Zánik Československa v parlamentu

Země původu

Česká republika

Copyright

1993

Rok výroby

1992

Minutáž

75 min

Kategorie

film

Žánr

politický

Typologie

dokumentárnídistribučnídlouhometrážní

Originální název

Zánik Československa v parlamentu

Český název

Zánik Československa v parlamentu

Anglický název

The End of Czechoslovakia in Parliament

Pracovní název

Rozpad státu

Anotace

Snímek Zánik Československa v parlamentu natočil režisér Pavel Koutecký, který svou dokumentární tvorbu zaměřoval také na veřejné a politické dění a na jeho představitele (například Směle k urnám, Po roce a opět po roce, Po letech). Původním plánem tvůrčího týmu bylo zaznamenat fungování parlamentu a systém schvalování zákonů a poodhalit vztahy v této politické komunitě. Historické události však téma nečekaně rozšířily o možnost zachytit proces rozdělení jednoho státu ve dva. Na sklonku roku 1992 tedy tvůrci natočili ve Federálním shromáždění řadu jednání a diskuzí. Zaujaly je klíčové momenty, jako opakované hlasování o přijetí zákona o zániku federace, schvalování kompetenčních zákonů, tvrdá práce i teatrální výstupy v jednací síni Miloše Zemana, PhDr. Miroslava Sládka, PhDr. Ivana Svitáka, v klubech jednotlivých stran, ale především v kuloárech. Ukazují, jak Federální shromáždění dokázalo (dobře nebo chybně) reagovat na státoprávní situaci v rodící se parlamentní demokracii, a zároveň upozornili voliče na důležitost voleb. Neopomněli zaznamenat aktivitu občanů s předáním petice za zachování státu. Jednání se postupně měnila v drama, plné nejistoty a napětí. Film graduje s každou novou schůzí až k zdárnému odhlasování zákona, poslední československé hymně za přítomnosti prezidenta Václava Havla a k „pohřební parlamentní hostině“ za federaci. -kk-

