Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba

Země původu

Česká republika, Slovensko, Francie

Copyright

2000

Rok výroby

2000

Premiéra

7. 9. 2000

Minutáž

95 min

Kategorie

film

Žánr

psychologický

Typologie

hranýdistribučnídlouhometrážní

Originální název

Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba

Český název

Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba

Anglický název

The Pilgrimage of Students and Jacob

Souběžný název

Nouvelles du pèlerinage de Pierre et de Jacques

Pracovní název

Putování studentů Petra a Jakuba / Svár vody s vínem

Anotace

Koprodukční česko-slovensko-francouzský film renomované režisérky Drahomíry Vihanové Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba se zabývá tématem viny a trestu s přihlédnutím ke specifickému chápání těchto pojmů v romském etniku. Vražda ze žárlivosti, jež je katalyzátorem příběhu, poskytla autorce východisko k filmové polemice o tom, zda je vrah opravdu zcela odpovědný za svůj čin, a také o věcech, jež jsou mimo moderní pojetí spravedlnosti. Nositeli dvou kontroverzních postojů jsou vysokoškolští studenti, Čech Petr (studující práva) a Slovák Jakub (navštěvující filozofickou fakultu). Oba jsou přáteli slovenského Roma Imra, který zabil svou ženu Eržiku kvůli její nevěře. Osobní vazby k viníkovi i nutnost vypovídat před soudem vedou oba bílé studenty k vyhrocení stanovisek: zatímco Petr se staví na stranu psaného práva, Jakub (mnohem více srostlý s prostředím slovenské romské osady) se dovolává širších souvislostí a ohledů ke zvykům menšiny. Situace vede až k zásadnímu rozkolu mezi oběma protagonisty. – Drahomíra Vihanová však namísto dramatického příběhu akcentuje zasvěcenou disputaci, v níž pracuje s volným střídáním časových rovin (podle logiky kladení argumentů) a v níž dala prostor širokému spektru hledisek. Ta jsou kromě hlavních dvou protagonistů a romských účastníků reprezentována různými vedlejšími postavami (katolický kněz, univerzitní profesor, psychiatr...) a komentátorem, citujícím Bibli. S výjimkou několika symbolických sekvencí se tvůrkyně vyjadřuje prostřednictvím proklamativních a ilustrativních dialogů. Toto řešení se ovšem vzpírá povaze filmového média. Velmi nevyrovnané je rovněž zachycení různých prostředí: zatímco záběry z romské osady přesvědčují dokumentaristickou autenticitou, výjevy ze života pražských vysokoškoláků trpí křečovitou vyumělkovaností. – Snímek se natáčel mj. v romské osadě Letanovce u Spišské Nové Vsi. Byl uveden v soutěži na 35. MFF v Karlových Varech 2000. Český distributor jej uvádí jako mládeži přístupný, avšak upozorňujeme, že obsahuje šokující střihovou sekvenci s mimořádně brutálním obsahem.

