A Season of Classic Films

Cikáni / Gipsies

Československo 1921, 84 min.
Režie: Karel Anton
Hrají: Hugo Svoboda, Olga Augustová, Theodor Pištěk, Alfonso Rasp
Hudba: Neuvěřitelno

Restaurovaný film Karla Antona Cikáni, natočený podle stejnojmenné novely Karla Hynka Máchy v roce 1921, se řadí k tomu nejlepšímu, co vzniklo ve filmu na začátku existence mladé republiky. Je debutem tehdy sotva třiadvacetiletého režiséra, který si zvolil pro svůj režisérský start složitě komponovanou prózu jednoho z největších českých básníků. Po dlouhou dobu nebylo možno tento film spatřit ani v archivním kině, neboť byl v padesátých letech minulého století různě upravován. Kopie, restaurovaná ve spolupráci s dalšími archivy FIAF, je svou délkou téměř totožná s originální metráží a je také bohatě barevně virážovaná a tónovaná. To dodává zvláštní půvab zvláště scénám extériérovým, které byly natočeny v Itálii v Benátkách a na Kokořínsku.

Neuvěřitelno od roku 2011 naživo doprovází (nejen) československé němé filmy vlastní hudební tvorbou. Hudba tria Neuvěřitelno je charakteristická průnikem nejrůznějších hudebních žánrů – od rocku, přes jazz, swing až po blues, hudebníci rovněž využívají nejrůznějších atypických zvukových doplňků a ruchů, a místy se poohlížejí i po motivech lidové nebo klasické hudby. Trio používá několik tradičních nástrojů (kytaru, kontrabas, mandolínu, bicí, kalimbu) a doplňuje je o vokály, perkuse, syntezátory a nejrůznější artefakty vyluzující specifické zvuky (včetně pomůcek patřících spíše do kuchyně).

Czechoslovakia 1921, 84 min.
Director: Karel Anton
Cast: Hugo Svoboda, Olga Augustová, Theodor Pištěk, Alfonso Rasp
Music: Neuvěřitelno

Gipsies is an adaptation of the novella of the same name (1835) by the foremost poet of Czech Romanticism, Karel Hynek Mácha. The tale of the Venetian gondolier whose desire for revenge following a thwarted love affair leads him to Bohemia.The intricate plot also deals with  destinies of other characters, who finally come together in a dramatic encounter at one time and in one place. In his role as screenwriter and director, Anton produced a highly accomplished version of Mácha’s work. He respected the original but was also able, along with the DoP Karel Kopřiva, to capitalize on the possibilities that the film medium offered. For the Venice Prologue the filmmakers exploited the photogenic qualities of the city – the narrow streets, the lagoons, gondolas and the sea – and they moved the set to the enigmatic Czech landscape around the castle of Kokořín. 

Since 2011, the band Neuvěřitelno has been accompanying (not only) Czechoslovak silent films live with their own music. Music of the trio is characterized by the intersection of various musical genres - from rock, jazz, swing to blues, musicians also use a variety of atypical sound accessories and noises, and in some places look at the motifs of folk or classical music. Neuvěřitelno uses several traditional instruments (guitar, double bass, mandolin, drums, kalimba) and complements them with vocals, percussion, synthesizers and various artifacts that elicit specific sounds (including instruments belonging more to the kitchen).