Anděl Páně

Země původu

Česká republika

Copyright

2005

Rok výroby

2005

Premiéra

3. 11. 2005

Minutáž

90 min

Kategorie

film

Žánr

pohádka, rodinný

Typologie

hranýdistribučnídlouhometrážní

Originální název

Anděl Páně

Český název

Anděl Páně

Anglický název

An Angel of the Lord

Pracovní název

Jak anděl Páně po světě chodil

Anotace

Původní televizní formát rodinné pohádky, určené pro štědrovečerní vysílání České televize, byl převeden na filmové plátno a do distribuce tak přichází celovečerní filmový debut režiséra Jiřího Stracha s názvem Anděl Páně. Zkušená autorka Lucie Konášová napsala scénář na motivy pohádek Boženy Němcové a na půdorysu prastarého pohádkového konfliktu dobra a zla vypráví humorný i poetický příběh o napravení nešikovného anděla Petronela. – V předvečer Štědrého dne si lapálií nešikovného, ale zdánlivě sebevědomého anděla Petronela všimne sám Pán Bůh, a po andělově nezdařeném hlídání nebeské brány jej pošle mezi lidi, aby během jediného dne napravil aspoň jednoho hříšníka. Pokud se tak nestane, skončí anděl v pekle. Petronel v přestrojení za žebravého mnicha a v doprovodu poťouchlého čerta Uriáše se ocitne u hradu rozmařilého hraběte Maxmiliána a dá se tu do díla. Jenže k nápravě lidí použije Uriášovu čertovskou brašnu, jež plní hříšníkům přání. Způsobí tak ještě více zmatků než na nebi, a dokonce uvrhne do neštěstí nevinnou služku Dorotku. Petronel však na poslední chvíli své skutky obětavě napraví, dopomůže i ke sňatku Dorotky s polepšeným Maxmiliánem a vrátí se jako „napravený hříšník“ šťastně do nebe, kde právě začínají slavit Štědrý den. – Vtipné, bystré a místy i dramatické vyprávění natočil režisér v zimních exteriérech i reálech několika hradů či zámků, což tradičně dodává pohádkovému příběhu punc uvěřitelnosti. V kontrastu k tomu za pomoci vizuálních efektů nezvykle ztvárnil nebe s jeho osazenstvem, přičemž značně aktualizoval promluvy svatých. Kvalitní herecké obsazení i v těch „nejmenších“ rolích nebeských hrdinů doplňují symfonické partitury skladatele Miloše Boka. -zz-

