Pásmo s názvem Na čtyřech nohou je složeno z materiálů 15 tvůrkyň a tvůrců. Své rodinné filmy natáčeli na formáty 8 mm, S8 mm, 9,5 mm a 16 mm. Všechny autory a autorky spojuje to, že se ve svých filmových záznamech pokoušejí pomocí filmové kamery zachytit moment fascinace setkání člověka se zvířetem – ať už je to domácí mazlíček, či divoké zvíře chované v ZOO. Úvodní přednášku k tomuto pásmu připravila režisérka a etnozooložka Hana Nováková a současným zvukem ho doprovodila multimediální umělkyně Alexandra Cihanská Machová.