Atentát

Režie:
Jiří Sequens
Rok:
1964

O filmu

Film Jiřího Sequense z roku 1964 byl prvním českým pokusem o zfilmování atentátu na Reinharda Heydricha. Již během války zobrazovaly události kolem zavraždění říšského protektora – v silně přimyšlené formě – hollywoodské filmy Fritze Langa (I katové umírají, 1943) a Douglase Sirka (Hitler’s Madman, 1943). Jiří Sequens naopak usiloval přiblížit se více dobové realitě. Využil proto hlubšího historického poznání, které měl v té době k dispozici, včetně primárních pramenů, uložených v archivech ministerstev, a přímého svědectví pamětníků.

První verze scénáře vznikla ve spolupráci s Miloslavem Fáberou a Kamilem Pixou již na jaře 1959. Po zamítnutí byl scénář s názvem Operace Kanibal dvakrát přepracován a následně v září 1963 schválen k realizaci. Autoři v něm pojímali bojovou akci parašutistů v širších historických souvislostech, které jsou formálně rozděleny do několika paralelních dějových linií: vlastní operace Anthropoid, zahraničního odboje se sídlem v Londýně a konfliktu mezi Heydrichem a admirálem Canarisem. V průběhu vyprávění se navíc osamostatňuje klíčová dramatická zápletka, vystavěná kolem postavy zrádce Čurdy (ve filmu ovšem postavy parašutistů vystupují pod svými krycími jmény). Teprve v závěru se všechny linie spojí v kulminační scéně boje atentátníků s gestapem v pravoslavném chrámu v Resslově ulici.

Snahu o věrné zpodobnění událostí přenesl Sequens z literárního scénáře i do samotné režijní koncepce. Natáčení, které trvalo od února do poloviny října 1964, probíhalo z velké části v reálném prostředí Prahy, Chrudimi a středočeského venkova. V ateliérech na Barrandově a v Hostivaři byly postaveny rozměrné dekorace chrámového interiéru a krypty, vytopené při útoku nacistů vodou. Sequens budoval prostor na základě dochovaných dobových fotografií a zašel údajně tak daleko, že dbal i na přesná rozvržení postav a dopravních prostředků v záběru.

Civilní ráz filmu vyplývá i z úsporného fyzického herectví (Radoslav Brzobohatý, Rudolf Jelínek, Ladislav Mrkvička, Jiří Kodet) a z úsečných dialogů, prostoupených vojenským žargonem. Celkovou strohost ostatně naznačují už úvodní titulky, v nichž se objevují pouhá příjmení herců a členů štábu.

Na druhou stranu neváhal Sequens využít i zcela stylizovaných žánrových postupů k větší dramatizaci a emocionálnímu účinku na diváka. Příkladem je zejména samotná scéna atentátu, vystavěná po vzoru klasické gangsterky či westernu na pečlivém analytickém střihu, hlediskových záběrech a detailech umocňujících napětí. Také v obrazovém pojetí se kameraman Rudolf Milič (Ďáblova past, Obžalovaný) několikrát odchýlil od převažujícího kvazidokumentárního stylu – např. v šerosvitně zasvětlených nočních sekvencích či v dialogových pasážích, dynamicky inscenovaných do šířky a zároveň hloubky prostoru díky kombinaci širokoúhlého formátu s krátkoohniskovými objektivy.

Po premiéře v srpnu 1965 zaznamenal Atentát značný divácký ohlas (celkem ho vidělo téměř půl druhého milionu návštěvníků kin). Také u kritiky se setkal se spíše příznivou odezvou. Větší výhrady ke snímku měli historici, kteří tvůrcům vytýkali přece jen určitý odklon od skutečnosti. Jejich námitky, týkající se zejména nedostatečně objasněné role exilové vlády, jednostranně vylíčenému přijetí parašutistů ze strany českých obyvatel a zamlčení skutečné motivace zrady Karla Čurdy, shrnul ve Filmu a době historik Karel Bartošek. Podle něho tak došlo k paradoxu, kdy snímek usilující o věrohodnost zůstal nakonec – kvůli určitému zploštění – méně dramatičtější než skutečnost sama. „Není mým úkolem hledat příčiny, i když mám dojem, že touha po vnější atraktivnosti někde převládla nad vnitřní atraktivností tohoto velkého tématu,“ uzavírá autor článku.[1] Nutno dodat, že pozdější filmaři, kteří látku zpracovali, se nechali touto touhou unést ještě více.

