Každý den odvahu

Režie:
Evald Schorm
Rok:
1964

O filmu

Celovečerním debutem Evalda Schorma byl portrét člověka, který narazil na své duchovní a hodnotové hranice. Schorm jej napsal společně s Antonínem Mášou. Již počátkem roku 1961 byli oba dva požádáni tvůrčí skupinou Novotný–Kubala k napsání scénáře. Mělo se jednat o film sledující mládež na malém městě. Máša proto začal navštěvovat školy, internáty a pracoviště, seznámil se s příslušníky Veřejné bezpečnosti specializujícími se na trestnou činnost mládeže.

V jednom závodě Máša při svém průzkumu zahlédl člověka, kterého znal jako populárního mládežnického funkcionáře. Jeho osud jej zaujal natolik, že se jej se Schormem rozhodl použít coby těžiště vznikajícího scénáře. První verze byla hotova na podzim 1962. Dolaďování ke spokojenosti Máši, Schorma i barrandovských dramaturgů však trvalo ještě déle než rok, během kterého vzniklo šest různých verzí. Scénář, zatím nazvaný Odvahu pro každý den, získal svou definitivní podobu teprve v prosinci 1963.

Dělník Jarda Lukáš (Jan Kačer), dříve svazácký funkcionář, úderník a příslušník SNB oddaně věřil komunistickým ideálům. Doba ale pokročila, kult osobnosti zanikl a poúnorové mýty byly rozbity. Jarda si uvědomuje, že slova, ve která věřil, už nemají někdejší váhu. Chybu ovšem nevidí v sobě. Hledá ji ve svých kamarádech a ve společnosti. Konflikt mezi jeho přesvědčením a jeho okolím, u něhož nenachází zastání a pochopení, vede k pocitu hlubokého odcizení, neboť smysl práce a smysl bytí jsou pro Jardu neoddělitelně spjaty.

Společensky angažovaný dogmatik, někdejší „hrdina socialistické práce“, se ocitá v politické i osobní krizi a je donucen ke hledání. Hledá zakotvení, své místo v proměňujícím se světě, důvod k existenci, důvod, proč navzdory pochybnostem, nedůvěře a ztrátě opor pokračovat v zápase. Krize jedince je stejně jako v jiných Schormových filmech zároveň krizí společnosti. Jednoznačné řešení hrdinova boje neschematické drama nenabízí. Proto filmu někteří diváci vyčítali, že sice ukazuje, jak se žije, ale ne již, jak by se žít mělo, což bylo u dřívějších snímků z pracovního prostředí obvyklé.

Každý den odvahu nese otisk Schormových dokumentárních filmů nejen ve svém existenciálním tématu, ale také v nemoralizujícím pozorovatelském stylu, který s jiným výsledným efektem a větší mírou nadhledu uplatňovali také Schormovi režírující vrstevníci jako Miloš Forman nebo Ivan Passer. Zatímco ale v jejich tvorbě můžeme identifikovat individuální rukopis, Schormovy filmy spojuje spíše zájem o současnou společnost, morálně-filozofický rozměr nebo přístup k postavám, ne jednotný rukopis.

Natáčení Každý den odvahu probíhalo od dubna 1964 do července téhož roku. Premiéra se sice uskutečnila již v lednu 1965, ale do distribuce Schormův debut vstoupil až v září 1965. Film měl původně otevírat a uzavírat citát z Kafkovy bajky Sup, ale ten musel být po kritice Antonína Novotného nahrazen slovy Jerzyho Andrejewského z knihy Popel a démant, což byl také jeden z důvodů, proč snímek, jemuž byla vytýkána „bezvýchodnost a marnost“, vstoupil do distribuce s téměř ročním zpožděním.

Někteří kritici filmu sice psali o přílišné vážnosti, křečovitosti a tezovitosti, což jsou výtky, jimž budou čelit také následující Schormovy snímky, ale přesto bylo trpké psychologické drama v roce 1965 oceněno Cenou československé filmové kritiky. V tisku se o ní ovšem nesmělo psát. V italském Pesaru získal film v roce 1965 hlavní cenu i cenu diváků. Ze švýcarského Locarna si odvezl Velkou cenu. Kromě toho byl uveden v rámci Týdne kritiky v Cannes. Méně než kritici byli na skepsi prostupující Každý den odvahu připraveni diváci, jichž do kina přišlo jen něco málo přes 360 tisíc.

