Spřízněni volbou

Země původu

Československo

Copyright

1968

Rok výroby

1968

Premiéra

8. 11. 1968

Minutáž

84 min

Kategorie

film

Žánr

politický

Typologie

dokumentárnídistribučnídlouhometrážní

Originální název

Spřízněni volbou

Český název

Spřízněni volbou

Anglický název

Allied by Election

Souběžný anglický název

Elected Affinities

Pracovní název

Letopisy

Anotace

Snímek Spřízněni volbou je celovečerním debutem filozofického myslitele českého dokumentárního filmu Karla Vachka (1940–2020), v němž zachycuje vrcholné politické představitele období pražského jara (například Alexandra Dubčeka, Ludvíka Svobodu, Josefa Smrkovského, Oldřicha Černíka či Otu Šika). Během čtrnácti dnů, které předcházely volbě prezidenta republiky po abdikaci Antonína Novotného, Vachek se svým štábem proniká za oponu tehdejší politické scény a intimně dokumentuje režimní uvolnění šedesátých let v jeho formální i neformální podobě. – Antonín Novotný rezignuje na post prezidenta republiky. Komunističtí představitelé tehdejších progresivních tendencí na veřejných mítincích horlivě obhajují své postoje a kritizují dosavadní fungování socialistického režimu. Společnost si získají na svoji stranu, přeplněné sály aplaudují jejich projevům a vysokoškolští studenti v ulicích volají po změně. Vachek vedle oficiálního vyjadřování politiků klade neformální a zdánlivě nesouvisející situace. Těmi jsou například historky z vojny Ludvíka Svobody, společný oběd poslanců komunistické strany, kamarádské debaty na chodbách nebo diskuze poslanců o filmové technice. – Zaměření i na to nepatrné či banální se projevuje také formálně. Kameraman Jozef Ort-Šnep sleduje popelníky, nohy, láhve nebo pohyby rukou. Film tak nalézá náladu doby i ve slovech, pohledech či pouhých gestech. Zároveň tím s nadhledem a jemnou ironií odhaluje lidskost a křehkost mužů, na jejichž bedrech leží budoucnost celého Československa. Demokratizační proces však za pár měsíců, v srpnu 1968, bere za své celonárodní tragédií. – Pro název filmu se Karel Vachek inspiroval stejnojmenným románem Johanna Wolfganga von Goetheho. Svou formální podobou snímek držel krok s tehdejším světovým trendem v oblasti dokumentárního filmu. Je natočen formou direct cinema neboli cinema verité, znamenající neinscenované observační zaznamenávání skutečnosti. Zásadním faktorem pro vznik filmu byla dočasná nefunkčnost cenzurních orgánů. S jejich obnovením a nástupem normalizace byl film na dvacet let stažen z kin. Karel Vachek byl velkým obdivovatelem Alexandra Dubčeka a přisuzoval mu až mystický rozměr.

Obsah

Rezignace Antonína Novotného na post prezidenta Československé socialistické republiky znamená hledání jeho nástupce. Oldřich Černík, Alexander Dubček a Josef Smrkovský sdělují generálu Ludvíku Svobodovi, že jej vybrali za svého kandidáta. Zmínění představitelé progresivních komunistů, zejména Josef Smrkovský a Ota Šik, následně na řadě veřejných schůzí a diskuzí obhajují proces demokratizace a vztahují se kriticky k dosavadnímu fungování socialistického režimu. Tyto oficiální mítinky jsou prokládány neformálními debatami v kancelářích, na chodbách nebo v automobilu. Jejich obsahem je způsob komunikace se společností, polemika nad rolí prezidenta, historky z vojny generála Svobody či vzpomínání na společné zážitky z dřívější doby. Úsilí progresivních politických představitelů nese úspěch, jejich názory jsou přijímány s bouřlivým ohlasem veřejnosti. Následná angažovanost národa je vyjádřena aktivitou studentů, kteří navrhují svého vlastního kandidáta na prezidenta, tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa a bývalého ministra školství Čestmíra Císaře. Dav vysokoškoláků jeho jméno nebojácně píše na tramvaje a skanduje na náměstí. Podpora takzvaného socialismu s lidskou tváří se projeví i na sebevědomí jeho představitelů. Dubček vyjádří svůj nesouhlas s postoji Německé demokratické republiky a Smrkovský pronese: „Jmenovat – nejmenovat, do toho se nám nikdo vměšovat nebude!“ Následně se Josef Smrkovský společně s Čestmírem Císařem vzdává své kandidatury, a generál Ludvík Svoboda je tak ve Vladislavském sále zvolen novým prezidentem Československé socialistické republiky.

