Jana Vlčková má pověst jedné z nejlepších současných střihaček, jež jde ruku v ruce s její pověstí sebejisté autorky, která se během produkce nebojí přihlásit o slovo. Při osobním setkání může její klidný zevnějšek zprvu mást, slova ale brzy odhalí ostrou hranu, jasný názor a ochotu ho bez vytáček sdělit. Co Janu Vlčkovou naláká na filmový projekt, jaký je její tvůrčí postup a jak vnímá širší kontext filmařského prostředí? Má střihačská profese tolik prostoru, kolik potřebuje, a uznání, jaké si zaslouží?

Interview: Martin Svoboda

Video: Ivan Svoboda