Rozloučení s Klementem Gottwaldem

Země původu

Československo

Copyright

1953

Rok výroby

1953

Premiéra

13. 3. 1954

Minutáž

51 min

Režie

Ivo Toman (hlavní režie)

Kategorie

film

Žánr

politický, reportáž

Typologie

dokumentárnídistribučnístředometrážní

Originální název

Rozloučení s Klementem Gottwaldem

Český název

Rozloučení s Klementem Gottwaldem

Anglický název

Farewell to Klement Gottwald

Anotace

Dokumentární film Ivo Tomana Rozloučení s Klementem Gottwaldem z pohřbu komunistického prezidenta konaného dne 19. března 1953 v Praze. Snímek zachycuje smutečně vyzdobený Španělský sál Pražského hradu, kam se se zemřelým, vystaveným v otevřené rakvi, přišli rozloučit rodinní příslušníci, politici, zahraniční delegáti i lidé z celého Československa, čekající v několikakilometrové frontě. Součástí snímku jsou záběry ze smutečních shromáždění uspořádaných v nejrůznějších částech republiky a z pětiminutového ticha, doprovázeného zastavením provozu v ulicích a na pracovištích. Film zachycuje cestu smutečního průvodu s rakví umístěnou na lafetě děla z Hradčan na Letenskou pláň, kde proběhla vojenská přehlídka, a její následné pokračování k Národnímu muzeu. Zde ke shromážděným davům promluvil Antonín Zápotocký a maršál N. A. Bulganin. Záběry doprovází básnicky laděný komentář, jehož autorem byl Pavel Kohout.

Obsah

Na věži pražského Svatovítského i Týnského chrámu zvoní zvony a z vysílacích věží se šíří zpráva o smrti komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Jeho osiřelá pracovna na Pražském hradě s výhledem na Prahu je vyzdobena květinami. Na Vítkově planou věčné ohně. Zaražení obyvatelé čtou noviny s fotografiemi zemřelého politika. Nad Pražským hradem vlaje černý prapor. V nejrůznějších městech republiky, například v Brně, Bratislavě, Banské Bystrici, Zlíně-Gottwaldově, se pořádají smuteční slavnosti. Čest zemřelému politikovi vzdávají ostravští horníci i vojáci v kasárnách, stejně jako pohraničníci na hranicích s Polskem a Německem. – Smuteční akty probíhají také v zahraničí, mimo jiné v Berlíně a Budapešti. V Maďarsku a v Bulharsku jsou po zemřelém pojmenovány tamní závody. Smutek vyjadřují dělníci v polských loděnicích, na československého prezidenta vzpomínají také v Rumunsku, Číně a v Sovětském svazu. O Gottwaldově úmrtí informuje zahraniční tisk. – Účastníci pohřbu ze zahraničí přilétají na ruzyňské letiště, kde je vítají českoslovenští politici Viliam Široký a Antonín Zápotocký. Mezi delegáty jsou představitelé spřátelených států Nikolaj A. Bulganin, Čou En-laj, Bolesław Bierut i zástupci západoevropských komunistických a dělnických stran. – Hradčanským náměstím se vine nekonečná řada lidí, kteří se chtějí poklonit zemřelému na Hradě. Kolem jeho otevřené rakve, vystavené ve smutečně vyzdobeném Španělském sálu, procházejí zástupy zarmoucených obyvatel. Mezi hosty obřadu jsou politici Karol Bacílek, Alexej Čepička, Václav Kopecký, Antonín Novotný, Jaromír Dolanský, Viliam Široký, Antonín Zápotocký i prezidentovi rodinní příslušníci Marta Gottwaldová s dcerou a zetěm Alexejem Čepičkou. Zemřelému vzdávají čest také zahraniční delegace. U prezidentovy rakve se střídají stráže. V okolí hradu se tvoří dlouhé fronty. K smutečním hostům pronáší projev Viliam Široký. – Na nejrůznějších místech republiky se zastavuje ruch a zemřelý je uctěn pětiminutovým tichem. Čest zesnulému vzdávají pracující rozličných profesí, dělníci na stavbě slapské přehrady, bača ve slovenských horách, meteorologové na Lomnickém štítě, pohraničníci na česko-polské hranici. Provoz se zastaví v ulicích Brna i Prahy, na nádražích i v přístavech, v hutích i továrnách, na pražském nábřeží. Obyvatelé jsou zarmoucení. – Prosklená rakev s nebožtíkem je vynesena ze Španělského sálu. Poté je na lafetě děla tažena třemi páry koní směrem k Letné. Průvodu přihlížejí pohnutí lidé. – Cesta zemřelého je přerušena na Letenské pláni, kde na jeho počest probíhá vojenská přehlídka. Před politiky a prezidentovou rodinou defilují vojenské jednotky s armádní technikou. Po silnici jedou tanky, na obloze přelétávají letadla. – Smuteční průvod přechází Štefánikův-Švermův most a přes náměstí Republiky a Příkopy pokračuje vzhůru po Václavském náměstí k Národnímu muzeu. Ze smutečně vyzdobené rampy promluví k davům na náměstí Antonín Zápotocký. Po Zápotockém pronese projev maršál N. A. Bulganin. – Shromáždění je ukončeno odvezením lafety s rakví, kterou táhne vojenský automobil s vojáky na korbě. Děla střílejí salvy. Nad setmělou Prahou zapadá slunce. Gottwald hledí ze svého portrétu na rakev s čestnou stráží a na československé i zahraniční politiky při smutečním obřadu.

