A Season of Classic Films

Pražský kat / The Prague Executioner

Režie → Rudolf Měšťák
Hrají → Gustav Frištenský, Edmond Trachta, Anna Opplová, Marie Kalmarová

Němý film Pražský kat Rudolfa Měšťáka představuje Gustava Frištenského v titulní roli jednoho z raných pokusů české kinematografie o zpracování výpravné historické látky. Autorský scénář, vycházející ze stejnojmenné předlohy Josefa Svátka, vypráví spletitý příběh lásky, zrady a odplaty. Snímek byl v letech 2017–2022 rekonstruován Národním filmovým archivem, ve spolupráci s Janem Ledeckým byla restaurovaná kopie barvena podle původních viráží a tónování. Projekci 35mm kopie doprovodí ansámbl muzikologa a skladatele Vlastislava Matouška, zakladatele legendárních novovlnných Máma Bubo a odborníka na východočeský folklór a českou středověkou hudbu.

A Season of Classic Films je projekt Association des Cinémathèques Européennes (ACE), který má za cíl pomocí volně přístupných projekcí přiblížit zejména mladému publiku práci evropských státních a regionálních archivů. Národní filmový archiv je jeden z dvaceti dvou participujících institucí. Projekt je finančně podpořen programem EU Creative Europe.

Director → Rudolf Měšťák
Starring → Gustav Frištenský, Edmond Trachta, Anna Opplová, Marie Kalmarová

Rudolf Měšťák’s silent film The Prague Executioner presents Gustav Frištenský in the title role of one of the early attempts by Czech cinema to treat epic historical subject matter. Měšťák’s screenplay, based on the novel of the same name by Josef Svátek, recounts an intricate tale of love, betrayal and revenge. The film was reconstructed by the National Film Archive in the years 2017-2022 and, in collaboration with Jan Ledecký, the restored 35mm copy was then coloured in line with the original tinting and toning process. The screening will be accompanied by music from an ensemble headed by musicologist and composer Vlastislav Matoušek, founder of the legendary new wave band Máma Bubo and specialist in East Bohemian folklore and Czech medieval music.

A Season of Classic Films is a project of the Association des Cinémathèques Européennes (ACE), which aims to make screenings of films from European national and regional archives freely accessible, especially to young audiences. The Národní filmový archiv, Prague is one of twenty-two participating institutions. The project is financially supported by the EU Creative Europe Programme.