Vladimír Štvrtňa

Date of birth

19.07.1951

Place of birth

Bohumín, Československo

Date of death

19.11.2022

Place of death

Ostrava, Česká republika

Filmography

Pardon Not Granted

2002

Dramaturg

The Past

1998

Producer

Awards

Vítěz

Festival: 8. mezinárodní festival filmů o ekologii a životním prostředí – TUR Ostrava 2011

2011
Ostrava / Czech Republic
čestné uznání za televizní pořad Kvarteto: Alternativní energie v regionech visegrádské čtyřky (A Quartet: Alternative Energy in Visegrad Regions, r. Vladimír Štvrtňa, 2010)