Katalogizace, rekatalogizace  a retrospektivní katalogizace v Knihovně Národního filmového archivu.

V roce 1978 jsem maturovala na Střední knihovnické škole z odborného předmětu Katalogizace. Jen tak mimochodem za jedna. V té době katalogizační lístek a kartotéka vypadaly takto:

Lístkový katalog U

Pro katalogizátory platila Pravidla jmenného katalogu, která vznikla v roce 1959 dopracováním Prozatímních pravidel a byla určena velkým a středním knihovnám všech typů. V roce 1960 vyšlo zkrácené vydání pravidel pod názvem Pravidla jmenného katalogu pro střední a menší knihovny. V roce 1972 potom Pravidla jmenného záznamu speciálních dokumentů a analytického popisu. S nimi začala i skončila moje katalogizační praxe, ve které mi pomáhal můj věrný přítel, psací stroj značky Zeta.

Zeta U

Další čtvrtstoletí jsem se s katalogizací nepotkala. Až v roce 2005, kdy jsem nastoupila do Knihovny Národního filmového archivu. Pracoviště – depozitáře knihovny Hradištko, náplň práce – rekatalogizace knihovního fondu.

Co to je vlastně rekatalogizace? Je to zpracování již v minulosti zkatalogizovaných  dokumentů, a to metodou de visu, tedy vytvoření nového záznamu s konkrétním pramenem v ruce. U mě tedy s knihou, u mých kolegyň například se scénářem nebo svázaným ročníkem časopisu. Volí se v případě, že původní katalogizační záznam není dosti úplným a kvalitním podkladem pro převod do strojem čitelné podoby. A i když to není určitě nejjednodušší způsob, v naší knihovně jsme přesvědčeni, že pro převod katalogů do strojem čitelné podoby ten nejspolehlivější a nejméně chybový, což je nutné především u speciálních odborných fondů.

Tedy budu katalogizovat, to umím, říkala jsem si. Ale ouha. Kde jsou mé papírové kartičky, dřevěné kartotéky a můj psací stroj? Vše, co jsem znala a uměla, bylo pryč.

A kde jsou má katalogizační pravidla pana Nádvorníka? Co to znamená AACR2R (anglo-americká katalogizační pravidla), UNIMARC (komunikativní formát pro tvorbu bibliografických záznamů v ČR) a IPAC (online katalog určený veřejnosti)?

Možná se na tomto místě zeptáte, proč katalogizujeme dokumenty, které už jednou zkatalogizovány byly? Pokusím se vám odpovědět na konkrétním příkladu katalogizačního lístku ke knize australského spisovatele a publicisty Johna Baxtera věnované filmovým kaskadérům.

obálka

katalogizační lístek 2

Co se z něj dozvídáme? Jméno autora, název, místo vydání, nakladatele, rok vydání, počet stran a skutečnost, že má kniha nějakou obrazovou přílohu.

A teď, jak vypadá záznam téhož titulu po rekatalogizaci v online katalogu:

http://arl.nfa.cz/arl-nfa/cs/detail-nfa_un_cat-209258-Stunt/

Kromě údajů, které jsme mohli zjistit i z běžného katalogizačního lístku, zde najdeme řadu dalších údajů o knize. Můžeme si přečíst anotaci, prohlédnout si obálku a obsah.

Pro čtenáře je tak mnohem snadnější poznat, jestli knihu potřebuje, nebo ne.

Kromě zmíněné rekatalogizace probíhá v Knihovně NFA také retrospektivní katalogizace (retrokatalogizace). V tomto případě jde o zpracování originální. Katalogizuje se dokument staršího data, který nebyl z nějakých důvodů zkatalogizován v minulosti. Jedná se například o dary soukromých osob nebo institucí. Přibývají tak ve fondu scénáře, knihy, jednotlivá čísla filmových periodik nebo i celé ročníky

Dobrovolně se přiznávám, že v době mého studia na Střední knihovnické škole nebylo mým snem katalogizovat. Teď je pro mě každá kniha výzvou. Fond Knihovny NFA totiž zahrnuje tituly téměř ve všech světových jazycích. Často musíme dohledávat údaje o autorovi, někdy o vydavateli nebo překladateli. Pro anotaci je důležité vystihnout podstatu autorova sdělení. Občas se jedná téměř o detektivní práci, ale snad se nám to daří.

Jsem ale ráda, že jdeme krkolomnější cestou, kterou rekatalogizace bezesporu je. Nabízela se ještě metoda retrospektivní konverze, kterou je možné provést několika způsoby. Např. ručním přepisem katalogizačních lístků přímo do počítače nebo naskenováním a zpřístupněním pomocí internetu.

Všechny mé kolegyně i jediný muž v našem ženském společenství bychom byli rádi, kdyby výsledky naší práce přinášely všem uživatelům nejen potřebné informace, ale i další zajímavá fakta ze světa filmu. Výsledky naší rekatalogizace, retrokatalogizace a katalogizace můžete vidět na této adrese: http://arl.nfa.cz

V současné době máme velkou radost, že návštěvnost našeho online katalogu vzrůstá.

Božena Vašíčková, Knihovna NFA