Do vybraných kin vstupuje po pěti letech nový film režiséra, scenáristy a spisovatele Martina Ryšavého. Autor v něm splétá několik příběhů na pozadí průmyslem zdevastované krajiny severních Čech. Dokumentární materiál je zdrojem vyprávění, stejně jako úvah o vztahu člověka k životnímu prostředí.

V Ryšavého filmech a románech vyvstávají příběhy z reálných situací. Jejich protagonisty jsou konkrétní lidé s autentickými osudy, názory a postoji. V případě snímku Na vodě se prolíná hned několik linií. Spojujícím článkem je plavba dvojice vodáků po říčních kanálech Podkrušnohoří. Během jejich cesty se před kamerou odkrývají nejrůznější místa, vypovídající o necitlivém zásahu člověka do krajiny. Dalšími postavami jsou podivínský samotář, usilující o kontemplaci mimo dosah civilizace, a mladá žena hledající v bývalé industriální zóně ztraceného psa. Třetí linii tvoří skupina lidí, kteří založili obecně prospěšný spolek s cílem rekultivovat bývalé hnědouhelné doly tak, že je zatopí slanou vodou z Baltu.

Leitmotiv vody je obrazem proměny severočeské krajiny a života v ní. Do filmu „prosakují“ další a další témata, která jsou s tímto regionem nedílně spjata – sociální nestabilita, pohnutá historie, střet podnikatelských zájmů s ekologickými aktivitami. Různorodí protagonisté do celkového vyznění vnášejí svá odlišná osobní „naladění“: od snílkovského idealismu přes groteskní smích až po konfrontaci s neúprosnou realitou.

Martin Ryšavý na filmu pracoval s kameramanem Janem Procházkou a hudebníkem Pavlem Kopeckým. Všichni tři jsou v titulcích uvedeni jako rovnocenní spoluautoři snímku. Procházkova kamera pečlivě ohledává detaily krajiny, ale zároveň se odpoutává od konkrétnosti a v dlouhých záběrech nechává vyznít ryze výtvarný aspekt obrazu. Pavel Kopecký pak vytváří hudební stopu na základě přírodních a industriálních ruchů, které při natáčení zachytil.

Kromě samotného celovečerního filmu nabízejí producenti k distribuci rovněž tematicky spjatý projekt Pustit vodou. Jeho součástí je audiovizuální materiál, který byl pořízen během natáčení, ale nevešel se do finálního sestřihu filmu. Přesto obsahuje cenné záznamy, týkající se oblasti Podkrušnohoří a možností jejího budoucího rozvoje. Nepoužité záběry byly sestříhány do pěti krátkometrážních videí, která se budou promítat spolu s hlavním filmem na vybraných akcích v Ústeckém kraji. Na každou projekci bude navazovat veřejná debata.

 

Na vodě (ČR 2015), režie: Martin Ryšavý, scénář: Pavel Kopecký, Jan Procházka, Martin Ryšavý, kamera: Jan Procházka, hudba: Pavel Kopecký, střih: Zdeněk Marek, Pavel Kopecký, Martin Ryšavý. Bionaut, 94 min.