Obsah

Slovenský romský mladík Imro Bongilaj v poli vztekle mlátí kladivem do luxusního vozu a proklíná den, kdy se narodil. – Na polní cestě potkají Imra jeho bílí kamarádi, Slovák Jakub, který studuje v Praze filozofii, a jeho přítel Petr, jenž je na právech. Imro chce před nimi zmizet, ale pak se vrátí. Ukáže se, že na malém žebřiňáku veze tělo své zavražděné ženy Eržiky. – Petr a Jakub se zúčastní řeckokatolického pohřbu. – Eržičina babička se v osadě dovolává odplaty za dívčinu smrt. Jakub varuje Imra a ten uteče z chatrče. Dojde k hromadné rvačce mezi Imrovými příbuznými a davem rozlícených mstitelů. Tu ukončí příjezd policie, přivolané Petrem. – Jakub a Petr se dohadují o tom, co se mezi Imrem a Eržikou vlastně stalo. – Předvolaný Rom jménem Berki u výslechu tvrdí, že o ničem neví. – Podle Petra byla Eržika manželu Imrovi nevěrná s milencem Ferem. Imro jí způsobil sedm bodných ran svým nožem. Na rozdíl od Petra se filozoficky založený Jakub staví na stranu Imra, jenž prý není tak jasným viníkem, jak se zdá. – Imro se vrátí do osady. Nikdo kromě příbuzných s ním nemluví. – Rodina později předvede viníka před Eržičinu babičku, která má veřejně rozhodnout o jeho trestu. Stará žena vraha propustí s tím, že jej potrestá jeho vlastní duše. – Petr a Jakub stopnou náklaďák. Vzniknou mezi nimi vážné neshody ohledně Imrova případu. Podle pragmatického Petra je pravda jen jedna, a ta je zřejmá. Ale Jakub se dovolává nepsaného práva, jež platí bez ohledu na moc moderních soudů. – Po prázdninách se v pražské menze Jakub odmítá bavit s Petrem, který si přisedl k jeho stolu se spolužačkou Gábinou. – Petr čte při semináři svou práci o pojetí trestu v antice. Podle něj se staré principy dodnes zachovaly mimo jiné v romském etniku. Petr před starým profesorem mluví o tom, jak byl svědkem obřadu snížení, které v moderním právu již neexistuje. Kromě toho byl však viník vydán i státním orgánům, takže je ve vazbě a čeká ho ještě druhý trest podle „psaného“ práva. – Jakub vzpomíná, jak si s Imrem na znak přátelství vyměnili kapesní nože. – Petr se s profesorem baví o svém pocitu odpovědnosti a o existenciální úzkosti: splní svou povinnost, když se rozhodl svědčit před soudem proti Imrovi, ale zároveň se kvůli tomu trápí. – Pokračuje Jakubova a Petrova diskuse na korbě náklaďáku: podle Jakuba mají Romové šanci vyhnout se tomu, aby dospěli k tak zvrácené civilizaci, jako je ta, v níž žije většina. – Jakub doma roztrhá předvolání k soudu. – Imro a Eržika si v kostele přísahají věrnost: mladík může podle jejich slibu dívku ubodat, pokud ona přísahu poruší. – Studenti v Praze uspořádají dekadentní večírek v podzemních prostorech. Jakub tu promítne sestřih brutálních záběrů na zabíjení zvířat, na zohavené mrtvoly umučených lidí či na kastraci člověka. Petrova dívka Ivana však situaci nezvládne a dostane hysterický záchvat. Vznikne panika a večírek předčasně skončí. – Jakub má kvůli této akci problémy na fakultě. Sám se rozhodne opustit školu. – Na koleji se porve s Petrem, který mu za impulzivní čin vynadal. – Imro mezitím bezmocně trpí ve vazební věznici. – Jakub vzpomíná na své setkání s Imrem v den, kdy si mladík bral Eržiku. Ženich vzal Jakuba do osady vyzdobeným svatebním autem. Jakub patřil mezi oblíbence zdejších Romů, protože se jim ochotně přizpůsoboval. – Petr se v Praze ožení s těhotnou Ivanou. Spolužáci je v rámci recese po obřadu svezou vyzdobeným pohřebním vozem. – Jakub se vydá na bezcílnou cestu po slovenském venkově. Ve vlaku se náhodou potká s Petrem, ale raději před ním uteče. Podle jeho názoru nezabíjel Imro, nýbrž nevěra. – Jakub byl natolik blízkým přítelem Romů z Imrovy osady, že se při křtu stal kmotrem jednoho dítěte. – Ivana v Praze porodí chlapečka; Petr je při porodu. Dítě dostane jméno Jakub. Jeho jmenovec hledá radu u neortodoxního mladého katolického kněze. Neví, jak se má zachovat při Imrově soudu. Podle duchovního je jistá jedna věc: z lásky se nezabíjí. Je třeba splnit občanskou povinnost a jít svědčit k soudu. Pro mladíka to však znamená vnitřní konflikt: musí buď ublížit kamarádovi, nebo se dopustit