27. srpna 2023 zemřel ing. Emil Pražan, legendární osobnost českého amatérského filmu, která se této specifické autorské oblasti věnovala s velkým nasazením a obdivuhodnou erudicí více než šedesát let.

Do organizovaného amatérského hnutí se Emil Pražan (nar. 15. 10. 1928) výrazně zapojil v rámci Filmového klubu ROH v Hradci Králové, v jehož vedení působil od roku 1958. Při organizování klubové činnosti kladl vždy velký důraz na zajištění kvalitního vzdělávání filmových amatérů. Tato snaha byla završena v roce 1963 založením Krajské konzervatoře pro film a fotografii – první školy tohoto typu v republice, pro kterou se podařilo získat coby vedoucího lektora prof. Jána Šmoka, pedagoga pražské FAMU. Na základě úspěšně realizovaných vzdělávacích programů a kvalitativního vzestupu aktivit domovského klubu působil Emil Pražan od roku 1964 jako metodik amatérského filmu v Krajském osvětovém středisku v Hradci Králové a podobnou pozici zastával na celostátní úrovni v letech 1977–1990 v Ústavu pro kulturně výchovnou činnost, jehož nástupcem je nynější Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS).

Emil Pražan spolupracoval v minulých letech s Národním filmovým archivem na realizaci několika rozsáhlých rozhovorů (mj. Galerie amatérských filmařů), v nichž zajímavým a často vtipným způsobem popsal mechanismy fungování amatérského filmového hnutí především v druhé polovině dvacátého století, a také na Carte blanche amatérských filmů, jež byla zařazena do programu kina Ponrepo. Rovněž dlouhodobě spolupracoval s NIPOS jako člen odborných rad pro amatérský a nezávislý film, konzultant dramaturgického a metodického směřování celostátní přehlídky filmové tvorby České vize a nestor komunity amatérských filmařů.

Emil Pražan byl autorem mnoha historiografických publikací reflektujících vývoj amatérského hnutí v Československu. Za všechny můžeme zmínit Stoletou cestu amatérského filmu (2018) a Kroniku českého amatérského filmu (2005). Za svůj život vydal několik desítek odborných a metodických publikací věnovaných filmové tvorbě. Několik dekád působil jako pravidelný člen odborných porot amatérských přehlídek a festivalů. Emil Pražan je laureátem Ceny Ministerstva kultury za celoživotní přínos amatérskému filmu.

Poslední rozloučení s Emilem Pražanem proběhne 10. září od 16 hodin v pražské Unitarii (Anenská 5, Praha 1). Jeho nadhled, humor a erudice nám všem budou chybět.

Jiří Horníček (NFA), Jiří Forejt (NIPOS)