Po premiéře na MFF Karlovy Vary, kde získal dvě ocenění, vstupuje do kinodistribuce film Jednotka intenzivního života. Režisérka Adéla Komrzý v průběhu tří let dokumentovala Oddělení paliativní péče ve VFN na Karlově náměstí v Praze a spolu s protagonisty – lékaři i pacienty – hledala odpovědi na otázku, jak žít dobrý život s nemocí. V rozhovoru se zamýšlí nad svou režijní metodou a dokumentaristickou etikou obecně.