Experimentální postupy v rodinném filmu

Ponrepo online

Pásmo se zaměřuje na záběry z kolekce rodinných filmů, které jejich autoři exponovali dvakrát. Autory rodinných filmů jsou Petr Smutný, Marie Bílová, Eva Šmídová, Jaroslav Kočí, Anežka Sováková a Vladimír Deutsch. Eva Šmídová použila materiál Super 8mm, který má v porovnání s klasickým 8mm filmem účinnou plochu obrazu zvětšenou přibližně o polovinu. Všichni ostatní zmínění tvůrci natáčeli své rodinné filmy na klasický 8mm film.

Ať už se k vícenásobné expozici dostali autoři omylem, či to byl jejich záměr, vznikly vizuálně atraktivní sekvence propojující dvě různá místa. Již v období raného filmu využívali tvůrci dvojexpozice ke znázornění neskutečných nebo nadpřirozených scén. Dodnes s nimi pracují experimentální fotografové a filmaři, kteří využívají toho, že vícenásobných expozice mohou vytvářet další významy.

Autorka hudby Alexandra Cihanská Machová při tvorbě hudební kompozice použila nahrávky členů své rodiny, se kterými trávila doma období druhého lockdownu. Dětské hlasy dále propojila se současnými přístupy k elektronické experimentální zvukové tvorbě.

Pásmo připravili kurátoři Jiří Horníček a Klára Trsková.