Siréna

Režie:
Karel Steklý
Rok:
1947

O filmu

Prvním mezinárodním úspěchem naší poválečné kinematografie bylo ocenění Sirény (1947) na filmovém festivalu v Benátkách. Sociální drama o stávce kladenských horníků představovalo umělecký vrchol krátkého období mezi zestátněním filmové výroby v roce 1945 a komunistickým převratem o tři roky později.

Po válce došlo v Československu k poklesu kvality i počtu vyráběných filmů. Vysoký standard dál udržovaly zejména adaptace literárních předloh, tvořící až třetinu poválečné produkce. V jejich natáčení pokračoval Otakar Vávra, který zfilmoval například Winterova Nezbedného bakaláře (1946) nebo Čapkův Krakatit (1948). Jiří Slavíček natočil podle Gogolovy povídky hororovou Podobiznu (1947) a Jiří Krejčík debutoval Týdnem v tichém domě (1947), který vycházel z Nerudových Povídek malostranských. Filmovým zpracováním knižní předlohy na sebe poprvé výrazněji upozornil také Karel Steklý.

Někdejší inspicient Osvobozeného divadla, vymýšlející ve třicátých letech gagy pro Jiřího Voskovce a Jana Wericha, se během války etabloval na Barrandově jako scenárista. Častým realizátorem jeho námětů byl Martin Frič. Pod jeho uměleckým vedením natočil Steklý v roce 1946 hornické drama Průlom, navazující na sociální linii československého filmu (např. Batalion [1937], Svítání [1933], Takový je život [1929]). Historicky první titul zestátněné kinematografie vycházel z předlohy Jana Morávka, zasazené do šedesátých let devatenáctého století. Svým tématem dobového sporu mezi zámožnými měšťany a chudými havíři Průlom naznačil Steklého budoucí tvůrčí směřování.

Třídní konflikt stojí rovněž v centru knihy české prozaičky a komunistické novinářky Marie Majerové Siréna z roku 1935. Steklý si z mozaikovitého generačního románu kladenské dělnické rodiny Hudcových k nelibosti autorky vybral pouze dvě kapitoly. Majerová navíc chtěla klást důraz především na dialogy, zatímco pro Steklého byla určující propracovaná obrazová koncepce. Film podle jeho představ neměl být upovídaný, ale měl naopak připomínat „prásknutí bičem“. Svou vizi nakonec prosadil.

Steklého druhé ohlédnutí za dějinami dělnického hnutí se odehrává na sklonku devatenáctého století. Hrdiny sociální balady jsou kladenští havíři, kteří začínají stávkovat kvůli nízkým příjmům a nepřijatelným pracovním podmínkám. Přidávají se k nim i zaměstnanci hutí. Nadutý majitel dolů na ně ovšem povolá vojsko. Tragickým symbolem útrap vykořisťované dělnické třídy se stává mladá Emča Hudcová.

Apelativní vyprávění o problémech dělnické třídy s pomocí expresivní kamery Jaroslava Tuzara, tíživé hudby E. F. Buriana a střihu inspirovaného ruskou montážní školou sugestivně navozuje atmosféru průmyslového Kladna. Steklému se podařilo provázat pohnutá individuální dramata se společenskou rovinou, upozorňující na vykořisťovatelské praktiky bezohledných podnikatelů, a zároveň dosáhnout stylové jednoty obrazu, hudby a zvuku.

Přestože byl film natočen v duchu socialistického realismu a rozdělení rolí je v něm poměrně přímočaré, vyznačuje se střízlivým výrazem, autentickou kresbou prostředí a civilním přístupem k postavám. Dělníci, chvílemi jednající s až pudovou živočišností, oproti pozdějším budovatelským dramatům nejsou plakátovými hrdiny. Z hereckých výkonů byl vysoko hodnocen zejména naturalistický projev Marie Vášové v roli matky Hudcové.