Obsah

Červen 1992: ve volbách zvítězily ODS a HZDS. – Červenec 1992: deklarace svrchovanosti Slovenské republiky. – Září 1992: ODS a HZDS se dohodly, že federace zanikne do konce roku. – Září 1992: přijata slovenská ústava. – Září 1992: federální vláda předkládá parlamentu zákon o způsobech zániku ČSFR. – V kuloárech moderní budovy Federálního shromáždění se odehrává živá a chvílemi vyhrocená debata mezi českými a slovenskými poslanci. Slovenští nacionalisté tvrdí, že federace je nástrojem útlaku Slováků. Češi se naopak cítí dotčeni údajným zvýhodňováním Slováků ve federálních úřadech. – Návštěvníci parlamentu projevují rozhořčení nad tím, že v otázce zániku nebo zachování společného státu se nikdo neptá na názor občanů. Postarší návštěvnice vyjadřuje obavu, že by národnostní spory mohly zemi dovést k občanské válce, jako se tomu stalo v Jugoslávii. – Sociální demokraté (ČSSD) stále vystupují pro zachování Československa ve formě volnější unie dvou států. Kritizují vládní zákon, který údajně neřeší důležité praktické věci, jako je například rozdělení občanství. – Předseda krajně pravicových republikánů (SPR-RSČ) Miroslav Sládek vyjadřuje přesvědčení, že vládní občanští demokraté (ODS) po příštích volbách parlament opustí. Český premiér Václav Klaus, předseda ODS, obhajuje slovenskou národní emancipaci a nutnost rozdělení federace. – Demonstrace za prosperující Československo přišla do parlamentu. – Na ústavní rozchod zbývá 94 dnů. – 1. říjen 1992: schvalování zákona o způsobech zániku Československa. – Na ústavní rozchod zbývá 92 dnů. – Zákon nebyl přijat. – Čeští krajně levicoví poslanci seskupení do Levého bloku (LB) vidí v hlasování vyjádření nedůvěry vládě. – Dva poslanci ODS tvrdí, že počítač nezaznamenal jejich hlasy. – Poslanec ČSSD Miloš Zeman prosadí usnesení parlamentu vyzývající k přeměně federace v Československou unii. – 8. října 1992: schvalování kompetenčních zákonů. – Na ústavní rozchod zbývá 85 dnů. – Vztahy mezi ODS a jejím slovenským partnerem, Hnutím za demokratické Slovensko (HZDS), výrazně ochladly kvůli nevyzpytatelnému chování poslanců HZDS. – ODS a HZDS se pokoušejí získat podporu menších stran pro schválení kompetenčního zákona. – Zákon byl přijat. – Poslanci napříč politickým spektrem se vymezují proti přítomnosti kamery a mikrofonu. – 10. listopadu 1992: klub poslanců ODS jedná o transformaci federálních poslanců do národních parlamentů po zániku ČSFR. – Na ústavní rozchod zbývá 52 dnů. – Předseda klubu ODS Jaroslav Mlčák informuje kolegy o sporech mezi klubem HZDS a předsedou hnutí Vladimírem Mečiarem. Občanští demokraté se obávají nových voleb a referenda. – 12. listopadu 1992: ústavně-právní výbory projednávají nový zákon o zániku. – Národní rady měly iniciovat zákon o zániku, spolu s vládou. Slovenská národní rada se však nesešla. – Poslanci v kuloárech diskutují o rozdělení majetku federace mezi republiky. – Na ústavní rozchod zbývá 50 dnů. – 18. listopadu 1992: sněmovny projednávají zákon o zániku. – Na ústavní rozchod zbývá 44 dnů. – Rozpravu ovládne opozice s dlouhými výstupy, v nichž odbíhá od tématu. Poslanec SPR-RSČ Josef Krejsa vyvolá pobavení nevěrohodným přednesem projevu, jehož zjevně není autorem. Poslanec LB Ivan Sviták se v excentrickém vystoupení ostře postaví proti rozdělení státu, které přirovnává k následkům mnichovské konference v roce 1938. – Jedna ze sněmoven zákon přijala a druhá ne. Došlo proto k dohadovacímu řízení. Dohadovací výbor složený ze zástupců všech stran se pokusí o úpravu zákona tak, aby prošel. – 24. listopadu 1992: čekání na výsledky dohadovacího řízení (a slovenské poslance). – Na ústavní rozchod zbývá 38 dnů. – Nové hlasování přichází pozorovat množství návštěvníků. Dvojici dam přesvědčily události o správnosti rozdělení. Schůze je odložena kvůli počasí, které zpozdilo příjezd části slovenských poslanců. – 25. listopadu 1992: schvalování zákona o zániku podle návrhu z dohadovacího řízení. – Kompromisní návrh je odmítnut ODS. Hrozí rozdělení státu bez dostatečné legislativní úpravy. – Závěrečné hlasování o zákonu o zániku. – Návrh je přijat kvalifikovanou většinou českých i slovenských poslanců v obou sněmovnách. Část parlamentu propukne v bujarý potlesk, což kritizuje poslanec ČSSD Pavel Dostál jako „tleskání na pohřbu“. Ke schválení přispělo i několik odpadlíků z klubu SPR-RSČ. – Poslední schůze obou sněmoven Federálního shromáždění. – Do parlamentu dorazí jako host bývalý československý a budoucí český prezident Václav Havel. V závěru zasedání zazní naposledy československá hymna. Následuje raut. Poslanci se svěřují, jak vidí svou budoucnost, když s koncem federace zaniknou i jejich mandáty. Skupina poslanců zpívá píseň Ach synku, synku. Dělníci odstraňují z jednacího sálu mohutný československý státní znak. Poslanci se loučí a přejí si vzájemně veselé Vánoce. Vchod do prázdné budovy parlamentu je úředně zapečetěn. – 31. prosince 1992 zaniklo Československo. -je-

