In cinemas

Hostem u Švankmajerů (nekomentovaná prohlídka)

16. 10. 2019
Kino Ponrepo
Praha

Československo – ostrov demokracie

29. 10. 2019
Kino Ponrepo
Praha