Jan Urban

Date of birth

27 March 1951

Filmography

Kawasaki's Rose

2009

Cast

Role: řečník

Dreamless Nights

2003

Performers

novinář

Awards

Vítěz

Event: Ceny Ústavu pro studium totalitních režimů za svobodu, demokracii a lidská práva

2021
Praha / Czech Republic