Účinkují

Peter Švec

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Slovenskou národní stranu

Martin Borovička

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Občanskou demokratickou stranu

Jaroslav Verner

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Občanskou demokratickou stranu

Štefan Paulov

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Slovenskou národní stranu

Pavel Dostál

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Československou sociální demokracii

Václav Benda

předseda Sněmovny lidu FS ČSFR za Křesťansko-demokratickou stranu

Michal Kováč

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Hnutí za demokratické Slovensko

Ján Smilka

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Hnutí za demokratické Slovensko

Michal Malý

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Občanskou demokratickou stranu

Anton Straka

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Hnutí za demokratické Slovensko

Ivan Fišera

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Československou sociální demokracii

Jan Stráský

předseda vlády ČSFR za Občanskou demokratickou stranu

Jan Ruml

ministr vnitra České republiky za Občanskou demokratickou stranu

Miroslav Sládek

předseda Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československa a poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR

Václav Klaus

předseda vlády České republiky a předseda Občanské demokratické strany

Věněk Šilhán

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Československou sociální demokracii

Stanislav Devátý

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Občanskou demokratickou stranu

Karol Stome

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Občanskou demokratickou stranu

Zdeněk Jedinák

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Levý blok

Edita Bellušová

předsedkyně klubu poslanců Hnutí za demokratické Slovensko ve FS ČSFR

Milan Hruška

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Občanskou demokratickou stranu

Michal Benčík

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Stranu demokratické levice

Jindřich Vodička

ministr práce a sociálních věcí České republiky za Občanskou demokratickou stranu

Miroslav Macek

místopředseda vlády ČSFR za Občanskou demokratickou stranu

Josef Vondruška

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Levý blok

Lotar Indruch

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Levý blok

Roman Zelenay

předseda Sněmovny národů FS ČSFR za Hnutí za demokratické Slovensko

Miloš Zeman

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Československou sociální demokracii

Ivan Sviták

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Levý blok

Jaroslav Mlčák

předseda klubu poslanců Občanské demokratické strany ve FS ČSFR

Petr Spilka

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Občanskou demokratickou stranu

Miroslav Richter

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Občanskou demokratickou stranu

Petr Čermák

ministr vnitra ČSFR za Občanskou demokratickou stranu

Jiří Schneider

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Občanskou demokratickou stranu

Zdeněk Masopust

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Levý blok

Milan Štefanovič

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Stranu demokratické levice

Milan Čič

místopředseda vlády ČSFR za Hnutí za demokratické Slovensko

Václav Peřich

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Křesťansko-demokratickou stranu

Karel Kobes

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Československou sociální demokracii

Jaroslav Cuhra ml.

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou

Halina Dordová

poslankyně Sněmovny lidu FS ČSFR za Levý blok

Miloslav Ransdorf

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Levý blok

Josef Krejsa

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za SPR-RSČ

Eva Jurinová

novinářka

Stanislav Žalud

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Občanskou demokratickou stranu

Jiří Horák

předseda Československé sociální demokracie a poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR

Ladislav Dvořák

předseda klubu poslanců Liberálně sociální unie ve FS ČSFR

Michal Kováč

předseda FS ČSFR za Hnutí za demokratické Slovensko

Ladislav Adamec

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Levý blok, bývalý předseda vlády ČSSR

Miroslav Grebeníček

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Levý blok

Vladimír Šucha

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Hnutí za demokratické Slovensko

Jiří Kincl

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Levý blok

František Kondelík

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Liberálně sociální unii

Zdeněk Jičínský

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Československou sociální demokracii

Jaroslav Jurečka

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Občanskou demokratickou stranu

Lubomír Voleník

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Občanskou demokratickou stranu

Víťazoslav Moric

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Slovenskou národní stranu

Libor Kostya

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Levý blok

Pavel Jajtner

místopředseda Sněmovny národů FS ČSFR za Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou

