A Season of Classic Films

Films of Jan Kříženecký

The presentation and screening introduces some of the earliest films made in the Czech lands, shot by Jan Kříženecký from 1898 to 1911. The digitized original negatives and vintage prints allow us to see their diversity and material beauty. The specific colour of Lumière film material in their then shape was preserved in the vintage prints. The films of Jan Kříženecký are presented by Jeanne Pommeau (Národní filmový archiv, Prague).

Discussion (19:30, Zoom): Where, How and to Whom – the challenges of presenting earliest cinema / register here → http://bit.ly/Where_How_Whom_registration

Česká verze videa ke zhlédnutí zde → http://bit.ly/krizenecky_SoC_CZ

I. Výjevy z pražského života (1898) / Scenes from Prague Life (1898):
Svatojanská pouť v českoslovanské vesnici / Midsummer Pilgrimage in a Czechoslavic Village • 1898 • původní kopie / vintage print • 00:42
Defilování vojska o Božím těle na Královských Hradčanech (Slavnost Božího těla na Hradčanech) / March Past during Corpus Christi Feast in Hradčany (Corpus Christi Feast in Hradčany) • 1898 • vintage print • 00:19
Polední výstřel na Mariánských hradbách (Polední výstřel, Polední výstřel pražský) / Noon Cannon Firing on Marian Walls (Noon Cannon Firing, Noon Cannon Firing in Prague) • 1898 • vintage print • 00:37
Přenesení kolébky Františka Palackého z Hodslavic na Výstaviště (Průvod královniček na Výstavišti v Praze) / Escorting the Cradle of František Palacký from Hodslavice to Prague Exhibition Grounds (Whit Monday Queensʹ Procession in the Prague Exhibition Grounds) • 1898 • modern print (CNC, 2014) • 00:44
Cyklisté / Cyclists • 1898 • vintage print • 00:34
Staroměstští hasiči (Poplach hasičů, Jízda hasičů s parní stříkačkou k ohni, Výjezd parní stříkačky k ohni) / The Firemen of Old Prague (The Firemen's Alarm, The Firemen's Ride with a Steam Hose to a Fire) • 1898 • vintage print and original negative • 00:42 (VP) / 00:36 (ON)
Žofínská plovárna (Výjev z lázní žofínských, 1898) / Žofín Swimming Bath (A Scene from Žofín River Bath) • 1898 • vintage print and original negative • 00:42 (VP) / 00:45 (ON)
Cvičení s kužely Sokolů malostranských (Sokola malostranského nové cvičení s kužely, Cvičení s kuželi Sokola malostranského) / Exercises with Indian Clubs by the Sokol of Malá Strana (New exercises with Indian Clubs by the Sokol of Malá Strana) • 1898 • vintage print and original negative • 00:43 (VP) / 00:37 (ON)
Voltýžování jízdního odboru Sokola pražského (Sokola pražského voltýžování na bělouši Vasilu) / Vaulting of the Prague Sokol Equestrian Section (Vaulting on the white horse Vasil of the Prague Sokol) • 1898 • vintage print • 00:40

II. Výjevy z pražského života (1901–1910) / Scenes from Prague Life (1901–1910):
Slavnostní vysvěcení mostu císaře Františka I. / Grand Consecration of the Emperor Franz I. Bridge • 1901 • vintage print • 00:42
Slavnost otevření nového Čechova mostu (Slavnostní otevření Čechova mostu) / Opening Ceremony of the New Čech Bridge (Opening Ceremony of the Čech Bridge) • 1908 • original negative • 01:44
První den jarních dostihů pražských / The First Day of the Spring Races of Prague • 1908 • original negative • 04:42
Jízda Prahou otevřenou tramvají (Jízda tramvají ze Staroměstského náměstí po novém mostě, 1908) / A Ride through Prague in an Open Tram (A Ride in a Tram from Old Town Square over the New Bridge) • 1908 • original negative • 01:53
Doprava s kočáry (1908) / Transportation with Coaches • the last fragment of Jubilejní výstava obchodní a živnostenské komory 1908 v Praze / Anniversary Exhibition of the Chamber of Trade and Commerce in 1908 in Prague • vintage print • 00:40
Pomník Františka Palackého před dokončením (1911) / František Palacký Monument Prior to Its Completion • 1911 • original negative • 01:16
Oslava uspořádaná na počest 550letého c. k. privilegovaného sboru městských ostrostřelců v Praze / Celebration Held to Honour the 550 Years of the Imperial-Royal Privileged Corps of Municipal Sharp-Shooters in Prague • 1910 • original negative • 06:30

III. Hrané filmy / Feature Films:
Dostaveníčko ve mlýnici (Švábovo zmařené dostaveníčko) / An Assignation in the Mill (Šváb's Thwarted Assignation) • 1898 • vintage print and original negative • 00:48 (VP) / 00:41 (ON)
Výstavní párkař a lepič plakátů (Pražský párkař a lepič plakátů, Biřtlářova nehoda U Nesmysla, 1898) / Exhibition Sausage Seller and Bill-Poster (Prague Sausage Seller and Bill-Poster, Biřtlář's Mishap at the Tavern U Nesmysla) • 1898 • vintage print (take 1, take 2) and original negative (take 1) • 00:45 (VP 1) / 00:42 (VP 2) / 00:46 (ON)
Smích a pláč (Pláč a smích, Tvář Švába-Malostranského, Sólový výstup p. Švába) /– Laughter and Tears (Tears and Laughter, The Face of Šváb-Malostranský, The Solo Act by Mr. Šváb) • 1898 • vintage print • 00:27
Satanova jízda po železnici / Satan's Railway Ride • 1906 • original negativ • 00:47