Obsah

Nebe. Ráno před Štědrým dnem anděl Petronel tvrdě spí. Nevzbudí jej ani Panna Marie, ani svatá Anna. Z postele spáče dostane až malý Ježíšek, který ho jednoduše shodí. Svatá Veronika pak pomůže neposednému Ježíškovi s umytím, ten do připraveného plátna na osušení obtiskne svůj obličej a utíká si hrát s malým Jidášem. – Starostlivá Panna Marie se svatou Veronikou pečou vánoční cukroví a svatý Mikuláš se jim pochlubí se zbytkem své nadílky. – Vyhlášený nešika Petronel se přidá k andělskému sboru pod taktovkou archanděla Gabriela, jenže jeho falešný zpěv je natolik výrazný, že jej Gabriel za posměchu andělíčků pošle pryč. – Na zemi. Přiopilý a ospalý mladý hrabě Maxmilián se na koni vrací na svůj hrad a vycvičené služebnictvo ho rovnou dopraví do postele, kam jej uloží mladičká služebná Dorotka. Dívka zahlédne, jak si chamtivá klíčnice Francka tajně cpe do kapsy dukáty, jež hraběti vypadly z kabátu. – Anděl Petronel si stěžuje Panně Marii, že Gabriel si na něj zasedl, a nabídne se, že jí alespoň pomůže s cukrovím; jenže to mu spadne na zem. Do nebeské kuchyně se přijde podívat sám Bůh a diví se, co ten nešika Petronel zase vyvádí. – Přísná klíčnice Francka spolu s Dorkou nakupují na trhu a dívka si posteskne, že jí je líto hraběte, který po smrti své matky slaví Vánoce sám. Ziskuchtivá Francka jí řekne, že si hodlá vzít pana správce, ale ten o tom prý ještě neví. Ženy zahlédnou rychtáře, který převáží mladé kmeny stromů. Klíčnici je jasné, že rychtář po dohodě s panem správcem krade z hraběcího lesa. – Kuchařka Róza si před Dorotkou, která přišla po smrti otce do služby teprve nedávno, posteskne, že hrabě se neumí starat o panství a že pan správce ho bezostyšně okrádá. – Petronel říká před Bohem, že se snaží dělat věci pořádně, ale stále se mu to nedaří. Jen kdyby dostal šanci… – A tu mu Bůh dá; pověří ho hlídáním nebeské brány, protože svatý Petr šel pro kapry. Petronel má spolu s čertem Uriášem posílat nově příchozí duše podle jejich záznamů buď do pekla, nebo do ráje. – Anděl bez váhání pošle do pekel vdovu Vomáčkovou, která je prý podle sepsaného „svědomí“ drbna, abatyši Magdalenu, která kdysi v dětství kradla, i starého drába Lorence, protože byl drábem. Ve chvíli volna Uriáš přemluví společníka, aby si s ním zahrál mariáš. – Dorka přinese do komnaty ke spícímu hraběti snídani. – Pan správce se poptává Francky, zda-li neví něco o ztracených stříbrných lžičkách. – Petronel s Uriášem hrají karty a u nebeské brány stojí už dlouhá řada duší. Bůh se na nezodpovědného Petronela rozzlobí. Ale anděl si ho ještě dovolí kritizovat: prý by měl být k lidem přísnější. Pán Bůh však tvrdí, že pozemský život nelze žít bez hříchu a že to ostatně prostořeký anděl sám pozná. A pošle Petronela dolů do světa, aby během jednoho dne pohnul nějakého hříšného smrtelníka k pokání. Pokud se mu to nepodaří, propadne peklu a stane se padlým andělem. Jako průvodce mu dá zkušeného a dobře se bavícího Uriáše. – Po pádu na zem „myslivec“ Uriáš nabídne Petronelovi, jenž je teď v podobě žebravého mnicha, svou čertovskou mošnu, která splní smrtelníkům každé přání. Anděl ji povýšeně odmítne s tvrzením, že hříšníky obrátí na pokání svými andělskými modlitbičkami. Pak si ji však pro jistotu půjčí. – Když Dorka věší vánoční jmelí, spadne jí žebřík. Dívka, držící se trámu, prosí hraběte, aby ji sundal. Ten si s ní pohrává a přiměje ji, aby mu skočila do náruče; prohlédne si ji a pak ji bezohledně pustí na zem. – Uriáš s Petronelem dorazí k hradu hraběte Maxmiliána, jenže tady žebráky dovnitř nevpouštějí. Ani na Dorčinu přímluvu Petronel nedostane najíst, ba naopak, Francka i pan správce ho hrubě vyštvou ven. – Petronel čertovi přesto oznámí, že zítra budou všichni obyvatelé hradu