Miloslav Krejčí

Animator

Filmography

The Fox and the Jug

1947

Cooperation

The Gift

1946

Cooperation

Awards

Vítěz

Event: Soutěže Kresleného filmu

1950
Praha / Czechoslovakia