Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí

Země původu

Česká republika

Copyright

2016

Rok výroby

2009—2016

Premiéra

24. 11. 2016

Minutáž

124 min

Kategorie

film

Žánr

esej

Typologie

dokumentárnídistribučnídlouhometrážní

Originální název

Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí

Český název

Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí

Anglický název

Is Everyone Right? Karel Floss and the Others

Anotace

Délkou i množstvím aktérů a témat mimořádně rozsáhlý dokument Heleny Všetečkové Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí nabízí encyklopedický přehled způsobů, jakými Češi v polistopadovém období reflektují vlastní společnost. Středobodem těchto úvah je osobnost politika, vysokoškolského pedagoga a filozofa Karla Flosse (nar. 1926). Po absolvování studia aplikované logiky pořádal za normalizace bytové semináře. Oficiálně se akademické činnosti mohl věnovat teprve po listopadu 1989, kdy začal pracovat na katedře filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nejprve jako odborný asistent, od roku 1991 jako docent. V 90. letech Floss rovněž založil vzdělávací a ekologické Centrum Prokopios, jehož cílem je vychovávat z mladých lidí vzdělané a statečné osobnosti, potřebné pro rozvoj svobodné demokratické společnosti. V roce 1996 byl Floss zvolen senátorem za Kutnou Horu. O dva roky později obhajobu mandátu odmítl, neboť upřednostnil pedagogickou činnost na univerzitě. – Flossovy úvahy o Bohu, o povaze pravdy nebo o úkolu politiky doplňují myšlenky Tomáše Halíka, Milana Knížáka, Ondřeje Slačálka, Slavoje Žižeka, Noama Chomského a mnoha dalších osobností z levé i pravé strany ideového spektra. Více než pět let vznikající absolventský film studentky dokumentaristiky na FAMU Heleny Všetečkové využívá v tradici „vachkovské školy“ ironických kontrastů, situačního humoru a zcizujících formálních prvků. Hledání souvislostí mezi výroky myslitelů, kteří spolu navenek nemají nic společného, naplňuje postmoderní heslo „anything goes“ (všechno je možné), v jehož duchu je celý dokument pojat. Pátrání po odpovědích na nadčasové otázky lidské existence a vztahu člověka k Bohu probíhá paralelně s řešením aktuálních společenských problémů, jako je uprchlická krize nebo vzestup krajní pravice. Namísto předkládání definitivních názorů Všetečková odkrývá mechanismy, pomocí nichž si každý konstruuje vlastní verzi skutečnosti. Dialekticky strukturovaný dokument sice divákovi neříká, čemu má věřit, ale nastiňuje řadu možností, jak se lze k přítomnosti vztahovat. – Helena Všetečková v minulosti natočila dva podobně pojaté dokumentární eseje, Rula, Ticho, Čumba Ladislav, doc. Karel Floss a další hrdinové našich demonstrací v roce 2007 (2007) a Hauser a Žižek: teoretikové postmarxistické filosofie (2008). – Světová premiéra filmu proběhla v roce 2015 na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Do kinodistribuce byla uvedena o několik minut kratší verze. -mrš-