Poměrně zdařilý film tak čekal kromě kladného domácího přijetí i slušný ohlas v zahraničí. Získal dvě důležitá festivalová ocenění (zlatá medaile v Moskvě a hlavní cena v Soluni) a byl prodán do řady zemí, včetně velkých distribučních trhů Francie, Itálie a Velké Británie. Před uvedením v Helsinkách pak došlo k jedné kuriózní situaci, kdy si snímek nechala promítnout vdova po Heydrichovi. „Nijak se k jeho obsahu nevyjadřovala. A přece kdo jiný by se mohl zasvěceněji vyslovit k Sequensově Atentátu a k osobě obergruppenführera SS, generála hitlerovské policie Reinharda Heydricha než právě Linda Heydrichová?“ komentoval to později ve svých pamětech šéf dramaturgické skupiny Bohumil Šmída.[2]

 Jan Křipač


Poznámky:
[1] Karel Bartošek, Atentát jako dokument? Film a doba 11, 1965, č. 8, s. 441.

[2] Bohumil Šmída, Jeden život s filmem. Praha: Mladá fronta, 1980, s. 224. Jiří Sequens naopak vzpomínal, že se celá událost odehrála v norském Oslu – viz film o filmu Atentát (Spěváček family, 2006) na DVD vydaném Bontonfilmem v roce 2007.

Filmografické údaje

režie:
Jiří Sequens

scénář:
Jiří Sequens, Miloslav Fábera, Kamil Pixa

kamera:
Rudolf Milič

hudba:
Miloš Vacek

hrají:
Radoslav Brzobohatý, Rudolf Jelínek, Ladislav Mrkvička, Luděk Munzar, Josef Vinklář, Jiří Kodet, Siegfried Loyda, Harry Studt a další

Filmové studio Barrandov, 98 min.

Dobové ohlasy

„Na Atentátu si nejvíc vážím toho, jak film dovedl pravdivý obraz hrdinů-parašutistů i obraz domácího odboje spojit s těmi okolnostmi, jež pravděpodobně sehrály při atentátu vážnou úlohu. Lze sice diskutovat o tom, v jaké míře je masově srozumitelný rozpor Canaris-Heydrich, jenž je tu naznačen, ale pocit „mlýnu dějin", v němž se ocitli hrdinové filmu, osobně stateční a poctiví, uvědomující si však i tragiku činu, jenž vzápětí vedl k masovému vyvražďování, si odnese každý divák. A právě v tomto přístupu, jenž neukazuje čin jednostranně, jenž chce zachytit pohledy z různých stran – i ze strany Canarise, kterému se atentát tak neobyčejně hodil – jenž chce oslavit hrdinství a současně vyjádřit cenu, kterou za něj platili nejen atentátnici, ale celý národ, vidím přednost filmu.“

Miloš Fiala, Kino 20, 1965, č. 11 (3. 6.), s. 10.

 

„Skutečnost atentátu na Heydricha, kterou zobrazil dosavadní historický výzkum, je dramatičtější, než se to podařilo ukázat autorům Atentátu. Není mým úkolem hledat příčiny, i když mám dojem, že touha po vnějškové atraktivnosti někde převládla nad vnitřní atraktivností tohoto velkého tématu. Je to škoda. O to větší, že Sequensův film má po dlouhých letech mlčení nebo nesprávné interpretace atentátu příchuť „zdravé senzace". A že má nesporné zásluhy v našem úsilí o nastolení „normálnosti" v pohledu na minulost, přes všechny výhrady, které může vyvolat.“

Karel Bartošek, Film a doba 11, 1965, č. 8, s. 441.

 

„Epizoda vlastního atentátu je jednou z nejpůsobivějších scén filmu. Jo natočena s takovou pečlivostí a s tak přesným využitím životních detailů, že působí dojmem, jakoby se všechno snímalo skrytou kamerou v reálných podmínkách. Tímž dokumentárním způsobem je natočena scéna z tábora československých parašutistů v Anglii. Celá anglická episoda je přímo charakteristická pro celý styl filmu. Režisér si nedovoluje natočit žádné krásné záběry samoúčelně. Vše je ukazováno tak, jak to bylo ve skutečnosti.“

Michail Makljarskij, Iskusstvo kino 1965, č. 10.

Vizuály

Rozhovor s Jiřím Sequensem

V roce 1956 natočil režisér Jiří Sequens film Neporažení, čerpající z událostí mobilizace po mnichovské zradě r. 1939. Po osmi letech se nyní opět vrací k válečné tematice rekonstrukcí atentát na bývalého říšského protektora v Cechách a na Moravě Reinharda Heydricha.

Jaký je váš osobní vztah k této látce? Vycházel jste i z některých vlastních zážitků?

Sám patřím ke generaci, která má na válku hluboké vzpomínky. Je to nejotřesnější událost v mém životě. Mne jako režiséra toto období pochopitelně zajímá svým dramatickým ovzduším a myslím, že je vhodnou základnou pro filmovou práci. Dnes, téměř s pětadvacetiletým odstupem můžeme pohlížet na čin atentátu více analyticky a máme k dispozici materiály, které dříve třeba nebyly dostupné nebo nebyly úplně jasné.

