A Season of Classic Films

Milenky starého kriminálníka / The Lovers of an Old Criminal

Milenky starého kriminálníka 

Československo 1927
režie: Svatopluk Innemann 
scénář: Josef Skružný, kamera: Otto Heller
hrají: Vlasta Burian, Anny Ondráková, Emilie Nitschová, Jan W. Speerger

“Vlasta Burian, není-li spoutatelný na jevišti, je stejně sopečný i ve filmu. Burácí jedinečným kankánem své komičné schopnosti a najde ráz na ráz příležitost ukázat, jak každou, i nejstupidnější situaci dovede si přišít na tělo jako ulitou.“ Píše se v dobové recenzi o hereckém výkonu Vlasty Buriana ve filmu Milenky starého kriminálníka. Další výraznou postavou této bláznivé komedie je Anny Ondráková, pozdější filmová hvězda evropského formátu. Buriana v dvojroli nemajetného aristokrata a obávaného gangstera doplňuje Ondráková coby milovnice boxu a rychlé jízdy automobilem. Děj filmu je plný zvratů: šlechtice angažuje jeho synovec, aby jej zastoupil při námluvách s excentrickou dcerou svého věřitele a od vynuceného sňatku ji odradil. Stane se však pravý opak, strýc totiž vypadá jako proslulý zločinec a mladá žena si od manželství s tímto kriminálníkem slibuje vzrušení a slávu. 

 

Digitální podobu nové dobové virážované kopie hudebně doprovodí klavírista, skladatel a improvizátor pohybující se na poli improvizované hudby a jazzu Vojtěch Procházka. Hru na klavír, skladbu a severoindickou klasickou hudbu studoval v Oslu, Paříži a Praze. Nejblíže má Vojtěch k jazzu v kapele Vertigo, indickým rágám se věnuje v kapele Harpreet Bansal Band (HBB). Silnou vazbu má také na severskou hudební scénu, kde figuruje také v kapelách Mikoo a Freetown Quartet. Procházka skládá filmovou a divadelní hudbu a často improvizuje k němým filmům v kině Ponrepo. 

 

The Lovers of an Old Criminal 

Czechoslovakia 1927
director: Svatopluk Innemann 
screenplay: Josef Skružný, camera: Otto Heller
cast: Vlasta Burian, Anny Ondráková, Emilie Nitschová, Jan W. Speerger

Silent farce directed by Svatopluk Innemann tells a story of the Factory owner Pardon and his uncle Pondělíček. They swap their identities and invent fictitious stories to escape marriage. The female lead is played by Anny Ondra known from Hitchcock’s early movies but the main star of this madcap comedy full of chases and identity-swapping is the famous Vlasta Burian, called “the King of Czech Comedians“. 

The digital version of the new tinted print is musically acompanied by pianist, composer and improviser Vojtěch Procházka.  He studied piano, composition and North Indian classical music in Oslo, Paris and Prague. Vojtěch is closest to jazz in the band Vertigo, he plays Indian rags in the Harpreet Bansal Band (HBB). He also has a strong connection to the Nordic music scene, where he also appears in the bands Mikoo and Freetown Quartet. Procházka composes film and theater music and often improvises on silent films at the Ponrepo cinema.