V československých kinech měla Siréna premiéru v dubnu 1947. O necelý půlrok později se o ní díky uvedení na osmém ročníku benátského festivalu dozvěděl zbytek filmového světa. K zařazení filmu do soutěže ovšem došlo až na poslední chvíli. V prvním výběru nefiguroval. Do hlavní soutěže byly za Československo nominovány pouze Čapkovy povídky (1947) od Martina Friče. Teprve na popud člena československé filmové delegace A. M. Brousila byla do Itálie narychlo odeslána také kopie Steklého filmu. Siréna porotu i diváky zaujala nadnárodně srozumitelnou sociální tematikou i vyzrálou filmovou řečí a vyhrála Zlatého lva. Kromě hlavní ceny obdržela rovněž Mezinárodní cenu za filmovou hudbu.

Dvojí ocenění na prestižní zahraniční akci proměnilo film v politický nástroj, jimž byla dokládána vyspělost zestátněné kinematografie. Nápadně politicky angažovaná bude také následující tvorba Karla Steklého, zahrnující vedle dvou filmů se Švejkem také Temno (1950) podle Aloise Jiráska nebo Annu Proletářku (1952). V jejím případě už ovšem na prvním místě nestojí komorní atmosféra a stylistická jednota, ale komunistická ideologie.

Národní filmový archiv nyní opět uvádí Sirénu v digitálně restaurované podobě. Restaurování probíhalo ve studiích UPP a Soundsquare. Zdrojovým materiálem pro obraz byl originální negativ obrazu na černobílém materiálu Agfa na nitrátní podložce. Poškozená nebo chybějící okénka nahradil kombinovaný duplikační pozitiv a kombinovaný duplikátní negativ. Zdrojem zvuku se stal původní negativ.

Všechny materiály v NFA obsahují na začátku filmu úvodní titulek „Československý film uvádí“. Jde o titulek, který byl do negativu dodatečně vestřižen, neboť Československý státní film byl zřízen Nařízením vlády č. 72/1948 Sb. s platností od 23. 4. 1948, zatímco Siréna byla uvedena již v dubnu 1947. Před zřízením ČSF byly filmy vyráběny pod hlavičkou Československé filmové společnosti. Po zřízení ČSF se stalo nahrazování úvodních titulků ve starších filmech běžnou praxí.

Známe tedy původní znění titulku, ale ne jeho grafickou podobu. Porovnáním úvodních titulků jiných českých filmů z tohoto období bylo zjištěno, že každé titulky byly unikátní, neměly jednotnou grafickou podobu. Původní titulek v české verzi se v žádném z dostupných materiálů nedochoval. Proto bylo rozhodnuto nepůvodní úvodní titulek vyjmout a nahradit jej černými okénky.

Martin Šrajer

Filmografické údaje

režie:
Karel Steklý

scénář:
Karel Steklý

kamera:
Jaroslav Tuzar

hudba:
E. F. Burian

hrají:
Marie Vášová, Ladislav Boháč, Bedřich Karen, Naděžda Gajerová, Miloš Nedbal, Lída Matoušková, Josef Bek, Pavla Suchá, Jaroslav Zrotal a další

Československá filmová společnost, 80 min.

Dobové ohlasy

„Poslední dny v Benátkách ukázaly novou důležitost české kinematografie. Čapkovy povídky režiséra Martina Friče a Siréna Karla Steklého jsou díla mezinárodní třídy. Měl jsem radost, když jsem viděl, jak se při jejich promítání rozpoutává neočekávané nadšení, podobné tomu, s nímž loni v Cannes byla za podobných okolností přijata María Candelaria.“ 

Georges Sadoul, Les Lettres françaises, 1947.

 

„Čím méně tě uspokojil Steklý-scenárista, tím více si tě získá Steklý-režisér. Nejen, že se mu svým druhým filmem podařilo smazat málo povzbudivý dojem, jaký zanechal co hlavní režisér Průlomu; Steklý se Sirénou vpravdě našel – a to budiž konstatováno jako nejradostnější přínos tohoto filmu. Ne že by v jeho režijním zpracování nebylo chyb. Ji jich i tady požehnaně, ale nad nimi však stojí skutečnost, že toto dílo je aktem uměleckým a že je hněteno místy až podivuhodnou dramatickou silou.“

Jan Žalman, Kino 2, 1947, č. 19 (9. 5.), s. 365.

