Doporučujeme

Obsah databáze

Doporučujeme

Zpracované filmy

Český film

Databáze obsahuje hrané filmy 1898–1993 v rozsahu publikace Český hraný film.

Animované filmy 1898–1945 jsou v databázi v rozsahu publikace Český animovaný film I.
Animované filmy 1946–1993 a dokumentární filmy 1898–1993 se budou doplňovat postupně na základě informací z interních zdrojů NFA.

V rozmezí 1993–2015 probíhá doplnění informací o českých hraných, animovaných a dokumentárních distribučních filmech z původního časopisu Filmový přehled a původní Filmové ročenky.

České distribuční filmy z období od roku 2016 až do současnosti zpracováváme postupně na základě ověřování údajů od producentů, distributorů, z filmových titulků a k filmům vznikají původní autorské anotace a obsahy.

Zahraniční filmy českých tvůrců se prozatím v databázi nenachází. Tyto údaje budeme také postupně doplňovat.

Televizní tvorba se v databázi nenachází.

Filmografie tvůrců v databázi, z výše uvedených důvodů, nemusí být v tuto chvíli kompletní.

Zahraniční film v české kinodistribuci

Zahraniční distribuční filmy z období od roku 2014 až do současnosti zpracováváme postupně a filmy za rok 2016 budou zveřejněny k 1. 4. 2017.

Zahraniční distribuční filmy do roku 2014 máme v plánu v budoucnu postupně přidávat na základě informací z původního časopisu Filmový přehled.

Další poznámky

Portál nepostihuje problematiku státních útvarů důsledně historicky, nýbrž tímto standardizovaným orientačním způsobem: u filmů natočených do roku 1918 je zemí původu Rakousko-Uhersko, 1918–1992 Československo a dále Česká republika.

Zobrazení databáze průběžně prodělává funkční opravy. Vylepšujeme způsob zobrazení položek a jejich vzájemné propojení. Doplňujeme další kinematografické údaje.