Doprovodný program výstavy Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého ruského impéria v meziválečném Československu, kterou pořádá Památník národního písemnictví.

Kino Ponrepo, 21. 6. – 30. 6.

Filmové večery s odborným úvodem:

21. 6. / 17:30 Za svobodu národa
21. 6. / 20:00 Generální linie

22. 6. / 17:30 Carův kurýr

23. 6. / 17:30 Plameny života + Ukřižovaná
23. 6. / 20:00 Ita Rina / Filmová hvězda, která odmítla Hollywood

26. 6. / 17:30 Takový je život

27. 6. / 20:00 Tonka Šibenice

28. 6. / 17:30 Výkřik do sibiřské noci

29. 6. / 17:30 Tanečnice

30. 6. / 17:30 Černý plamen

Se vstupenkou na filmové představení vstup na výstavu zdarma.

Více o filmech na: http://nfa.cz/cz/kino-ponrepo/cykly/?a=17943-zkusenost-exilu

Více o celé výstavě Osudy exilu na: http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/919-zkusenost-exilu-osudy-exulantu-z-uzemi-byvaleho-ruskeho-imperia-v-mezivalecnem-ceskoslovensku/