Ponrepo online

Filmové pásmo nazvané podle básně Vítězslava Nezvala mapuje složité vztahy meziválečného Československa a Sovětského Svazu. Mladá Masarykovská republika se stala pro emigranty prchajících z bolševického Ruska útočištěm. Pro mnohé byla jen krátkou zastávkou v jejich další cestě, někteří zde však našli nový domov. Paralelně k tomu směřovaly snahy o oficiální uznání Sovětského Svazu, jež vyvrcholily uzavřením smlouvy mezi oběma zeměmi 16. května 1935.

Programem provází archivář Národního filmového archivu Jiří Novotný.