křivé výpovědi. – Jakub se na svém putování přeplaví přes říčku přívozem spolu s malým stádem ovcí. Jednu z nich zachrání z vody. Mlčenlivý mladý pastevec mu pak věnuje svého walkmana, v němž má kazetu s Bachovou toccatou. – Jakubovi se v jedné hospodě zalíbí černovlasá dívka Eva, která tam hází šipky. Její přítel se porve s místními štamgasty. Rváče zpacifikuje teprve kněz, který rázně zasáhne. – Farář vezme Jakuba a Evu do hřebčína za vesnicí. Tam se z dvojice stanou milenci. – Petr přijede z Prahy autobusem na Slovensko k okresnímu soudu, který je už obležen Romy. Dorazí i Eržičina babička. – Prokurátor žádá pro Imra výjimečný trest. Obhájce se dožaduje přehodnocení posudku svého mandanta vzhledem k jeho odlišnému kulturnímu zázemí. Dovolává se výpovědi Jakuba, jenž je s romskou komunitou spřízněn. – Petr a Jakub se na korbě náklaďáku dostávají do hádky: Eržika podle Jakuba porušila přísahu věrnosti a Imro ji proto vlastně musel zabít. – Jakub s Evou popudí faráře proti sobě, když odmítnou mluvit o tom, kdo vyvolal rvačku v hospodě. - Petr, zmítaný pochybnostmi, navštíví psychiatra, který vypracoval Imrův posudek. Podle odborníka byl Imro ve chvíli vraždy příčetný. Psychiatr si je vědom, že rozhodnutí o vině vynesl de facto on, a ne soud. Ten se v tomto a v mnoha jiných případech řídí právě znaleckým posudkem. – Petr se s pochybnostmi svěří svému profesorovi. Učitel konstatuje, že moderní pojetí spravedlnosti nemusí být jediné správné. Poradí Petrovi, aby se místo právnické praxe věnoval raději teorii. Nabídne mu místo asistenta na katedře. – Ivana se svěří kamarádkám, že kvůli starostem o dítě a o rodinu zanedbává školu. Když přijde Petr se zprávou o nabídce na (špatně placené) místo asistenta, nijak ji to nenadchne. – Jakub při toulkách s Evou vzpomíná na idylické časy přátelství s Imrem. Ten ve vazbě krutě strádá a ze zoufalství se zraní na hlavě. – Hádka obou studentů na korbě náklaďáku vyvrcholí: podle Jakuba nemusí pravdě odpovídat to, co vidíme na vlastní oči. Naštvaný Jakub nakonec vyskočí z jedoucího vozu a vydá se svou cestou. – Mladík s Evou přespávají v odstaveném vagonu. Dívka má už dost jejich bezcílného toulání. Jakubovi jeho útěk naopak vyhovuje. Vlak se dá nakonec do pohybu... – Ivana se s Gábinou odváže v nočním podniku. – Eva stopne luxusní auto s německým boháčem. Jakub však odmítne nastoupit. Dívka odjede bez něj. - Ivana se po flámu dopraví domů taxíkem. Porve se se vzteklým Petrem kvůli zanedbanému dítěti. Muž lituje, že není Imro Bongilaj... – Jakub se opije. Později prchá před policisty. – Petr nakonec u soudu tvrdí, že nic podstatného neviděl. Mění tak svou předchozí výpověď. – Vnitřně rozpolcený Jakub se také dostaví k soudu, ale místo výpovědi jen uráží instituci i její představitele. – Oba bývalí kamarádi se nacházejí u nekonečné zdi bez průchodu. Petr marně hledá způsob, jak se korektně dostat na druhou stranu. Zatímco pro něj je situace neřešitelná, Jakub je už za zdí ve vlídné přírodě. -zk-

Hudba

Použitá hudba

Antonio Vivaldi (Koncert č. 4 G Dur Alla Rustica, Op. 51), Johann Sebastian Bach (Toccata a Fuga d moll)

Dirigent

Adam Klemens

Produkční údaje

Originální název

Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba

Český název

Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba

Anglický název

The Pilgrimage of Students and Jacob

Souběžný název

Nouvelles du pèlerinage de Pierre et de Jacques

Pracovní název

Putování studentů Petra a Jakuba / Svár vody s vínem

Kategorie

film

Typologie

hranýdistribuční

Žánr

psychologický

Země původu

Česká republika, Slovensko, Francie

Copyright

2000

Rok výroby

2000

Premiéra

premiéra 7. 9. 2000 /přístupný/ (kino Aero, Praha)

Distribuční slogan

Náhodná setkání s láskou a zradou, smrtí, vinou a trestem.

Distribuce

Bontonfilm

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

95 min

Distribuční nosič

35mm

Poměr stran

1:1,66

Barva

barevný

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

mono

Verze

česká

Mluveno

česky, slovensky, romsky

Podtitulky

české

Úvodní/závěrečné titulky

české