Důvodem malého diváckého zájmu mohla být vedle tíživosti filmu, provokujícího vedle sugestivního zachycení vnitřní tragédie jednoho člověka též množstvím nahoty, násilí a lidových výrazů, také omezená distribuce. Po týdenním uvádění v pražském kině Paříž se Schormův debut objevil pouze v několika okrajových podnicích. Dnes nicméně pro svou nekompromisnost a pronikavost Schormova kritického pohledu patří mezi nejcennější díla československé nové vlny.

Martin Šrajer

Filmografické údaje

režie:
Evald Schorm

scénář:
Antonín Máša

kamera:
Jan Čuřík

hudba:
Jan Klusák

hrají:
Jan Kačer, Jana Brejchová, Josef Abrhám, Vlastimil Brodský, Jiřina Jirásková, Olga Scheinpflugová a další.

Filmové studio Barrandov, 86 min.

Dobové ohlasy

„Po Obžalovaném režisérů Kadára a Klose tady máme další ,politickýʻ film v dobrém slova smyslu. Na rozdíl od Obžalovaného, který se omezuje na konstatování výsledku konfliktu mezi ideály a skutečností, mezi jedincem a byrokracii, zobrazuje film Každý den odvahu hlouběji a komplexněji proces vzniku a narůstání těchto rozporů (…) I po formální stránce výborný, vážný, poctivý film, který protestuje proti blbosti, pokrytectví, zbabělosti, malosti, proti znetvořování člověka. Samozřejmě narazil – poněvadž autority, které o osudu filmů rozhodují, jsou části toho, co toto dílo skvělým způsobem prosvicuje.“

Jan Beneš, Svědectví 7, 1965, č. 27, s. 255.

 

„To, co Máša napsal a Schorm natočil, není moralita, není levné vyřizování účtů ani poťouchlá kamufláž. Je to vážný a upřímný pokus o analýzu pocitů jedné části jedné generace, jak jsme se ji pokusili vylíčit, analýza kocoviny, chcete-li.“

A. J. Liehm, Film a doba 10, 1964, č. 12, s. 619. 

 

„Schorm ve srovnání s ostatními režiséry naší ,nové vlnyʻ nemá ani lehkou ruku Formanovu, ani efektnost Chytilové, ani filmařský temperament Němcův, ani roztomilost Jirešovu. Zdá se mi však, že máme co činit s nejhlubším talentem generace.“

Jaroslav Boček, Kulturní tvorba 3, 1965, č. 39 (30. 9.), s. 13.

 

„Nejsilnější českou studií mládeže je Každý den odvahu. Tento troufalý první celovečerní film Evalda Schorma, který příznačně začíná dlouhou citací Franze Kafky, si ideologicky dovoluje víc než jiné filmy z východní Evropy (…) Kacířsky ukazuje, že oddanost marxismu vás může ve skutečnosti odcizit vašim přátelům a vašemu okolí. Statečný a pronikavý film.“

Kenneth Tynan, Observer, únor 1965.

 

„Tento hrůzný, nekompromisní film hledá se zoufalou něžností pravdu, aby našel její řešení. Jeho význam může být srovnáván s významem prvních Resnaisových nebo Godardových filmů. Hra herců přispívá k tomu, že snímek lze vedle jeho realismu zařadit do kategorie filmové poezie.“

Louis Marcorelles, Le Monde, 27. 5. 1965

Vizuály

Videa

Antonín Máša: Každý den… odvahu

l člověk, který přichází do styku s filmem výhradně jen v sále kina jako divák, ví, že film se natáčí. Jako se hudba skládá, obraz maluje a román píše, film vzniká natáčením. Ale to je pravda sotva poloviční. René Clair dokonce tvrdil, že film je hotov, když je napsán.