Poznámka

Na filmu spolupracovali režiséři a kameramani Studia uměleckých filmů, Studia zpravodajských filmů a Československého armádního filmu. Snímek byl promítán pouze při mimořádných představeních.

Komentář

Účinkují

Klement Gottwald

prezident Československé republiky a předseda Komunistické strany Československa

Marta Gottwaldová

manželka Klementa Gottwalda

Nikolaj Alexandrovič Bulganin

maršál Sovětského svazu a ministr obrany SSSR

Viliam Široký

místopředseda vlády Československé republiky

Antonín Zápotocký

předseda vlády Československé republiky

Čou En-laj

předseda Státní administrativní rady Čínské lidové republiky

Bolesław Bierut

generální tajemník Polské sjednocené dělnické strany a předseda vlády Polské lidové republiky

Karol Bacílek

ministr národní bezpečnosti Československé republiky

Alexej Čepička

armádní generál a ministr národní obrany Československé republiky

Václav Kopecký

ministr informací Československé republiky

Antonín Novotný

tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa

Jaromír Dolanský

ministr financí Československé republiky

Štáb a tvůrci

Režie

Ivo Toman (hlavní režie)

Pomocná režie

Emil Barták (režie štábu), Karel Baroch (režie štábu), Stanislav Barabáš (režie štábu), Miroslav Bárta (režie štábu), Pavel Blumenfeld (režie štábu), J. Beneš (režie štábu), Jaromír Dvořáček (režie štábu), M. Dufek (režie štábu), Jindřich Ferenc (režie štábu), Přemysl Freiman (režie štábu), Antonín Görlich (režie štábu), Pavel Háša (režie štábu), P. Hlaváč (režie štábu), Drahoslav Holub (režie štábu), Vladimír Horák (režie štábu), Vojtěch Jasný (režie štábu), Karel Kabeláč (režie štábu), Emanuel Kaněra (režie štábu), Josef Kořán (režie štábu), Antonín Křůmal (režie štábu), Karel A. Krejčí (režie štábu), Ján Lacko (režie štábu), Jiří Mrázek (režie štábu), František Papoušek (režie štábu), Milan Tichý (režie štábu), Otakar Skalski (režie štábu), Vladimír Sís (režie štábu), Robert Vyhlídka (režie štábu), František Vláčil (režie štábu), Otakar Wünsch (režie štábu)

Původní filmový námět

Ivo Toman

Scénář

Ivo Toman

Autor komentáře

Pavel Kohout

Vedoucí výroby

Ladislav Novotný (vedoucí výrobních štábů), Milan Borota (vedoucí výrobního štábu), Stanislav Brožík (vedoucí výrobního štábu), J. Franta (vedoucí výrobního štábu), Antonín Holan (vedoucí výrobního štábu), Miloslav Jílovec (vedoucí výrobního štábu), Stanislav Koláček (vedoucí výrobního štábu), Věra Krauerová (vedoucí výrobního štábu), Lubomír Marek (vedoucí výrobního štábu), V. Maršík (vedoucí výrobního štábu), J. Novák (vedoucí výrobního štábu), Miloslav Procházka (vedoucí výrobního štábu), Květoslav Radimský (vedoucí výrobního štábu), Miloš Schmiedberger (vedoucí výrobního štábu), Máša Sulanská (vedoucí výrobního štábu), Josef Tejchman (vedoucí výrobního štábu), Antonín Vaněk (vedoucí výrobního štábu)

Hudba

Hudba

archivní

Použitá hudba

Bedřich Smetana (Má vlast /Tábor, Blaník/), Antonín Dvořák (Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa /Largo/), Fryderyk Chopin (Smuteční pochod, op. 35), Václav Dobiáš (Uvítací pochod)

Výběr hudby

Jiří Šust

Písně

Kde domov můj

Hudba k písni František Škroup

Nad Tatrou sa blýská

Hudba k písni lidová slovenská píseň

Ktož jsú boží bojovníci

Pochod padlých revolucionářů

Internacionála

Hudba k písni Pierre Degeyter

Hymna Sovětského svazu

Hudba k písni Alexandr Vasiljevič Alexandrov

Produkční údaje

Originální název

Rozloučení s Klementem Gottwaldem

Český název

Rozloučení s Klementem Gottwaldem

Anglický název

Farewell to Klement Gottwald

Kategorie

film

Typologie

dokumentárnídistribuční

Žánr

politický, reportáž

Země původu

Československo

Copyright

1953

Rok výroby

1953

Produkční data

promítání povoleno 3. 12. 1953
vyřazení z distribuce 12. 4. 1956

Premiéra

premiéra 13. 3. 1954 /přístupný mládeži/

Distribuční slogan

Dokumentární film o pohřbu prezidenta Klementa Gottwalda.

Nositelé copyrightu

Národní filmový archiv

Technické údaje

Délka

středometrážní

Minutáž

51 min

Původní metráž

1 507 metrů

Distribuční nosič

16mm, 35mm

Poměr stran

1:1,37

Barva

barevný

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

mono

Verze

česká

Mluveno

česky, komentář, rusky

Podtitulky

bez titulků

Úvodní/závěrečné titulky

české