Pásmo rodinných filmů

27. 10. 2020

Kino Ponrepo, Praha

Kurátor Národního filmového archivu Jiří Horníček představil pásmo sestavené z rodinných filmových kolekcí, jež NFA získal v rámci Home Movie Day v minulém roce. Z nich vybrané pětiminutové fragmenty se vztahují k tématu „rodina v pohybu“, přičemž se soustředí jednak na záběry rodinných příslušníků využívajících různé dopravní prostředky k praktickým účelům či k „pouhé“ zábavě (automobil, lanovka, lyže, autíčko na pouti apod.), jednak na zajímavé ukázky invence rodinných filmařů, v jejichž rukou se amatérská kamera dává sama do pohybu.

Pásmo připravené jako program pro Home Movie Day 2020.