Felix Leibl

druhý kameraman

Filmografie

Komedianti

1953
Asistent kamery

Nástup

1952
Druhá kamera

Vítězná křídla

1950
Druhá kamera

Krakatit

1948
Asistent kamery

Červená ještěrka

1948
Asistent kamery

Ocenění

Vítěz

Akce: Aprobační komise pro schvalování českých filmů

1948
Praha / Československo
Čestné uznání
Krakatit
v hodnotě 2 000 korun