Čertoviny

Země původu

Česká republika

Copyright

2017

Rok výroby

2017

Premiéra

4. 1. 2018

Minutáž

101 min

Kategorie

film

Žánr

pohádka

Typologie

hranýdistribučnídlouhometrážní

Originální název

Čertoviny

Český název

Čertoviny

Anglický název

Pure Devilry

Souběžný anglický název

Shenanigans

Anotace

Zdeněk Troška se spoluscenáristou Markem Kališem pokračuje snímkem Čertoviny v sérii svých pohádek další variací na téma českých čertů, přičemž ji opět propojuje s motivy překonávání překážek zamilovanou dvojicí. V jednoduchém příběhu se sice inspirovali šumavskými báchorkami, děj však umístili do malebné a idealizované jihočeské vesnice patrně v období rozhraní 18. a 19. století. – Rozzlobený Luciper pošle na svět dva mladé čerty, aby přivedli do pekla dvě hříšné duše. Kumpánům se na zemi líbí a příliš nedovedou lidem škodit, jak to po nich jejich pán chce. Záhy najdou dva hříšníky: lakotného sedláka a bohatého souseda, za něhož se rozhodl provdat dceru Haničku navzdory tomu, že dívka miluje čeledína Jana. Luciper uzavře s čerty sázku, zda je víc bohatství nebo láska. A snaží se ji za každou cenu vyhrát. Pekelníci, vystupující v různých převlečeních, obratně manipulují pozemšťany, přičemž ti hodní se netají svými sympatiemi k zamilované dvojici a zároveň chtějí dostat hříšníky do pekla. Milenci překonají četné potíže a hříšníci naopak naletí nástrahám. – Podobně jako vyprávěcí postupy opakuje Troška i samotné zpracování látky s důrazem na krásu letní české krajiny, malebnost staveb, využití lidových písní a v neposlední řadě i obvyklou typizaci charakterů. – Scény z pekla vznikly v zábavní atrakci Peklo Čertovina nedaleko Hlinska a dále se mimo jiné natáčelo ve skanzenu v Přerově nad Labem. -tbk-