Podle mého vzniká film jako lavina. Vyskytne se někdo, kdo má prvotní nápad nebo prostě jen touhu udělat film. A ten někdo se zprvu osamoceně koulí v končinách filmové dramaturgie. A jak se koulí, nabaluje na sebe další lidi, své spolupracovníky, až vznikne lavina, která se pak s rachotem řití a když se zastaví, je dílo (někdy dílo zkázy) dokonáno, vznikne film. Popsat v několika odstavcích vznik jednoho filmu je právě tak těžké jako popsat přírodní živel. Ale pusťme se do toho.

Ještě předtím, než režisér Evald Schorm, dále pro stručnost jen Evald, dokončil na FAMU svůj absolventský film Turista, který jsme spolu dlouho a tvrdě vymýšleli, pozval nás František Daniel na skupinu Novotný–Kubala. Zapamatoval jsem si, že jsem byl pohoštěn kávou, kterou Evald odmítl, protože požití kofeinu a nikotinu neholduje. (Zato má vždy po ruce tuby s všemožnými medikamenty, které ochotné nabízí jako jiní cigarety.) Ladislav Novotný byl jako vždy věcný, Bedřich Kubala, který se nadchl pro Evalda, to dával explozivním způsobem najevo. Náhle vstal a řekl, že nám věří. Pak jsme vyšli do nádherného předjarního odpoledne s vědomím, že jsme byli vyzváni, abychom napsali scénář, který by Evald v této skupině natočil.

Krátce poté jsem v rámci dohody se skupinou odjel „sbírat materiál“. Nevěděli jsme totiž o budoucím filmu nic, než že by to měl být film o mládeži malého, ale průmyslového města, z prostředí, které jsme oba dobře znali. To bylo na jaře roku 1961. Navštívil jsem několik škol, internátů, pobyl jsem na několika závodech, materiál mi poskytli i pracovnici bezpečnosti specializováni na trestnou činnost mezi mládeží. Své poznatky jsem pak popsal na osmdesáti hustě psaných stranách strojopisu.

V jednom závodě jsem u stroje zahlédl člověka, kterého jsem znal už předtím jako významného a populárního mládežnického funkcionáře. Nyní jsem se dověděl o jeho „konci“. Tento osud mě velmi zaujal, a když jsem ho pak líčil Evaldovi, shodli jsme se, že je velmi příznačný a že by nám mohl posloužit jako osa pro náš záměr, který se zatím výrazněji zformuloval: natočit film-výpověď o pocitu naší generace, o pocitu deziluze a hledáni odvahy.

Teprve o rok později, na podzim 1962, byl hotov jakýsi první pokus o toto téma, příznačné pro zvolenou metodu. Nepřehledná hora primitivně zorganizovaného materiálu, tvůrčí záměr zadušený empirií. Prst otlačený od plnicího pera, na skupině rozpaky, pocit bezmoci. Evald našel východisko. Musíme pracovat vylučovací metodou. Škrtalo se, až zbyla jenom kostra a i na té byly učiněny podstatné změny. Obalování kostry masem bylo už pak dílem fantazie, sběr materiálu se octl v nejdolnější zásuvce stolu a byl zapomenut.

Pracovali jsme takto: Evald v půl deváté ráno těžkým krokem vystoupil do pátého patra k mému bytu. Většinou jsem byl ještě v posteli, a když jsem slyšel kroky, jako bych slyšel vojenské „vztyk“. Z okna bytu je pohled na dvorek obestavěný baráky. Často jsme rozvíjeli myšlenku o tom, že lidé ve městě žijí jako králíci v kotcích. Shodli jsme se, že život je velice těžký. A pohled z okna groteskní a dojemný. Podobné pocity tvořily materiál pro nové a nové pokusy o zvládnutí tématu. Pokusů bylo celkem šest, vždy kolem sta stránek rukopisu. Po každém pokusu následovala schůzka s dramaturgií. Jedna z posledních trvala od dvou hodin odpoledne do deseti večer. Mezitím uplynul další rok. Scénář byl schválen na podzim 1963. Byl schválen těžce a úporně, což bylo ve stylu celé naší práce.

