Doporučujeme
Webový portál Národního filmového archivu o české audiovizi

Svědek umírajícího času

historický

Typologie filmu

hraný

Anglický název

The Witness Of a Dying Era

Minutáž

96

Žánr

historický

Země původu

Československo

Copyright

1990

Rok výroby

1983, 1990

Premiéra

02/1991

Jazyková verze

česká

Režie

Miloslav Luther

Scénář

Vladimír Körner

Námět

Vladimír Körner
Doporučujeme

Historická postava lékaře, politika a filozofa Jana Jesenia (1566–1621) se stala hlavní postavou pětidílného slovenského seriálu Lekár umierajúceho času. Ten byl natočen v roce 1983, po sedmi letech byl však materiál upraven do podoby celovečerního filmu a opatřen českými dialogy. Ve Svědkovi umírajícího času vyprávějí scenárista Vladimír Körner a režisér Miloslav Luther o osudech význačné osobnosti spjaté s českými dějinami. Jan Jesenius působí v Praze na dvoře císaře Rudolfa II., stává se rektorem Karlovy univerzity, se svými žáky významně posunuje dobové lékařské znalosti, angažuje se v boji českých stavů a po bitvě na Bílé hoře hyne rukou kata… V hlavní roli rozsáhlé historické fresky exceluje Petr Čepek. V rámci kvalitního hereckého obsazení zaujme i Rudolf Hrušínský v roli císaře.

Upozornění, následující text obsahuje spoiler! Zobrazit >

Na sklonku 16. století projíždí krajinou posel věštící biblický čas umírání. Uherská pusta 1596. Lékař Jan Jessenius ošetřuje po bitvě s Turky hraběti Thurnovi zlomená žebra. Potká přítele astronoma Keplera. Wittenberg 1598.Jessenius navštíví kvůli půjčce lichváře Felse. Oblíbí si jeho rozumnou dceru Marii a ožení se s ní. Praha, jaro 1600. Císař Rudolf II. udělí Jesseniovi souhlas k provedení veřejné pitvy. Lékař ještě před akcí navštíví s Keplerem veřejné lázně. S lazebníkem Jakoubkem jsou svědky císařových hrátek s mladými ženami. Jessenius získá od pražského kata Mydláře vhodné tělo pro svou demonstraci. Pitva se stane atrakcí. Zástupci českých stavů žádají císaře o vyhlášení svobody vyznání. Pražská univerzita nabídne Jesseniovi místo řádného profesora. V Praze vypukne mor. Nákaza se rychle šíří městem. Jessenius se svými žáky léčí v nemocnici dnem i nocí. Nezachrání ale Marii, která, ač nemá mor, je odvezena mezi nakažené a dům je vydrancován. Praha, předjaří 1612. Císař Rudolf II. zemřel. Vídeň, podzim 1613. Jessenius ve Vídně žádá o svou mzdu dvorního lékaře. Císař Matyáš jeho služby odmítne. Na cestě zpět potká Jessenius mladou ženu Floro a stráví s ní zimu. Spisuje své lékařské poznatky. Floro ho jednoho dne opustí. Po čase mu jeptišky odevzdají dceru Julku, kterou Floro porodila v útulku. Jessenius se dítěte ujme. Praha, jaro 1618. České stavy se bouří. Dojde k defenestraci místodržitelů Slavaty a Martinice a písaře Fabricia na Pražském hradě. Jessenius, nyní už rektor pražské univerzity, odjíždí jako legát českých stavů do Uher. Prešpurk, podzim 1618. Jessenius je zajat, uvězněn a vyslýchán. Výslech tajně sleduje nový císař Ferdinand s někdejším lazebníkem Jakoubkem. Výměnou za jiného zajatce je Jessenius poslán zpět do Čech. Vídeň, podzim 1619. Rozpory mezi českými stavy a císařem pokračují. Českým šlechticům však ubývá peněz i elánu. Mladý Albrecht Smiřický, kandidát stavů na českého krále, umírá na souchotiny. Praha, podzim 1619. Čeští stavové odevzdávají Fridrichu Falckému klíč od Prahy. Lid mu provolává slávu, vojáci přísahají věrnost. Praha, podzim 1620. 8.listopadu dojde k bitvě na Bílé Hoře. Fridrich Falcký zbaběle uprchne. Čeští páni jsou pozatýkáni a univerzita vyloupena. Je ukradena i zakládací listina Karla IV. Jessenius zamřížovaným oknem mává odjíždějící dcerce Julii. Praha, léto 1921. Kat Mydlář popravuje 27 osobností stavovského odboje, mezi nimi Jessenia. Na univerzitu se vracejí jezuité. Jakoubek se stává císařským správcem. Zchudlý Kepler prodává na ulici horoskopy. Hlavy popravených jsou pro výstrahu vystaveny. Evropou prochází válka zvaná Třicetiletá.

V roce 1983 natočil režisér Luther pro bratislavskou televizi pětidílný historický seriál Lekár umierajúceho času. Sestřihem původního 16mm materiálu překopírovaného na klasický formát vznikl o sedm let později tento historický film s mírně pozměněným názvem.

Knihy
Scénáře
Články
Statě ze sborníků
Všechny dokumenty

Český film

Databáze obsahuje hrané filmy 1898–1993 v rozsahu publikace Český hraný film.

Animované filmy 1898–1945 jsou v databázi v rozsahu publikace Český animovaný film I.
Animované filmy 1946–1993 a dokumentární filmy 1898–1993 se budou doplňovat postupně na základě informací z interních zdrojů NFA.