Obsah

Rozzlobený Luciper nařídí v pekle velký úklid. Mladí čerti Popelák a Uhelák při tom zvrhnou káď, z níž unikne hříšná duše a dostane se z pekla ven. Luciper přikáže nemotorům, že do měsíce musí každý přivést ze světa jednoho hříšníka. – Oběma čertům se na zemi líbí. Z legrace vystraší na cestě obtloustlého velebníčka, pak trojici trhovkyň, vracejících se z města, a nakonec rybáře, který před nimi skočí do rybníka. Až teď čertiska pochopí, že se lidé bojí jejich vzhledu, a promění se ve dva chasníky. Nechají rybáři velebníčkův vůz i s koněm. Pak v lese natrefí na babku sbírající klestí. Myslí si, že je krade, ale ona to má povolené od hajného. Tak jí pomohou. Popelák se promění v trakař a Uhelák na něm odveze babku i s klestím až k chalupě. Tady jí ještě nějaké dříví přidají. – V lese se před nimi vynoří starý čert a zlobí se na ně: nesmějí lidem pomáhat, naopak jim musí škodit. Vezmou si jeho slova k srdci. Sledují chalupníka, který s koněm přitáhne k chalupě krásnou kládu. Oni ji naschvál nechají rozštípat. Muž děkuje nebesům, že mu ušetřila pracné štípání. – Chasníci se pak ucházejí o práci u lakotného sedláka Matěje Rybky, ale ten je vyhodí. Čerti se tedy promění ve dva krásné koně a postávají u vrat statku. Sedlák přikáže čeledínu Janovi, aby je odvedl do stáje, i když mu nepatří. Na dvůr přijede bohatý a samolibý statkář Kopyto, nápadník chamtivcovy dcery Haničky. Přiměje souseda, aby koně přidal k Haniččině věnu. Dívka, zamilovaná do Jana, ženichovi řekne, že ho nemá ráda. Ale jemu jde jen o spojení dvou velkých statků a o ni jako o pracovní sílu. Jan své milé radí, aby veselku co nejvíce oddalovala. Její nemocná a nešťastná matka na ni však naléhá, aby se podřídila otcově vůli. – Čerti chtějí dvojici pomoci, ale objeví se u nich Luciper, který tvrdí, že všichni lidé jsou hříšní. Čerti mu slíbí dvě duše (Kopyta a Rybku). Podle nich ale Hanička a Jan hříšní nejsou. Luciper s nimi uzavře sázku o to, zda je víc bohatství a moc nebo láska. Čerti ovšem nesmějí dvojici pomáhat. – Selka se u muže marně přimlouvá za dceru. Podle ní Kopyto karbaní a pije. – Boháč si odvede koně. – Jan prosí sedláka, aby dal Haničku jemu, ale ten se mu vysměje. Provdal by ji za něj, jen kdyby mu přinesl tolik peněz jako Kopyto a ještě zlaťák navíc. – Koně Kopytovi před kovárnou utečou. Na selčinu přímluvu sedlák teď oba chasníky přijme a pošle je rovnou do lesa na dříví. – Jan a Hanička si při práci na louce zpívají. Kolem jede v kočáře mladá kněžna. Nachomýtne se k tomu dívčin otec a pošle mladé kněžně pro vodu. Hraběnka mu nabízí, že od něj pohledného čeledína koupí za tři sta zlatých a stejnou sumu nabídne mladíkovi, když k ní půjde do služby. Ten to odmítne a šlechtična se urazí a odjede. Sedlák se vzteká, že přišel o peníze. – Kněžna dojede do vsi, kde se jí podbízí Kopyto. Tvrdí jí, že žádnou nevěstu nemá, a ona ho pozve na svůj letohrádek v zakletém Černém lese, kam se žádný vesničan jen tak neodváží. – Hanička v lese u potoka pomůže potlučenému mladému hraběti, jehož prý přepadli v Černém lese. S Janovou pomocí ho dopraví do statku. Vlídný šlechtic se k dívce má a pak odjede na půjčeném sedlákově koni. – Chasníci dorazí se dřevem a sedlák je pošle do lesa znovu. – V hospodě se Kopyto dohaduje s Rybkou. Přiměje ho, aby k věnu přidal ještě své rybníky. Podepíše s ním dohodu, že se za to po svatbě vzdá karbanu. – Kopyto se vydá přes Černý les do letohrádku. Hraběnka si mu stěžuje na urážku od čeledína Jana. Kopyto jí slíbí, že Jana i Haničku ztrestá. – Jan přijde s oběma chasníky do hospody, kde je tancovačka. Kopyto mu milostivě dovolí zatančit si s Haničkou, ale pak jejich tanec přeruší a oznámí všem, že se bude ženit. Vynucuje si na nevěstě hubičku, ale ta uteče. – Selka potom vypráví dceři a Janovi, jak ji rodiče proti její vůli provdali za Rybku. Chce, aby mladí uprchli. Ale Hanička nechce kvůli nemoci matku opustit. Jan slíbí, že se dívky nevzdá. – Kopyto se domluví se sedlákem, jak se čeledína zbaví. Pak obehraje v kartách dva vesničany. – Na statek přijede hrabě a opět se dvoří Haničce. Když mu dívka řekne o Janovi, přimlouvá se za dvojici u sedláka. Ale ten o tom nechce ani slyšet. Jindřich Karel Sebastián, pobočník císaře, se pak nabídne za ženicha sám. Hanička ho odmítne, ale sedlák se s ním domluví. Hrabě mu dá peníze za Haničku a pak ještě další za to, že se zbaví Jana. – Nešťastná dívka řekne na louce Janovi, co se stalo. Oba se svěří chasníkům. Mladík chce jít do Černého lesa hledat zakopaný poklad, ale dívka mu to nedovolí. Čertům je dvojice líto, ale nemohou jí pomoci. Zato později v lese narazí na hříšnou duši, uprchlou z pekla. Tu prý vyhodili z nebe, dokud nenapraví své hříchy. Jde o duši lakotného majitele hradu v Černém lese. Vysvobození může dosáhnout, jen když někdo jeho poklad rozdá potřebným a sám si nechá jen málo. Čerti o někom takovém vědí... – Kopyto chce hodit po Haničce, sušící prádlo, velký kámen, ale vyruší ho selka. – Boháč pak ukáže sedlákovi u Černé skály v Černém lese, jak se Jana zbaví: shodí na něj balvan. – Kopyto v letohrádku řekne kněžně, že zítra už bude všechno vyřízeno, a ona mu slíbí smlouvu, podle níž zůstane s ním. – Kopyto v hospodě zase hraje karty se stejnými vesničany. Tentokrát prohraje a přijde o všechen matejek včetně Haničky, kterou dal do hry jako poslední. Čerti pak řeknou Janovi, co se stalo. – Rybka pošle čeledína s dopisem, který má v Černém lese odevzdat jinému čeledínovi Jakubovi od sedláka Pazdery z vedlejší vsi. – Kopyto, usilující zabít Haničku, hodí do světnice zmiji. Před tou dívku zachrání Uhelák v podobě chasníka, který jí také prozradí Kopytovy a otcovy pikle. – Jan se chce v Černém lese podívat po pokladu. Kopyto na něj shodí balvan. Myslí si, že se mu to podařilo. Janovi, kterého kámen nezabil, pomůže druhý chasník Popelák. Také mu řekne o Kopytově a sedlákově zradě. – Hanička si stěžuje matce, že se sice zbavila nenáviděného Kopyta, ale ne hraběte. – Jan hledá v ruinách hradu poklad. Čeká tu na něj hříšná duše, díky níž jej skutečně najde. Mladík slíbí, že si nechá jen to, co bude potřebovat, aby získal Haničku. – Kopyto řekne v letohrádku kněžně, že se zbavil zamilované dvojice, a krví jí podepíše dohodu. Rázem se ocitne v pekle, kněžnou byl Popelák. Luciper čerta pochválí, ale stále ještě chce důkaz, že láska je víc než bohatství. – Na statek přijede hrabě. Sedlák se mu chlubí, jak se zbavil Jana. Než s ním stačí podepsat svatební smlouvu, objeví se tu domněle mrtvý čeledín. Nabídne Rybkovi za Haničku jeden zlaťák: Kopyto už nemá nic, a tak on dává víc. Chasníci donesou nalezený poklad, který prý dostanou potřební. Ale hrabě trvá na podpisu a vytáhne na mladíka kord. Sedlák podepíše smlouvu krví, protože mu vyschl inkoust. Ocitne se také v pekle. – Luciper, který vystupoval jako hrabě, uzná porážku v sázce. Splní čertům přání, aby se mohli ještě jednou vrátit na zemi. – Před statkem se dvojici i selce hrabě a kněžna se sluhou promění v čerty a Lucipera. Čerti byli i oni dva karbaníci. Teď dají milencům vyhraný Kopytův statek. Šťastná dvojice se obejme. A hříšná duše míří do nebe... -tbk-