Valtr Komárek

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Československou sociální demokracii

Alena Martínková

nezařazená poslankyně Sněmovny lidu FS ČSFR, původně za SPR-RSČ

Karel Mráček

nezařazený poslanec Sněmovny národů FS ČSFR, původně za SPR-RSČ

Jan Rosák

novinář

Václav Havel

dramatik a bývalý prezident České a Slovenské Federativní Republiky

Ladislav Špaček

mluvčí Václava Havla

Radim Valenčík

poslanec Sněmovny lidu FS ČSFR za Levý blok

Zdeněk Švrček

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Občanskou demokratickou stranu

Zdeněk Klanica

poslanec Sněmovny národů FS ČSFR za Levý blok

Štáb a tvůrci

Původní filmový námět

Pavel Koutecký

Střih

Jan Petras, Martin Steklý, Zdeněk Šarf (střih záznamu), Ivan Dvořák (střih záznamu)

Produkce

Jan Krása (KF)

Odborný poradce

Jiří Kabele (sociologie)

Spolupráce

Jan Wunch, Zdena Čepičková

Hudba

Hudba

archivní

Použitá hudba

Bedřich Smetana (Prodaná nevěsta /Předehra/), Bedřich Smetana (Prodaná nevěsta /Proč bychom se netěšili/)

Výběr hudby

Josef Spal

Písně

Kde domov můj

Hudba k písni František Škroup
Text písně Josef Kajetán Tyl
Zpívá sbor

Nad Tatrou sa blýská

Hudba k písni lidová slovenská píseň
Text písně Janko Matúška
Zpívá sbor

Proč bychom se netěšili

Hudba k písni Bedřich Smetana
Text písně Karel Sabina
Zpívá sbor

Ach, synku, synku

Zpívá sbor

Včera jsem byl u muziky

Zpívá sbor

Produkční údaje

Originální název

Zánik Československa v parlamentu

Český název

Zánik Československa v parlamentu

Anglický název

The End of Czechoslovakia in Parliament

Pracovní název

Rozpad státu

Kategorie

film

Typologie

dokumentárnídistribuční

Žánr

politický

Země původu

Česká republika

Copyright

1993

Rok výroby

1992

Premiéra

nedistribuční premiéra 20. 10. 1993
distribuční premiéra 9. 5. 2024 /přístupné bez omezení/

Distribuční slogan

Podezírání, taktizování, práci i teatrální výstupy – to vše nejen v jednací síni, ale především v parlamentních kuloárech zachycuje tento film. (1993)

S podporou

Grant pro podporu nezávislého televizního vysílání

Nositelé copyrightu

Nadace Film & Sociologie

Distribuce

krutón (uvedení v kinech 2024), Nadace Film & Sociologie

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

75 min

Natáčecí formát

video

Distribuční nosič

DCP 2-D, MP4

Poměr stran

1:1,33

Barva

barevný

Zvuk

zvukový

Zvukový systém/formát

mono

Verze

česká

Mluveno

česky

Podtitulky

bez titulků

Úvodní/závěrečné titulky

české

Ocenění

Vítěz

Festival: 1. mezinárodní televizní festival Křišťálové srdce, Poděbrady

1994
Poděbrady / Česká republika
Velká cena
Pavel Koutecký

Vítěz

Akce: Odměny Českého literárního fondu v oblasti televize za rok 1993

1993
Praha / Česká republika
Tvůrčí odměna Českého literárního fondu za kameru dokumentu
Stano Slušný
udělena 21. 12. 1993 v Umělecké Besedě Praha

Vítěz

Akce: Ceny Trilobit 1993

1993
Praha / Česká republika
Trilobit za režii dokumentu
Pavel Koutecký
udělený 21. 12. 1993 v Umělecké Besedě Praha Českým filmovým a televizním svazem FITES