Pak se na nás „nabalil“ další muž, kameraman Jan Čuřík. Jeho temperament, podobný odpálenému ohňostroji, sňal s naší práce prokletí úměrnosti a vdechl jí zdání napínavé, strhující hry. Zbavil nás únavy, která už se hlásila.

Březen 1964. Přibyli herci a utvořil se štáb spolupracovníků. Lavina se začala nebezpečné rozrůstat. Mně bylo veseleji, ale Evald se častěji uchyloval ke svým pilulkám a říkal: Snad je to k nezvládnutí. Setkával se s lidmi, kteří mu s údivem sdělovali, že šediví. Do hry vstoupil vedoucí výroby Josef Ouzký, který se usmíval a vyvolával pocit bezpečí o stability. Já jsem se stával čím dál tím víc pouhým divákem, odumřelou buňkou.

V době natáčení v exteriérech v Teplicích se staly nejfrekventovanějšími buňkami herci. Všechno mě svádí k tomu, rozepsat se podrobné o každém z nich, o Janě Brejchové, Janu Kačerovi, Jiřině Jiráskové, Vlastimilu Brodském, Josefu Abrhámovi, Olze Scheinpflugové, Václavu Tréglovi, ale místo, které mám k dispozici, mě nutí omezit se a řičí jen to nejpodstatnější. Všichni jsme se cítili na jedné lodi. Když jsme během natáčení při společném obědě nebo večeři hledali příčiny tohoto skvělého zážitku, mnozí mě utvrzovali, že nás tak zformoval obsah filmu, jeho podáni, které chceme všichni sdělit jako své poslání. Mnoho tu vykonal Evald, který v rámci záměru nechal každému z herců prostor k sebevyjádření. Vzpomínám si, jak jsme s Evaldem, Janou Brejchovou a Josefem Abrhámem přepisovali v hotelovém pokoji v Teplicích dlouhou scénu pro tyto dva herce. Oba navrhovali dialogy, které si hned na místě „ozkoušeli“. Druhý den se scéna natočila. Ale ke změnám docházelo i přímo „na place“. Vytvořila se pravá tvůrčí atmosféra. Herci přicházeli s novými nápady nejen pro své role, ale i pro role svých partnerů. Návrhy se kolektivně posoudily, zkorigovaly a hned realizovaly. Pracovalo se rychle, mnohdy až závratným tempem. Plánovaný čas na natáčení byl zkrácen a začátkem července byl film natočen.

Nejdůležitější fáze – natáčení – se zúčastnilo třikrát, čtyřikrát víc lidí, než o kterých jsem se mohl zmínit. S filmem je to jako s tou pohádkovou řepou. Kdyby byl dědeček sebesilnější, bude mu vždycky chybět síla té poslední myšky, bez níž řepu nevytáhne.

Lavina se zastavila, film Každý den odvahu je hotov. Vznikla mnohá přátelství lidí, spojených jedním cílem. Prology starých her vyzývaly v případě libosti diváky k potlesku. My chceme věřit, že prostřednictvím filmu najdeme přátele i mezi diváky.

 

Kino 19, 1964, č. 21, s. 6–7.

Každý den odvahu a Sergej Machonin

„A pak už nám lupne v bedně. Je nějaká hospoda na konci světa, ale uprostřed tohoto života. A napadne nás, že je nejlepší vzít kvér a postřílet to. Třeba jsou kolem nás samí zrádci pravého, skutečného, čestného života.“ (S. Machonin: Úryvek z posudku první verze literárního scénáře filmu Každý den odvahu)

V souvislosti s uvedením digitálně restaurované verze filmu Každý den odvahu (1964) si připomeňme postavu Sergeje Machonina. Poprvé se do prostředí československého filmu dostal již v roce 1948 jako jeden z mladých filmových literátů pod vedením Jiřího Hájka a Romana Hlaváče (pod vlivem zážitků z koncentračního tábora Sachsenhausen tehdy ještě tvořil v poúnorovém budovatelském duchu).[1] V šedesátých letech pak jako překladatel z několika jazyků, redaktor, spisovatel, kritik a dramaturg výrazně přispěl ke „kvasivému procesu v umění a ostatních duchovních disciplínách“.[2] A to nejen skrze přímé debaty v okruhu lidí, se kterými cítil spřízněnost, ale především prostřednictvím působení v Literárních novinách, ať již vlastními texty, nebo pracemi dalších autorů a autorek, které kolem tehdy vlivného media dokázal soustředit.