Hrají

Jakub Prachař

čert Popelák

Dominick Benedikt

čert Uhelák

Karel Dobrý

čert Luciper, vládce pekel

Oldřich Navrátil

sedlák Matěj Rybka

Sara Sandeva

Hanička, sedlákova dcera

Andrea Hoffmannová

selka, Haniččina matka

Jaromír Nosek

sedlák Alois Kopyto

Jana Bernášková

kněžna Anna Kristýna z Hellenburku a na Rábí

David Gránský

hrabě Jindřich Karel Sebastian z Schuttersteinu, císařský pobočník

Radek Holub

hříšná duše hradního pána

Karel Liebl

hospodský

František Strnad

Mluví Václav Vydra
starý čert

Jiří Laně

Mluví Jiří Ployhar
čert Žalobníček

Josef Melen

rybář

Karel Schut

Mluví Stanislav Lehký
chalupník

Jana Horsáková

Mluví Dana Černá
hospodská

Nelly Řehořová

Bětka, dcera hospodské

Cindy Turková

dcera hospodské

Ondřej Havel

karbaník

Marek Svoboda

karbaník

Aneta Procházková

trhovkyně

Michaela Břízová

Mluví Dana Černá
trhovkyně

Marcela Slavíková

trhovkyně

Martin Faltýn

Mluví Jiří Knot
velebníček

Josef Švejda

kněžnin sluha

Josef Šamonil

kočí

Datel Marek Valášek

chlapec Datel

Matěj Valášek

chlapec

Emil Roděj

vesničan

Zdeněk Švejda

Mluví Jiří Schwarz
soused v hospodě

Filip Bláha

Mluví Stanislav Lehký
soused v hospodě

Josef Jirsa

soused v hospodě

Miroslav Leština ml.

kovář

Blaťácký soubor Ševětín

vesničané na tancovačce

herecký soubor Pekla Čertovina

čerti

Nikolas Lapáček

Ondřej Lapáček

Krišpín Dopita

Jiří Beneš

Jana Vojáčková

Anna Krajová

Karel Kraj

Mona Jindřichová

Sofie Dvorská

Miloslav Bílek

Petra Šilhavá

Kamila Čechová

Jan Gála

Petr Domín

Roman Sonák

Jiří Markovec

Karel Maun

Petr Machovec

Jan Dofek

Anna Šabršulová

Štáb a tvůrci

Pomocná režie

Václav Sadilek ml., Marek Kališ (druhá režie)

Původní filmový námět

Marek Kališ

Asistent kamery

Jiří Kratochvíl, Michal Škoda (ostřič), Filip Halaška (steadicam)

Architekt

Jan Hoffmann

Výprava

Jan Hoffmann (vedoucí výpravy), Petr Emmit Mazura (zástupce vedoucího výpravy), Karel Kroupa (rekvizitář), Lukáš Slavík (rekvizitář), Marek Petr (rekvizitář), Jaroslav Šulc (rekvizitář), Václav Dytrych (rekvizitář), Josef Maršálek (rekvizitář), Michal Jindrák (rekvizitář), Martin Semerád (rekvizitář)