 

„Značnou část děje nadmíru postihuje klišé. Není sporu o pravdivosti matčiny bolesti, když najde svou dceru mrtvou na poli a nese ji domů. Ale musí ji kamera sledovat po celou cestu včetně schodiště o tisíci stupíncích? Tento nedostatek a podobné další škodí filmu, který mohl jinak být velmi zajímavou dokumentární studií podmínek v Rakousku-Uhersku v roce 1899. Všechny herecké výkony mají vysokou úroveň, práce režie a kamery ve filmu patří k nejlepším své doby. Co otupuje účinnost filmu na naší straně Atlantiku, je vztah k líčeným jednotlivcům, který je přinejmenším bere jakoby v ochranu.“

The Montreal Star, 7. 6. 1963.

Vizuály

Videa

Explikace režiséra

Informační zprávy, 1947

Filmování Sirény se začalo s velkým risikem, neboť první filmovací den v exteriéru byl určen na 1. září. Byl to závod s časem a počasím. Očekávaný krásný podzim se nedostavil a série lijavců naháněla hrůzu filmařům, kteří měli více jak 50 % exteriérů. Vynaložili jsme největší úsilí, číhali na slunce jako kočka na myš a tak díky vždy pohotovému štábu Miloše Mastníka, jehož členové byli mými oddanými spolupracovníky, zásluhou obětavé spolupráce všech technických zaměstnanců se dílo v celku dokončilo. Byli jsme jako jedna rodina. Herci, kameramani, osvětlovači, štáb, zvukaři, ba i kladenské obecenstvo, účinkující ve filmu, se s námi sžilo, že nebylo mezi námi rozdílu.

Velkou zásluhu o pracovní nadšení si odnáší neúnavná Marie Majerová, která dojížděla za námi do svého milovaného Kladna s novináři, jichž zájem nás těšil a byl nám vzpruhou k další práci, když jsme někdy umdlévali, neboť jsme pracovali ve dne i v noci. (…) V jakém časovém tlaku jsme pracovali, charakterisuje to, že scény v Bacherově vile byly jednoho dne dokončeny a druhého dne spadlo všechno listí, takže několik záběrů, které jsem chtěl ještě natočit, musel jsem oželet. Totéž bylo při filmování Božího Těla, kde jsme pracovali za velmi svízelných okolností světelných, neboť motivy z doby, které přicházely pro záběr v úvahu, byly v nešťastném osvětlení. Za jakých okolností jsem natáčel scénu, kdy Hudcová nese dítě po haldě, ověřili si někteří novináři sami, neboť byli přítomni natáčení.

Že exteriéry byly v žádoucí době dokončeny, je největší zásluhou kameramana Jaroslava Tuzara, který svou velikou praksí, zkušenostmi, získanými v zahraničí, klidem, pohotovostí a uměleckým smyslem pro obraz byl mým věrným partnerem po celý film.

Pro Sirénu jsem si vyhledal (nechci říkat objevil) několik nových tváří, herců, kteří se vesměs osvědčili. Je to Josef Bek z olomoucké činohry, mladý temperamentní muž, nezatížený divadelností, který jistě v našem filmu nalezne hojného uplatnění, dále jeho kolega v angažmá Josef Benátský, který v roli starosty podává zajímavý výkon. Dále mladá brněnská herečka Naďa Mauerová v roli Růženy. V úloze Černé se velmi dobře uvádí Věra Kalendová z divadla V. a W. Nejradostnějším překvapením bude Pavla Suchá, děvčátko z Vinařic u Kladna, kterou jsem objevil (zde doslovně) při přehlídce kladenských ochotníků pro typy a kompars. Obstála již ve zkouškách a vyhrála to ve velké konkurenci děvčat z Dismanova dětského sboru a rozhlasu. Myslím, že její výkon bude radostným překvapením. Z dalších jmenuji ještě B. Machníka, J. Jančaříka a kladenskou ženu M. Houdkovou v úloze Zeithamlové. V hlavních úlohách našel jsem skvělé porozumění u Marie Vášové a Lídy Matouškové, obou hereček rozsáhlé citové škály. Rovněž s L. Boháčem, který se objeví v nezvyklé úloze, jsem si dobře rozuměl.

