In a Fix

Country

Czechoslovakia

Copyright

1956

Production year

1956

Premiere

9 November 1956

Runtime

89 min

Category

film

Genre

comedy

Typology

featurelong

Original title

Kudy kam?

Czech title

Kudy kam?

English title

In a Fix

Synopsis

Six months after their wedding Růžena and Vojta Koskuba are about to get divorced. The young couple evidently still love each other but they are divided by an irreconcilable dispute. Both work as teachers. The talented artist Růžena has also agreed to illustrate the school atlas of trees. She thus asks Vojta to do his share of the housework. He refuses and so the flat starts to look neglected. The presiding judge Macek has been living with his wife Žofie for the last twenty years in a happy marriage; he decides to try and bring the two back together. The agreement they finally reach has little effect and, after an argument, Vojta leaves home. After a while he returns but Růžena is not there. The holidays have begun and the Maceks have invited her to their country cottage. Here she discovers the essence of the Maceks' happy marriage. Žofie is a housewife and she does everything to please her husband. Vojta arrives at the country cottage determined to put Růžena off her idea of divided household responsibilities once and for all. He finds an opportunity since Mrs Macková is standing in for a teacher who has fallen ill at the local kindergarten and Růžena has to continue drawing for the Atlas. Vojta ostentatiously washes the stairs and the dishes and darns socks, singing as he goes. He gets Macek to help him and when they both manage to ruin the washing, they both realize that household chores are not as easy as they look. It seems that, in the interest of their marriages, both men are going to have to become more active around the house.

Cast

Jaroslav Marvan

tesařský mistr a přísedící u soudu

Nataša Gollová

Žofie, Mackova žena

Irena Kačírková

učitelka Růžena Koskubová

Jiří Sovák

učitel Vojta, Růženin manžel

Jiří Steimar

předseda soudu Jaroslav Souček

Rudolf Deyl ml.

předseda MNV Půlkrábek

Stella Zázvorková

Karásková, sousedka Koskubových

Bedřich Vrbský

ředitel školy Toman

Eliška Svobodová

přísedící Plachá

Jaroslava Adamová

listonoška Hanička

Bohuš Hradil

úředník Svatky

Josef Hlinomaz

fotograf

Karel Hovorka

pomocník fotografa

Karel Kocourek

dělník

Ota Motyčka

hostinský

Zdeňka Reimannová

zapisovatelka u soudu

Blažena Slavíčková

divačka u rozvodu, nevěsta první svatby

Josef Šidlichovský

divák u rozvodu, ženich první svatby

Václav Trégl

Ferda, dělník u telefonu

Eva Treybalová

úřednice Svatky

Gabriel Hart

gratulant

Milada Horutová

matka hovořící na schůzce rodičů

Renata Borová

holčička ve školce

Saskia Burešová

žákyně učitelky Koskubové

Crew and creators

Second Unit Director

Jaroslav Balík

Assistant Director

Bohumil Kouba, Eva Kubesová

Based on

Ota Šafránek (Kudy kam? – divadelní hra)

Shooting Script

Vladimír Borský

Camera Operator

Karel Holub, Bohumil Hába

Production Designer

Jan Zázvorka

Set Designer

Jiří Kalina, František Straka

Costume Designer

Libuše Hozová

Film Editor

Miroslav Hájek

Production Manager

Ladislav Kalaš

Unit Production Manager

Josef Mathauser

Cooperation

Oldřich Bosák

Music

Music Composed by

Jiří Sternwald

Music Performed by

FISYO, Orchestr Karla Vlacha

Music Conducted by

Milivoj Uzelac (FISYO), Karel Vlach (Orchestr Karla Vlacha)

Songs

Svatební, Bezstarostný den, Tichá voda do Dunajka padala

Songwriter

Jiří Sternwald (Svatební), Jiří Sternwald (Bezstarostný den)

Writer of Lyrics

Vratislav Blažek (Svatební), Zdeněk Borovec (Bezstarostný den)

Singer

dětský sbor (Bezstarostný den), Jiří Sovák (Tichá voda do Dunajka padala)

Production info

Original Title

Kudy kam?

English Title

In a Fix

Category

film

Typology

feature

Genre

comedy

Origin country

Czechoslovakia

Copyright

1956

Production Year

1956

Premiere

9 November 1956

Copyright Holders

Národní filmový archiv

Creative Group

Tvůrčí skupina Šmída – Kabelík, Vladimír Kabelík (vedoucí tvůrčí skupiny), Bohumil Šmída (vedoucí tvůrčí skupiny)

Technical info

Lenght

long

Runtime

89 min

Versions

Czech