Ponrepo online

Ve sbírkách Národního filmového archivu se nachází celá řada filmových záznamů dokumentující tajemnou Podkarpatskou Rus, která přitahovala dobrodružnější turisty již od roku 1919. V rámci filmového pásma se budeme moci na některé unikátní filmové záznamy opět podívat. Kromě zpravodajských a dokumentárních filmů vznikaly v této části tehdejšího Československa i hrané snímky. Z nich je patrně nejznámější Marijka nevěrnice, kterou natočil Vladislav Vančura v roce 1934 v okolí obce Koločava.

Programem provází archivář Národního filmového archivu Luboš Marek.