A. J. Urban

novinář

Datum narození

1899

Datum úmrtí

1962

Filmografie

Červená ještěrka

1948

Scénář

Jenom krok

1945

Předloha

Preludium

1941

Scénář

Neporažená armáda

1938

ScénářNámět

Pán a sluha

1938

ScénářNámět

Panenství

1937

Scénář

Kvočna

1937

Scénář

Ocenění

Vítěz

Akce: Soutěž Filmového studia a Českomoravského filmového ústředí na filmový námět

1943
Praha / Československo
Upozornění filmové výrobě
vybrán 12. 6. 1943 odbornou porotou námět Pod svícnem tma, jenž se může stát po určitých úpravách podkladem pro dobrý film

Vítěz

Akce: Námětová akce Filmového studia

1939
Praha / Československo
Námět honorovaný lektorskou porotou
honorováno v prosinci 1939 za námět Staré zlaté časy

Vítěz

Akce: První Májová literární soutěž vydavatelství František Borový a Družstevní práce

1934
Praha / Československo
Čestné uznání
uděleno 1. 5. 1934 v soutěži o nejlepší román za prózu z filmového prostředí Milosrdný smích