jako beránci. – Dorka najde Petronela v lese a zadními dveřmi ho dostane do hradu a do své komůrky. Petronel vyzvídá, proč jsou tady všichni tak zlí a Dorka mu prozradí, co všechny tak užírá: Francka se žene za penězi, pan správce by chtěl mladou ženu a o lehkomyslném hraběti Dorka prohlásí, že asi chce chodit o žebrácké holi, když tak utrácí a nechá se okrádat. – Hrabě Maxmilián se při svém odjezdu za pijatikou zeptá na služčino jméno. – Petronel pomocí čertovské brašny vyplní hříšníkům jejich přání; klíčnici nadělí plnou skříň dukátů, hraběti uteče kůň Blesk, když se mladík promění v otrhaného žebráka, a pan správce se zamiluje do Dorky. – Anděl je spokojen se splněním úkolu a vydá se do kostela, odkud by se měl dostat domů do nebe. – Pan správce přistihne klíčnici s hromadou peněz a s ukradenými lžičkami. Vydírá ji: když mu pomůže dostat Dorku k oltáři, nedá ji zavřít do šatlavy. – Hrabě jako žebrák se pohádá v lese s rychtářovými dráby, kteří tu dohlížejí na kácení dřeva a chtějí si přisvojit Bleska. – Francka nařkne Dorku, že ukradla peníze, a se správcem najdou v její komůrce podstrčené lžičky. Správce služku obviní z krádeže a dá ji zavřít do šatlavy. Tam drábové dovlečou i žebráka, jemuž pochopitelně nikdo nevěří, že je hrabě. Správce rozhodne, že lhář bude zítra pověšen. – Petronel s Uriášem najdou kostel. Anděl je pyšný, že splnil svůj úkol, ale zjeví se mu Panna Marie a vynadá mu: nikoho nenapravil a sám je hříšníkem, neboť přivedl Dorku do neštěstí. Teď tedy musí vše napravit. – Dorka má za krádež dostat výprask na pranýři a ještě má být zavřena na rok ve vězení. Prohnaný správce však dívce udělá nabídku. Vezme-li si ho za muže, bude trestu ušetřena. – Z vedlejší cely na Dorku volá Maxmilián, ale dívka ho nepozná. – Správce si přijde pro dívčino rozhodnutí. Nešťastná služka raději než veřejnou hanbu zvolí sňatek. – Petronel a Uriáš dorazí k šatlavě, jenže nevědí, jak se dostat dovnitř. Anděl požádá o pomoc svatou Barboru a muži proskočí zdí. Maxmilián jim řekne, že Dorotka je na hradě. Hrabě zbrkle vysloví své přání být od šatlavy aspoň třicet mil. Čertovská brašna přání vyplní a muži se ocitnou příliš daleko hradu. – Petronel se pohádá s Uriášem kvůli jeho brašně a vydají se s Maxmiliánem sami temným lesem, aby zabránili svatbě. Anděl požádá o pomoc svatou Lucii a ta popostrčí tmavou noc k jasnému ránu. – Kuchařka Róza utěšuje plačící nevěstu, prý si určitě zvykne, ale dívka jí prozradí, že miluje někoho jiného. – Správce organizuje svatební přípravy. – Když Petronel s Maxmiliánem dorazí k jezeru, anděl opět požádá o pomoc Pankráce, Serváce a Bonifáce, kteří nechají jezero zamrznout, a muži po něm přejdou. – Hrabě si posteskne, že mu chybí jeho kůň. Petronel se s důvěrou obrátí na svatého Martina a ten jim sešle svého bělouše. – Správce vede Dorotku k obřadu před faráře, který dvojici oddá. Novomanželé se políbí. V tomto okamžiku sem dorazí Petronel s hrabětem. Domnívají se, že je vše ztraceno, ale za faráře se vydával Uriáš, a tak je svatba neplatná. Petronel s Maxmiliánem unesou Dorku do kostela. – Petronel chce pár oddat, ale dívka otrhaného žebráka odmítá, protože miluje Maxmiliána. Petronel pomocí čertovské brašny hraběte promění do původní podoby, i když mu za použití čertovského kouzla k napravení hříšníka hrozí cesta do pekel. – Do kostela dorazí správce s ostatními, až když jsou mladí svoji. – Petronelův čas se naplnil. Anděl je smutný, že žádného hříšníka cestou pokání nenapravil a že skončí v pekle, avšak ke svému údivu se dostane do nebe. Podle Pána Boha napravil sám sebe, protože nemyslel jen na svůj prospěch a dokázal se obětovat pro Dorotčino štěstí. – V nebi slaví Štědrý den. Dorazí sem i tři králové a přinesou dort. -zz-