Všechny filmy, na kterých Sergej Machonin v druhé polovině šedesátých let ve Filmovém studiu Barrandov pracoval, vznikly v tvůrčí skupině Ladislav Novotný – Bedřich Kubala. Skupina věnující se v této době existenciálně laděným narativům měla stálou základnu spolupracovníků, mezi nimiž byli například Antonín Máša, Evald Schorm nebo Jan Čuřík.[3] Dramaturgická praxe se ve Filmovém studiu Barrandov po roce 1962 značně individualizovala a jednotlivé tvůrčí skupiny získaly větší autonomii.[4] Filmy tehdy mnohdy vznikaly jako výsledek intenzivního kolektivního dialogu názorově blízkých umělců a intelektuálů. Machoninův vklad je přímo uveden až u pozdějších snímků tvůrčí skupiny. Ve filmu Bloudění (1965) figuruje jako dramaturg, v Návratu ztraceného syna (1966) jako spoluautor scénáře a ve snímcích Hotel pro cizince (1966), Dívka s třemi velbloudy (1967) a Zabil jsem Einsteina, pánové… (1969) opět jako dramaturg. Do dialogu se členy štábu a hereckým obsazením filmu Každý den odvahu ale vstoupil velmi pravděpodobně již dříve. (Přinejmenším od roku 1961 Sergej Machonin totiž jako divadelní kritik pravidelně recenzoval hry režírované Janem Kačerem v ostravském Divadle Petra Bezruče.[5] Kačer si později zahrál v Mášově a Čuříkově Bloudění a s Janou Brejchovou pak ztvárnil ústřední hereckou dvojici v Návratu ztraceného syna i ve snímku Každý den odvahu.)

Je těžké odhadnout, nakolik Machoninovy reflexe systému inspirovaly Schormův film z roku 1964. Víme však to, že Machonin na první verzi literárního scénáře Každý den odvahu vypracoval posudek. Jeho text je velmi expresivní, některé části se blíží až manifestu, Mášův scénář tu recenzentovi slouží spíše jako odrazový můstek k vlastním úvahám: V posudku si například neodpustil kritiku „pokřiveného života, který žijeme a který se vydává za socialismus“. Machoninova vyjádření tu zaznívají sice stále ještě „uvnitř systému moci, ale už s deklarovanou vůlí vyrvat se z něho ven.“[6]

Klára Trsková


Poznámky:

[1] Popřevratové období zpětně Sergej Machonin hodnotil takto: „Dnes – a už vlastně bezmála půl století – svou alternativu ,budování socialismuʻ, zvolenou tak samozřejmě po válce a lágru, cítím jako neuralgické místo, bolavý pás, několikaletou spasmatickou zónu života, která má, jak vyplývá ze všeho předchozího v mém curriculu, svá zdůvodnění. Jenže jak se ukázalo, samé dobré důvody, které neobstály.“ In: Sergej Machonin, Příběh se závorkami (Alternativy), Brno: Atlantis 1995, s. 186.

[2] Tamtéž, s. 226.

[3] Tvůrčí skupina Ladislav Novotný – Bedřich Kubala přešla do Filmového studia Barrandov v roce 1956 z Československého armádního filmu. Podle dohody s ČSF musela jednou ročně natočit film s armádní tématikou, ale v šedesátých letech armádní náměty opustila a věnovala se látkám nové vlny. In: Petr Szczepanik, Továrna Barrandov: Svět filmařů a politická moc, Praha: Národní filmový archiv 2016, s. 102.

[4] Tamtéž, s. 286.

[5] Tereza Pokorná, Barbora Topolová (eds.), Sergej Machonin – Šance divadla. Praha: Divadelní ústav 2006, s. 432–443.

[6] Sergej Machonin, c. d., s. 229–230.