Poznámka

Film byl natáčen od 14. do 30. března 1968 ruční kamerou Eclair na 16mm a poté překopírován na 35mm formát. Kontaktně byl natáčen obraz a přes synchronizační kabel i zvuk na magnetofon Nagra. Celkem bylo natočeno šest hodin a dvacet minut hrubého synchronního záznamu.

Film online

Účinkují

Oldřich Černík

Alexander Dubček

Josef Smrkovský

Ota Šik

Josef Špaček

Gustáv Husák

Marie Švermová

Karel Kosík

Bohuslav Laštovička

Jiří Hájek

Eduard Goldstücker

Zdeněk Fierlinger

Josef Borůvka

Vasil Biľak

Josef Plojhar

Štáb a tvůrci

Původní filmový námět

Karel Vachek

Scénář

Karel Vachek

Vedoucí výroby

Petr Brada, Stanislav Litera

Produkční údaje

Originální název

Spřízněni volbou

Český název

Spřízněni volbou

Anglický název

Allied by Election

Souběžný anglický název

Elected Affinities

Pracovní název

Letopisy

Kategorie

film

Typologie

dokumentárnídistribuční

Žánr

politický

Země původu

Československo

Copyright

1968

Rok výroby

1968

Produkční data

promítání povoleno 10. 10. 1968

Premiéra

premiéra 7. 11. 1968 /přístupný mládeži/ (kino Hvězda /2 týdny/, Praha)
premiéra 8. 11. 1968 /přístupný mládeži/ (celostátní)
obnovená premiéra 1. 8. 1990 /přístupný mládeži/

Distribuční slogan

Deset filmovacích dnů z událostí mezi 15.–30. březnem 1968. (1968) / Deset filmovacích dnů z událostí mezi 15.–30. březnem 1968. Dokumentární film vyznamenaný Velkou cenou na X. Dnech dokumentárního filmu v Karlových Varech a Velkou cenou na XV. mezinárodním filmovém festivalu v Oberhausenu v roce 1969. (1990)

Nositelé copyrightu

Národní filmový archiv

Distribuce

Ústřední půjčovna filmů (původní 1968 a obnovená 1990)

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

84 min

Původní metráž

2 374 metrů

Distribuční nosič

16mm, 35mm

Poměr stran

1:1,37

Barva

černobílý

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

mono

Verze

česká

Mluveno

česky, slovensky

Podtitulky

české

Úvodní/závěrečné titulky

české

Ocenění

Vítěz

Festival: 40. mezinárodní filmový festival Berlín

1990
Západní Berlín / Spolková republika Německo
Berlinale Camera
Karel Vachek

Vítěz

Přehlídka: 10. dny krátkého filmu Karlovy Vary

1969
Karlovy Vary / Československo
Velká cena
udělena za intenzitu tvůrčího procesu, jímž reportážní sonda do zákulisí převratných událostí minulého roku přerůstá v hlubokou analýzu zdrojů a cílů československého socialismu s lidskou tváří

Vítěz

Akce: Ceny Trilobit 1968

1969
Praha / Československo
Trilobit za dokumentární film
Karel Vachek

Vítěz

Přehlídka: 15. západoněmecké dny krátkého filmu Oberhausen

1969
Oberhausen / Spolková republika Německo
I. cena mezinárodní poroty Lidových vysokých škol
udělena v hodnotě 5 000 marek

Vítěz

Přehlídka: 15. západoněmecké dny krátkého filmu Oberhausen

1969
Oberhausen / Spolková republika Německo
Velká cena v kategorii krátkých dokumentárních filmů
udělena v hodnotě 5 000 marek

Vítěz

Akce: Umělecká soutěž k 50. výročí vzniku Československa a 70. výročí československé kinematografie o nejlepší scénář

1968
Praha / Československo
III. cena
Karel Vachek
vyhlásilo vedení Československého filmu v oboru krátkometrážní tvorby 20. 12. 1968