Autoři – Kamil Pixa, Miloslav Fábera a já – jsme se pokusili v roce 1959 o scénář na téma atentátu, ale nerealizoval se. Po přepracování jsme začali s výrobou v roce 1963.

Atentát sám, jako událost, do které byla zapojena spousta lidí, nese s sebou nejistotu o příčinách a následcích. Zvláště v případě, jako je tento. Tedy hrdinové jsou mrtví a nemohou být pomocníky při jeho rekonstrukci. Tato stránka dramatického ovzduší kolem atentátu mě velmi zajímala a snažím se ji filmem tlumočit. Látka je nesmírně rozsáhlá, osud každého z parašutistů a především zrádce Čurdy by mohl být obsahem samostatného filmu. Proto bylo třeba jít jen po základních časových a dějových uzlech.

Jsem si vědom, že natočení tohoto filmu bylo a je záležitostí technicko-realizačně náročnou a obtížnou. Vyznění filmu nemůže být jednoznačné. Bude to film-balada, film o tragickém hrdinství čestných vojáků a lidí, kteří jim pomáhali, o smrti dalších stovek a tisíců, kteří byli smeteni vichřicí teroru, který po atentátu nastal. Je to i film o zradě, černě, odporně bezectné. Myslím si, že je dobře ty věci dnes revokovat, protože na toto dramatické a krvavé období našich dějin se začíná někdy zapomínat. Zároveň bych chtěl vyjádřit, že sama látka, její výklad plný rozpornosti, nesmí se v žádném případě přiklánět, jen k vnější dramatičnosti příprav činu, jeho provedení a jeho tragických následků, nýbrž musí nutně sáhnout do otázky ještě dnes, po dvaadvaceti letech, stejně bolestivé a ožehavé: na jedné straně hrdinsky čin a na druhé straně cena, která se za něj musela dějinám zaplatit.

Atentát je film hraný, přestože se pohybuje po dokumentárním půdoryse – je natáčen v autentických místech (v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, kde se atentátníci skrývali, v Heydrichově sídle v Panenských Břežanech, v zatáčce v Holešovičkách, kde byl atentát proveden). Přes tyto závislosti na dokumentárních místech a časových rozmezích musí to být film dialogický, fabulovaný, musí promluvit o událostech, k nimž už svědkové nikdy nepromluví. Zůstane navždy tajemstvím, co se odehrávalo v kryptě a na kůru kostela, mezi parašutisty obleženými esesáky!

Literární práce, kterých se v poslední době objevilo dost, mají úlohu jednodušší tím, že mohou o těchto událostech nechat promluvit dokumenty (například z výslechu K. H. Franka, nebo z podrobného popisu dobývání krypty, uloženého v archivech gestapa). Naše práce byla o to těžší, že jsme museli dialogicky tyto scény vyplnit a dramaturgicky je zapojit do dějového kontextu celého filmu.

A jak jste získali materiály pro film? Z jakých hledisek jste přistupovali k výběru herců?

Většinu materiálů jsme získali z archivů různých ministerstev, z procesů s gestapáky, se zrádci Čurdou a Gerikem, s K. H. Frankem, z rozhovorů s lidmi, kteří se na tyto události pamatují a kteří nám podali informace o různých, pro film velmi důležitých detailech, lidech a místech.

Při hereckém obsazování filmu jsme mohli jenom částečně přihlížet ke skutečným fyzickým podobám rolí parašutistů. Jedině v postavách R. Heydricha, K. H. Franka a admirála Canarise se snažíme zachovat i fyzickou podobu.

A nakonec, jak daleko jste s natáčením, barva, formát, datum ukončení?

Natáčení máme skončeno, zbývají dotočit už jen dvě scény. Film má být hotov v listopadu nebo v prosinci tohoto roku. Bude širokoúhlý, černobílý, se stereofonním zvukem.

Dokončovací práce vyžadují mnoho práce hlavně po zvukové stránce. Byli jsme nuceni dost často točit němou kamerou, proto je třeba vše postsynchronovat. Mimo to jsou dialogy z jedné třetiny mluveny německy, takže budou i české podtitulky.

Natáčení nebylo lehké jak pro herce, tak pro štáb. Například scénu zatopení kostelní krypty jsme natáčeli v hostivařském ateliéru, kde byla dekorace krypty postavena uvnitř betonového bazénu naplněného vodou, ve které se herci i štáb pohybovali až čtrnáct hodin denně.

Celý kolektiv, který na Atentátu pracoval, si byl vědom závažnosti této látky a byl by rád, kdyby se tento film v příštím roce přiřadil k těm, které se tematicky dotknou hrdinských činů, z nichž se rodil a vyrůstal odpor našeho národa proti fašismu!

(-alp)

Filmové informace 15, 1964, č. 36 (2. 9.), s. 7–8.