Návrhy kostýmů

Josef Jelínek

Kostýmy

Alexander Kiss (vedoucí kostymér), Gabriela Solomčíková, Karolína Jírová

Masky

Nevena Thielová, Helena Petřinová, Denisa Šponiarová, Aneta Klingová

Asistent střihu

Radek Kudela

Zvuk

Martin Ženíšek (zvuk, záznam, design a mix zvuku, záznam a střih dialogů a ruchů), Michal Deliopulos (mix zvuku), Martin Jílek (záznam postsynchronních ruchů)

Triky

Dalibor Lipský (režie), Tomáš Lipský (kamera), Jakub Lipský (operátor)

Zvláštní efekty

ARTsfx, Pavel Policar, Tomáš Policar, Pavel Sedláček

Postprodukce

LS Film Production (obraz), Filmsound (zvuk), Kedar Dalí (vedoucí projektu LS Film), Sarah Hofman /ž/ (výkonná producentka LS Film)

Návrhy titulků

Rudolf Havlík (logo), Marcela Šedivá (logo)

Vedoucí produkce

Eva Jindráková

Zástupce vedoucího produkce

Ivana Boháčková (ekonomka)

Asistent vedoucího produkce

Ivana Lupačová, Matěj Blahovec

Výtvarná spolupráce

Rudolf Havlík (grafika), Prokop Smetana (grafika), Marcela Šedivá (grafika), Pixelhouse (grafika), Zbyněk Nešpor (grafika Pixelhouse)

Spolupráce

Studio Miloše Krkošky, Soundsquare, a. s., Ladislav Marek (vrchní osvětlovač), R.V.V. studio (fotograf), Vojtěch Resler (fotograf), Stáj Trojan (koně), Vanda Trojanová (koně), Josef Šamonil (koně), Petr Hedvábný (koně), Eva Tesařová (koně), Michaela Kristová (koně), Miloslav Kotal (koně)

Hudba

Použitá hudba

Miloš Krkoška

Choreografie

Zbyněk Layer, Marie Švejdová

Písně

Pásla Kačenička

Hudba k písni lidová píseň
Zpívá Sara SandevaRichard Jaroslav Müller [dab]Oldřich Hajlich

Jede mladík na svém koni

Hudba k písni lidová píseň
Zpívá Richard Jaroslav Müller [dab]Oldřich Hajlich

Nezacházej, slunce

Hudba k písni lidová píseň
Zpívá Sara Sandeva /ž/

Jetelíčku, jeteli

Hudba k písni lidová píseň
Zpívá Sara Sandeva

Stará bába jde k muzice

Hudba k písni lidová píseň
Zpívá ženský hlassbor

Počkej, já povím

Hudba k písni lidová píseň
Zpívá ženský hlassbor

Lokace

Medkovy Kopce u Hlinska, zábavní atrakce Peklo Čertovina (Medkovy Kopce u Hlinska), Drslavice, tvrz (Drslavice), Přerov nad Labem, skanzen (Přerov nad Labem), Třebíz, Národopisné muzeum Slánska (Třebíz), Velhartice, hrad (Velhartice), Vlhavy, Střítež, Holašovice, Hrdějovice, Opatovice, Netolice, Chráněná krajinná oblast Kokořín, jeskyně Rozbořenka (Chráněná krajinná oblast Kokořín), Dobříš, zámecký park (Dobříš), Skály u Stříteže

Produkční údaje

Originální název

Čertoviny

Český název

Čertoviny

Anglický název

Pure Devilry

Souběžný anglický název

Shenanigans

Kategorie

film

Typologie

hranýdistribuční

Žánr

pohádka

Země původu

Česká republika

Copyright

2017

Rok výroby

2017

Premiéra

předpremiéra 14. 12. 2017 (multiplex CineStar, Plzeň)
předpremiéra 24. 12. 2017 (kino Hutník, Kladno)
premiéra 4. 1. 2018 /přístupné bez omezení/

Distribuční slogan

Po čertech hezká pohádka.

Výrobce

Fénix Film, GPIMMO (koprodukce), TTP Invest (koprodukce), Michal Šabršula (koprodukce)

S podporou

Státní fond kinematografie (Program filmových pobídek)

Partner

TTP invest – uzavřený investiční fond a.s. (investor), Michal Šabršula (investor), Agroholding Racov a.s. (investor), GPIMMO s.r.o. (investor), Prima (hlavní partner), AVE (hlavní partner), HELPing (hlavní partner)

Nositelé copyrightu

Fénix Film s.r.o.

Distribuce

CinemArt (monopol do 4. 1. 2028)

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

101 min

Distribuční nosič

DCP 2-D

Poměr stran

1:2,39

Barva

barevný

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

5.1, digitální zvuk

Verze

česká

Mluveno

česky

Podtitulky

bez titulků

Úvodní/závěrečné titulky

české