Obsah

Karel Floss hovoří o překladu názvu díla teologa Tomáše Akvinského De potentia Dei a o víře v Boha jako svrchovaného umělce. Tím nastoluje ústřední téma vytrácejícího se duchovna, k němuž se váží (sestřih) přednášky mnoha osobností veřejného života. „Myšlenkový proud“ se průběžně vrací k vystoupení francouzského filozofa Alaina Badioua (nar. 1937) v pražské Ústřední knihovně v roce 2014. Badiou mluví o povaze pravdy a nástrojích k jejímu poznání, o rozpadu Sovětského svazu a o vzniku samostatné České republiky, o velkých sociálních rozdílech v současném světě a o možnostech, jak žít pravý život. Velký prostor dostává diskuse Václava Klause se studenty Milana Knížáka na pražské AVU, v níž je řeč o vztahu umění a politiky i o povaze moderního umění. Opakovaně se „děj“ vrací k vystoupení slovinského filozofa Slavoje Žižeka (nar. 1949) na pražském Václavském náměstí v roce 2011. Žižek rozebírá nenaplněná očekávání spjatá s rokem 1989 a s nástupem kapitalismu, hovoří o blížící se katastrofě, kterou podle něj nikdo nebere vážně. Mezi „hlavní dějové linie“ patří dále tisková konference s Noamem Chomským (nar. 1928) na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2014. Americký filozof a společenský kritik rozebírá například mimořádné postavení východoevropských disidentů, kteří se těšili podpoře západních států. K dalším tématům patří reforma roku 1968, polistopadová privatizace státního majetku, uprchlická krize, hledání štěstí v moderní společnosti nebo evropská identita a láska k vlasti. Ta mají určitou podobu v proslovu kněze a filozofa Tomáše Halíka a zcela jinou na setkáních pravicových extremistů (např. Adama B. Bartoše). V rámci uvedených tematických trsů jsou proti sobě dichotomicky stavěny osoby s podobnými názory, ale s odlišnou rétorikou, a osoby zastávající názory zcela protichůdné. Na demonstracích a pochodech se ke slovu dostávají i „obyčejní“ lidé. Kromě nově pořízeného materiálu je proud myšlenek doplněn několika archivními záběry, např. úryvkem projevu Václava Havla v Kongresu Spojených států amerických nebo scénou z klasické americké komedie Ninočka (1939; r. Ernst Lubitsch), na kterou ve svém proslovu odkazuje Žižek. O komediální zpestření se stará performer Milan Kohout, barvitým slovníkem nadávající na představitele církve, na restituci zámku Zbraslav i na Jana Husa. Filozofická esej končí diskusí s Karlem Flossem nad citátem z Matoušova evangelia „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského“. -mrš-

Účinkují

Alain Badiou

Irena Flossová

Pavel Floss

Leonard William Kenney

Milan Kohout

Daniel Kroupa

Petr Rohel

Bohuslav Rudolf

Jana Šilerová

Hillel Ticktin

Helena Papírníková-Horáčková

Adam B. Bartoš

Štáb a tvůrci

Původní filmový námět

Helena Všetečková

Zvuk

Helena Papírníková-Horáčková, Martin Kuhn, Matěj Chrudina

Postprodukce

MagicLab

Výkonná produkce

Jakub Wagner

Producent

Mikuláš Novotný (Background Films), Helena Všetečková, Marek Jindra (FAMU)

Pedagogické vedení

Karel Vachek

Spolupráce

Urban Arsenjuk, Jan Březina, Linda Dědková, David Havas, Martin Kohout, Petr Rohel, Vojtěch Votýpka, Tereza Bernátková, Matěj Chrudina, Bára Kinkalová, Michal Klodner, Martin Kuhn, Ondřej Vavrečka

Lokace

Česká republika, Praha (Česká republika), Akademie výtvarného umění (Praha), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Praha), Karolinum (Praha), Katedrála sv. Víta (Praha), Ústřední knihovna Univerzity Karlovy (Praha), Václavské náměstí (Praha), Zbraslav (Praha), pomník Jana Husa (Zbraslav), Zbraslavský zámek (Zbraslav), Olomouc (Česká republika), Univerzita Palackého (Olomouc), Čertova brázda /mezi Sázavou a Chotouní/ (Česká republika), Ostrava (Česká republika), Letiště Brno-Tuřany (Česká republika), Itálie, Vatikán, Svatopetrské náměstí (Vatikán)

Produkční údaje

Originální název

Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí

Český název

Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí

Anglický název

Is Everyone Right? Karel Floss and the Others

Kategorie

film

Typologie

dokumentárnídistribuční

Žánr

esej

Země původu

Česká republika

Copyright

2016

Rok výroby

2009—2016

Premiéra

premiéra 24. 11. 2016 /přístupné bez omezení/

Distribuční slogan

Multiportrét vývoje českého porevolučního myšlení a cítění centralizovaný kolem osobnosti filozofa a levicového křesťana Karla Flosse.

Výrobce

FAMU

Nositelé copyrightu

FAMU

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

124 min

Natáčecí formát

Moving Picture Experts Group

Distribuční nosič

DVD, MP4, BRD

Poměr stran

1:1,78

Barva

barevný

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

5.1, digitální zvuk

Verze

česká

Mluveno

česky, anglicky, francouzsky

Podtitulky

bez titulků

Revue

Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí

Mezi současnou generací mladých českých dokumentaristek vyniká svým přístupem k filmovému médiu Helena Všetečková. Její ...