V pátek 4. května bude v kině Ponrepo uveden celodenní komponovaný program, inspirovaný tvorbou Ester Krumbachové.

Ester Krumbachová je sice uznávaná jako jedna z klíčových kulturních postav v Československu šedesátých a sedmdesátých let minulého století, ale její samostatná tvorba je překvapivě málo známá. Na tomto festivalu bude zastoupen jediný film, který sama režírovala, Vražda Ing. Čerta (1970), protofeministické dílo o ženě, která začne vařit pro „Čerta“ a nakonec ho zabije. Do programu festivalu, vytvořeného kurátorkami Ruth Noack a Jesse Jones, byli k promítání filmu Vražda Ing. Čerta přizváni „spolupachatelé“ z řad umělců, filmových teoretiků a kurátorů, aby film kontextualizovali ze současných pozic feminismu, magie a materialismu. Prostřednictvím těchto společných interdisciplinárních hledisek budou dány tvorbě Ester Krumbachové potřebné souvislosti, aby konečně byla viděna – a viděna znovu. Tato témata budou zkoumat kurátorky Noack a Jones a jejich host Pádraic E. Moore v průběhu jednoho dne přednášek, promítání, diskusí a performance v kině Ponrepo. 

Na první pohled Fatima’s Letter (Fatimin dopis), avantgardní film od britské filmařky Alii Syed z roku 1992, a A Question of Silence (Otázka mlčení), celovečerní film od Marleen Gorris z roku 1982, nemají mnoho společného. Nicméně oba filmy, stejně jako Vražda Ing. Čerta, představují snahu vymanit se ze sevření normativních ženských sexuálních rolí a dojít naplnění a pocítit rozkoš.

Shoes (Boty), němý film z roku 1916 režisérky Lois Weber, představuje sny mladé dělnice, jejíž vztah ke kapitalismu se zrcadlí v jejím utrpení a touze po prostém páru bot. Snímek zachycuje třídní dynamiku mezi ženskou touhou a tělem, které se stává prostředkem vykořisťování.

Konec srpna v hotelu Ozón je český film z roku 1966 režiséra Jana Schmidta natočeného podle novely Pavla Juráčka, který zobrazuje temnou postapokalyptickou krajinu, ve které se stanou ženy jedinými přeživšími. Témata smrti a obnovy světa se propojují s otázkami existenciálního feminismu a snad i s otázkou, jak bude vypadat feminismus na konci světa.

Komponovaný kurátorský program Kdo se bojí Ester Krumbachové? přispívá k debatě podnícené filmem Vražda Ing. Čerta o podstatě ženské touhy a o tom, jak daleko můžeme jít, abychom jí dosáhli.

Projekce uvádějí Padraic E. Moore, Jesse Jones a Ruth Noack.

11:00 / Vražda Ing. Čerta / Režie: Ester Krumbachová, ČSSR, 1970, 77 min.
Ester Krumbachová si jako téma svého režijního debutu zvolila genderové soupeření, které s humorem, silnou dávkou stylizace a pomocí záměrně roztříštěného narativu pojala jako „duel“ mezi hostitelkou a jejím hostem.

12:40 / Fatima’s Letter / Režie: Alia Syed, GB, 1992, 19 min.
Během cesty londýnským metrem sleduje hrdinka filmu ostatní cestující a skrze nejrůznější asociace se jí vybavuje její vlastní minulost. Britská umělkyně Alia Syed v tomto filmu rozvíjí téma imaginace jako sebereflexivního i společensko-kritického nástroje.

13:00 / Oběd – občerstvení zajišťuje kavárna Hlína

14:00 / A Question of Silence / Režie: Marleen Gorris, Nizozemsko, 1982, 93 min.
Nizozemská režisérka Marleen Gorris debutovala dramatem o třech ženách, které zabijí neznámého muže, aniž by se ony samy znaly. Na pozadí kriminální zápletky problematizuje Gorris otázku spravedlnosti a jakými způsoby a vůči komu je naplňována.

16:00 / Přestávka

16:15 / Performance: Radost!! – Kateřina Konvalinová, Viktorie Vášová
Performativní čtení jednoho z nerealizovaných scénářů Ester Krumbachové, který byl nalezen v její pozůstalosti.

16:45 / Konec srpna v hotelu Ozon / Režie: Jan Schmidt, ČSSR, 1966, 77 min.
Postapokalyptickou krajinou putuje devět žen, které pátrají po dalších přeživších. Jan Schmidt, společně s autorem předlohy Pavlem Juráčkem, reagovali ve svém filmu na kolektivní úzkosti, jako byly hrozba jaderné katastrofy či rozpad tradičních společenských hodnot a mezigenerační konflikty.

18:15 / Přestávka

18:30 / Shoes / Režie: Lois Weber, USA, 57 min / živá hudební performance Adély Sobotkové
Americá režisérka Lois Weber ve své době provokativně kombinovala drama se sociální a politickou kritikou. V městském dramatu Shoes sleduje příběh dívky, která se pokouší vymanit z existenční pasti, ale jediné, čeho se může přidržet, jsou pouze její sny.

19:30 / Závěrečná diskuze

Kdo se bojí Ester Krumbachové? je pořádán Are | are-events.org a Národním filmovým archivem za podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hl. města Prahy a CIT Crawford College of Art & Design. Komponovaný kurátorský program je součástí dlouhodobého projektu výzkumu pozůstalosti Ester Krumbachové, který probíhá ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Centrem pro současné umění Glasgow, Českou společností pro filmová studia, Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze, Institutem umění – Divadelním ústavem, Katedrou filmových studií FF UK, Národním filmovým archivem a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Vstup volný