Hrají

Ivan Trojan

anděl Petronel

David Švehlík

hrabě Maxmilián

Zuzana Stivínová

klíčnice Francka

Josef Somr

rychtář

Klára Issová

Panna Maria

Jakub Konáš

Ježíšek

Gabriela Osvaldová

archanděl Gabriel

Anna Geislerová

svatá Anna

Veronika Žilková

svatá Veronika

Jiří Pecha

svatý Mikuláš

Jana Hlaváčová

Vomáčková

Boni Pueri

andělé

René Dubovský

král, jeden ze tři králů

Girmah Tewolde

král, jeden ze tři králů

Jin Wenjun

král, jeden ze tři králů

Martin Šára

halapartník

Irena Šmídová

sloužící

Petr Podrazil

sloužící

Martin Ešpandr

sloužící

Petr Hanuš

sloužící

Martin Hanuš

sloužící

Šimon Štěpán

Ježíšek (postsynchron)

Štáb a tvůrci

Pomocná režie

Zuzana Mathéová

Asistent režie

Jarmila Gösslová

Scénář

Lucie Konášová, Jiří Strach (spolupráce na scénáři)

Dramaturg

Barbara Johnsonová (vedoucí dramaturgyně), Eva Vondrová, Jiří Chalupa (šéfdramaturg ČT), Kateřina Krejčí (šéfdramaturgyně ČT)

Asistent kamery

Viktor Potůček

Výtvarník

Boris Masník

Návrhy kostýmů

Jarmila Konečná

Triky

Boris Masník (vizuální efekty, supervize, výtvarník)

Producent

Magdalena Sedláková (šéfproducentka), Pavla Tomsová

Zástupce vedoucího výroby

Josef Kropáček

Vedoucí produkce

Eva Hladíková

Spolupráce

Jiří Červený (fotograf), Viktor Čahoj (práce se zvířaty), Václav Tomšovský (práce se zvířaty), Naďa Dušková (práce se zvířaty), Petr Hanuš (práce se zvířaty), Martin Hanuš (práce se zvířaty), Luboš Jánošík (práce se zvířaty), Hana Žohová (práce se zvířaty), Alexandra Růžičková (práce se zvířaty)

Písně

Adeste fideles

Hudba k písni Miloš Bok
Text písně Eduard KrečmarZdeněk Borovec

Angelus Domini

Hudba k písni Miloš Bok
Text písně Eduard KrečmarZdeněk Borovec

Lokace

Český Šternberk, Křivoklát, Kašperk, Annín, Kvilda, Špičák, Kašperské Hory

Produkční údaje

Originální název

Anděl Páně

Český název

Anděl Páně

Anglický název

An Angel of the Lord

Pracovní název

Jak anděl Páně po světě chodil

Kategorie

film

Typologie

hranýdistribuční

Žánr

pohádka, rodinný

Země původu

Česká republika

Copyright

2005

Rok výroby

2005

Premiéra

premiéra 3. 11. 2005 /přístupný/ (multiplex Palace Cinemas Nový Smíchov, Praha)

Distribuční slogan

Rodinná pohádka plná hereckých hvězd a laskavého „svatého“ humoru…

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

90 min

Distribuční nosič

35mm

Poměr stran

1:1,85

Barva

barevný

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

Dolby Digital

Verze

česká

Mluveno

česky

Podtitulky

bez titulků

Úvodní/závěrečné titulky

české

Ocenění

Vítěz

Festival: 28. festival české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu Karma Nové Město nad Metují

2006
Nové Město nad Metují / Česká republika
Cena poroty za výtvarný počin
Jarmila Konečná
za kostýmy filmu

Vítěz

Festival: 28. festival české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu Karma Nové Město nad Metují

2006
Nové Město nad Metují / Česká republika
Cena FITES za nejlepší scénář
Lucie Konášová

Revue

Anděl Páně 2

Po jedenácti letech se dočkala pokračování jedna z nejpopulárnějších filmových pohádek poslední doby. Do kin bude před V...