ministerstva zahraničí natáčel agitační dokumenty o hrdinství svých krajanů, zejména československých letců ve službách RAF. Vrcholem této etapy jeho tvorby a zároveň završením jeho pobytu v zahraničí byl film Věrni zůstaneme, který nyní díky péči Národního filmového archivu vychází na výpravně vybaveném DVD v digitálním přepisu.

Sugestivní osmdesátiminutový střihový film shrnuje události druhé světové války se zaměřením na úlohu druhého československého odboje, který zde vystupuje jako síla prosazující prvorepublikové ideály. Dokument začíná smrtí prezidenta Masaryka, pokračuje dramatickými událostmi okolo Mnichova, bleskovým nástupem nacistické armády a defenzivou ostatních národů a graduje vzletným projevem Edvarda Beneše a prvními snahami o obnovení československé demokracie v osvobozené vlasti.

Weiss vycházel z archivních záběrů a spojeneckých i nepřátelských týdeníků. Pracoval s vlastním dokumentárním materiálem i dodatečně inscenovanými segmenty. Obrazový materiál doprovází hudba exilového skladatele Viléma Tauského.

Disk s unikátním dobovým dokumentem doplňuje bonusové DVD s dochovanými filmovými materiály československého exilového vojska během druhé světové války. Sekce Fronty obsahuje kolekci filmů natočených na západní, východní nebo africké frontě. Konkrétně Weiss je autorem filmu o 311. československé peruti Noc a den (1945). Jeho kolega Karel Lamač natočil snímek Čechoslováci nastupují (1943). Oba tituly vznikly pod studiem Czechoslovak Film Unit a pravděpodobně za finanční podpory ministra zahraničí Jana Masaryka. Součástí sekce je také několik zpravodajských šotů nebo sovětský dokument U československé vojenské jednotky v SSSR (1942).

Sekce Návraty se zaměřuje na příchod československých vojsk zpět do vlasti v roce 1945 a nabízí například film Cesta domů (1945) nebo Generál Patton v Praze (1945). Celková stopáž bonusových filmů je dvě a půl hodiny. Stejně jako hlavní film jsou vybaveny anglickými titulky a českými titulky pro neslyšící. Poslední bonus představují fotografie působení československých jednotek na Středním východě a při obraně Tobruku, odkud se nedochovalo mnoho filmových materiálů. Fotky poskytl Vojenský historický archiv a badatel a publicista Jaroslav Čvančara.

Oba disky doprovází dvojjazyčný česko-anglický booklet se zasvěcenými texty od filmové kurátorky Iwony Łyko Plos (Filmový archiv exilové armády), filmové historičky Aleny Šlingerové (Dokumentární film o západním odboji v poválečných letech) a historika Zdenka Maršálka z Ústavu pro soudobě dějiny AV ČR (Československé vojenské jednotky v zahraničí za druhé světové války). Součástí brožury jsou rovněž podrobné informace o Věrni zůstaneme i všech doplňkových filmech.

DVD Věrni zůstaneme si můžete zakoupit na e-shopu Národního filmového archivu.