Doporučujeme
Webový portál Národního filmového archivu o české audiovizi

Obsah databáze

Doporučujeme

Zpracované filmy

Databáze mapuje českou kinematografii (hraný, dokumentární a animovaný film v kinodistribuci, výjimečně a výběrově nedistribuční tituly) a zahraniční kinematografii v české kinodistribuci.

Dále bude mapovat studentský film.

Televizní tvorba se v databázi nenachází.

Každý titul v databázi je podrobně zpracován (ověřená data, napsaná autorská anotace a obsah) pracovníky NFA.

České filmy

Databáze obsahuje hrané filmy 1898–1993 v rozsahu publikace Český hraný film.

Animované filmy 1898–1945 jsou v databázi v rozsahu publikace Český animovaný film I.
Animované filmy 1946–1993 a dokumentární filmy 1898–1993 budou doplňovány postupně na základě informací z interních zdrojů NFA. 

V rozmezí 1993–2016 databáze obsahuje informace o českých hraných, animovaných a dokumentárních distribučních filmech.

Aktuální české distribuční filmy zpracováváme postupně na základě ověřování údajů od producentů, distributorů, z filmových titulků a k filmům vznikají původní autorské anotace a obsahy.

Zahraniční filmy českých tvůrců se komplexně prozatím v databázi nenachází. Tyto údaje postupně doplňujeme.

Filmografie tvůrců v databázi, z výše uvedených důvodů, nemusí být v tuto chvíli kompletní.

Zahraniční film v české kinodistribuci

Zahraniční distribuční filmy z období let 2014–2015 zpracováváme postupně a v databázi budou do konce roku 2017.  Filmy od roku 2016 do současnosti zpracováváme kontinuálně.

Zahraniční distribuční filmy do roku 2014 máme v plánu v budoucnu postupně přidávat na základě informací z původního časopisu Filmový přehled.

Další poznámky

Portál nepostihuje problematiku státních útvarů důsledně historicky, nýbrž tímto standardizovaným orientačním způsobem: u filmů natočených do roku 1918 je zemí původu Rakousko-Uhersko, 1918–1992 Československo a dále Česká republika.

Zobrazení databáze průběžně prodělává funkční opravy. Vylepšujeme způsob zobrazení položek a jejich vzájemné propojení. Doplňujeme další kinematografické údaje.