Informační zprávy 2, 1947, č. 6, s. 10.

Film a doba, 1983

Co ještě říci o Siréně? Je to sice dávno, ale zatím to nikdo nechtěl slyšet. Každý viděl a záviděl jen povrch. Pro mě Siréna nepředstavuje benátský triumf. Chtěl jsem docílit mnohem víc, nasměrovat český film. Neobešlo se to bez potíží. Hned na začátku jsem se rozcházel s autorkou v pojetí. Byla příliš zamilovaná do svého díla a nedovedla obrazové představy odpoutat od napsaného. Představovala si to jako socialistickou ilustraci. Já zastával názor, že film musí působit vlastními prostředky, jinak nepřesvědčí ani o té sociální pravdě. Musel jsem překonat vlastní, scenáristický prakticismus. Jen tak jsem mohl začít nově. Paní Majerová se zděsila, když jsem jí předložil asi pět stránek vytržených z její knihy a řekl, že to je libreto. – S tím chcete vystačit na celovečerní film? ptala se. Nesmí to být film, musí to být prásknutí bičem. Sociální atmosféra díla vyvolávala ve mně, proletáři rodem, emoce z dětství. Proto žádné upovídané dialogy, jalové prostřihy a spojovací můstky. Kvádry kladené na sebe jako kyklopské zdivo. S těmito záměry jsem vyhledal exteriéry a ladil dekorace. Vše muselo mít jednotný ráz, žádným detailem neporušený styl. Salón kapitalisty v kontrastu s bídou, která se zarývá nejen do žaludků, ale i do srdcí.

(…)

S herci jsme ve volných chvílích zkoušeli – a nejen text, toho bylo poměrně málo, ale rozebírali jsme psychologii postav, jejich vazby a fyzické jednání. Obklopil jsem film lidmi, o nichž jsem věděl, že se na ně mohu spolehnout. Krásně se pracovalo s velmi citlivou Marií Vášovou, která pochopila, že nejde o český film v běžném pojetí, že má vytvořit dělnickou ženu jako antickou postavu. Tragický zjev, který nese velké poslání. Scéna v hospodě, v níž se Hudec vyžívá ze zlosti, to byl malér. Autorka odešla uražena. Měla představu hospody v Motyčíně, kde havíři zvedají sklenice a zpívají jako v opeře. Usmířila se, až když viděla projekci. Odpustila mi za to, že jsem měsíc drezíroval smečku psů, aby se vrhali na stávkující. Také hudba se nesla tím směrem. E. F. Burian byl tenkrát zaměstnán tolika divadly, vymlouval se, že nemá kdy. Když pak viděl sestřižený film, řekl mi: „Chlape, kdes to vzal? To nejsou záběry, to jsou výkřiky… a ta matka se zastřelenou dcerkou, ta musí mít hudbu jak Parsifal!" Úspěch Sirény nedal spát. A jako na zavolání přišlo tažení proti formalismu. Bouřka byla v povětří a strhla se při premiéře mého dalšího filmu Kariéra. Jistý redaktor se postavil v čelo s celou partou a uspořádali štvanici. A nebyl to jen můj film, kterému mělo být vypáleno znamení hanby. Pustili se do poezie, do malířství, začaly neslavné spory, co je přednější, zda obsah nebo forma. Byl umlčován Franta Tichý… a přece byl znám příklad, který dal Majakovskij na přednášce v Devětsilu. Na otázku, zda obsah nebo forma, vzal sklenici s pivem a řekl: „Pivo – to je obsah. Sklenice – forma. Když je sklenice děravá, obsah jde k čertu!"

Film a doba 29, 1983, č. 10, s. 542–544.