V rozmezí 1993–2015 probíhá doplnění informací o českých hraných, animovaných a dokumentárních distribučních filmech z původního časopisu Filmový přehled a původní Filmové ročenky.

České distribuční filmy z období od roku 2016 až do současnosti zpracováváme postupně na základě ověřování údajů od producentů, distributorů, z filmových titulků a k filmům vznikají původní autorské anotace a obsahy.

Zahraniční filmy českých tvůrců se prozatím v databázi nenachází. Tyto údaje budeme také postupně doplňovat.

Televizní tvorba se v databázi nenachází.

Filmografie tvůrců v databázi, z výše uvedených důvodů, nemusí být v tuto chvíli kompletní.

 

Zahraniční distribuční film

Zahraniční distribuční filmy z období od roku 2014 až do současnosti zpracováváme a zpracováváme a postupně zveřejňujeme.

Zahraniční distribuční filmy do roku 2014 máme v plánu v budoucnu postupně přidávat na základě informací z původního časopisu Filmový přehled.

Doporučujeme
Petr Čepek

Petr Čepek

lékař Ján Jesenský zvaný Jessenius

Emma Černá

Emma Černá

Maria, Jesseniova žena

Rudolf Hrušínský

Rudolf Hrušínský

císař Rudolf II.

Miloš Nedbal

Miloš Nedbal

lichvář Fels, Mariin otec

Martin Huba

Martin Huba

astronom Johannes Kepler

Milan Kňažko

Milan Kňažko

kat Mydlář

Leoš Suchařípa

Leoš Suchařípa

zemský sekretář Michna

Jan Kačer

Jan Kačer

Jáchym Ondřej Šlik

Stano Dančiak

Stano Dančiak

Kryštof Harant z Polžic

Mikuláš Huba

Mikuláš Huba

Bohuslav z Michalovic

Ota Sklenčka

Ota Sklenčka

hrabě Václav Budovec z Budova

Lubomír Kostelka

Lubomír Kostelka

Jindřich Matyáš Thurn

Václav Knop

Václav Knop

král Ferdinand II.

Andrej Hryc

Andrej Hryc

Melchiar

Jan Kanyza

Jan Kanyza

kancléř Lobkovic

Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

král Fridrich Falcký

Ilja Racek

Ilja Racek

Tilleman

Vít Olmer

Vít Olmer

Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka

Karel Augusta

Karel Augusta

hrabě Jaroslav Bořita z Martinic

Bohuslav Čáp

Bohuslav Čáp

písař Fabricius

Václav Vydra

Václav Vydra

Albrecht Jan Smiřický

Zuzana Kronerová

Zuzana Kronerová

matka představená

Jiří Kostka

Jiří Kostka

Kašpar Kaplíř ze Sulevic

Dana Hlaváčová

Dana Hlaváčová

služka u Felse

Vlastimil Venclík

Vlastimil Venclík

muž v lázni

Bronislav Poloczek

Bronislav Poloczek

lazebník Jakub

Jan Kuželka

Jan Kuželka

student u pitvy

Rostislav Kuba

Rostislav Kuba

student Ambrosius

Jan Teplý

Jan Teplý

prokurátor

Marta Richterová

Marta Richterová

majitelka domů

Oldřich Velen

Oldřich Velen

profesor Karlovy univerzity

Milan Riehs

Milan Riehs

Pavel z Říčan

Josef Karlík

Josef Karlík

Tycho de Brahe

František Řehák

František Řehák

Nedožierski

Pavol Mikulík

Pavol Mikulík

španělský vyslanec don Balthasar Zuniga

Karel Brožek

Karel Brožek

Lippach

Milan Klacek

Milan Klacek

komorník

Yvetta Kornová

Yvetta Kornová

služka u Mydláře

Věra Tichánková

Věra Tichánková

hostinská

Ladislav Křiváček

Ladislav Křiváček

vesničan, Jesseniův průvodce

Zdeněk Srstka

Zdeněk Srstka

okradač mrtvol

Václav Kaňkovský

Václav Kaňkovský

starý muž na ulici

Zita Furková

Zita Furková

služebná

Václav Kotva

Václav Kotva

kupčící kněz

Vladimír Černý

Vladimír Černý

katův pomocník

Kateřina Urbancová

Kateřina Urbancová

Julinka, Jesseniova dcera

Gustav Opočenský

Gustav Opočenský

hlas Felse

Ladislav Frej

Ladislav Frej

hlas Keplera

Vladimír Ráž

Vladimír Ráž

hlas Bohuslava

Daniela Bartáková

Daniela Bartáková

hlas matky představené

Steva Maršálek

Steva Maršálek

hlas Kaplíře

Radan Rusev

Radan Rusev

hlas vesničana

Jiří Němeček

Jiří Němeček

hlas posla

Původní filmový námět

Vladimír Körner

Architekt

Jiří Hlupý

Návrhy kostýmů

Jan Kropáček

Vedoucí výroby

Karel Kochman,

Jiří Ulrich

Nahrál

FISYO,

Rožmberská kapela

Dirigent

Mario Klemens (FISYO),

František Pok (Rožmberská kapela)

Písně

Záře bílá zdáli přišla k nám /Pastorela/

Zpívá

ženský hlas (Záře bílá zdáli přišla k nám /Pastorela/)

Původní název

Svědek umírajícího času

Anglický název

Witness Of a Dying Era

Copyright

1990

Rok výroby

1983, 1990

Premiéra

02/1991

Nositelé copyrightu

Státní fond kinematografie

Distribuce

Lucernafilm

Výrobní skupina

Jiří Blažek

Nosič

35mm

Verze

česká