Dětská publikace Zloději tmy, kterou v květnu vydal Národní filmový archiv a slavnostně ji představil na 57. ročníku zlínského filmového festivalu, má seznámit mladého čtenáře s fungováním fotochemického filmu.

Kniha Zloději tmy je badatelským zpracováním deníku, jejž si v daleké budoucnosti píše chlapec Darko. Ten žije v zemi s totalitním režimem udržovaným politickou stranou Lux Lidu, jejímž hlavním snažením je „absolutní prosvětlení lidstva“, čehož dociluje vědomým potlačováním tmy. Do Darkova příběhu čtenář poprvé nahlédne při jeho setkání se sourozenci Lukou a Strakou. Bratr a sestra společně ukradnou na stínové burze tajemnou drobnou černou krabičku a při útěku se pak společně s Darkem propadnou do černé díry pod burzou. V temnotě nějakých deseti metrů pod zemí začíná trojice pátrat po cestě na povrch a také po obsahu zcizené krabičky.

Při putování podzemím si Darko uvědomí, že prochází sutinami staré civilizace. Na zdech lemujících cestu nacházejí hrdinové řadu vylepených filmových plakátů, jejichž smysl ovšem nechápou. V jejich světě filmové plakáty existovat nemohou, neboť ve světě absolutního světla film nemůže vzniknout… Trojice ani netuší, že se nachází ve zchátralém kině, do té doby, než narazí na muže, kterého pojmenuje Led podle trička Led Zeppelin, jež má na sobě. Darko a sourozenci záhy pochopí, že muž je ze staré civilizace a že zná nejen tajemství krabičky, ale i další s ní související věci. Spolu s Ledem začínají hrdinové knihy a potažmo také její čtenáři sledovat napínavý filmový proces od natáčení až po projekci, kterou nakonec zanikne svět absolutního světla a dojde k nezbytnému vyvážení mezi ním a temnotou.

 

Foto: Annna Doupovcová
Foto: Anna Doupovcová

 

Kniha, vydaná v pevné vazbě, je dílem autorek Alexandry Morales a Lucie Bokšteflové. Ty opatřily publikaci zápisky Darkova deníku, badatelskými vysvětlivkami použitých termínů z oblasti filmu či upřesňujícími principy fungování fiktivního světa, v němž knižní hrdinové žijí, a samozřejmě také teoretickou částí, jež se podrobněji věnuje již v příběhu představeným procesům a prvkům. Za nápaditými a velmi vydařenými ilustracemi, jež jsou pro publikaci stěžejní, stojí všestranný umělec Vojtěch Horálek a pedagog FAMU Georgy Bagdasarov. Ti řadu klíčových událostí předávají takřka komiksovou narací, interpretace příběhu však do značné míry závisí na čtenářových schopnostech a fantazii. Tato přímá invence je pak umocněna dalšími interaktivními prvky knihy, a to jednak plánkem celého podzemí tzv. staré civilizace, ale také ilustrovanými fóliemi, jež čtenáři přiložením na správnou stránku v knize vytvoří komplexní obrázek, anebo mu názorně zobrazí rozdílné šířky filmů.

Neboť jsou v ilustracích bohatě využity interpretace původních filmových plakátů, nalezne čtenář v zadní části knihy seznam filmografie. Blíže je mu také představeno prostřednictvím krátkých medailonků pět významných uměleckých osobností, s nimiž se trojice hlavních hrdinů v knize setká, tedy Jan Evangelista Purkyně, Alexander Hackenschmied, Karel Teige, Václav Tille a Jan Kučera. Nakonec je čtenáři doporučena rozšiřující literatura.

 

Ilustrace © Vojta Horálek
Ilustrace © Vojta Horálek

 

Publikace Zloději tmy uvede čtenáře do světa na pomezí reality a fantazie. Objevením tajemného podzemí staré civilizace se začne rozvíjet napínavý příběh dětí z budoucnosti, které se snaží rozluštit šifru ukrytou v malé černé krabičce a pochopit naší době dobře známé kino a filmové procesy. Nenásilnou formou jsou tak čtenáři postupně předávány principy vzniku a fungování filmu. Ačkoli se kniha prezentuje jako dětská, může přinést mnoho podnětných informací také dospělému čtenáři. A v kooperaci s ním je pak možné knize a jejím hlavním myšlenkám z pohledu dítěte lépe porozumět.

 

zlodejiAlexandra Morales a Lucie Bokšteflová, Vojtěch Horálek, Georgy Bagdasarov. Zloději tmy. Praha: Národní filmový archiv, 2017. Vydání první, 153 stran, 395 Kč.

Knihu lze zakoupit v e-shopu NFA.