Český distribuční film

Databáze obsahuje hrané filmy 1898–1993 v rozsahu publikací Český hraný film I–VI (Národní filmový archiv 1995–2010).

Animované filmy 1898–1945 jsou v databázi v rozsahu publikace Český animovaný film I (Národní filmový archiv 2012).

V obou případech obsahuje databáze oproti těmto knižním publikacím rozšířené, revidované, opravené a aktualizované údaje.

České animované filmy 1946–1993 a dokumentární filmy 1898–1993 se doplňují postupně na základě výzkumu a informací z interních zdrojů Oddělení filmografie a katalogizace Národního filmového archivu. Prozatím jsou zveřejněny výběrově například všechny filmy režisérů Jana Kříženeckého, Otakara VávryJiřího Trnky, Hermíny Týrlové, Věry Chytilové, Evalda Schorma nebo kameramana Jaroslava Kučery.

Probíhá doplňování informací o českých hraných, animovaných a dokumentárních distribučních filmech v rozmezí let 1993–2013 z původního časopisu Filmový přehled (vydávaného od roku 1939 a v letech 1993–2013 měsíčně Národním filmovým archivem), z původních Filmových ročenek 1992–2012 (Národní filmový archiv 1993–2012, 2014) a z dalších zdrojů.

České distribuční filmy z období od roku 2014 do současnosti se zpracovávají Oddělením filmografie a katalogizace Národního filmového archivu postupně na základě ověřování údajů od producentů, distributorů, z úvodních a závěrečných filmových titulků i z dalších materiálů. K filmům vznikají původní autorské anotace a obsahy.

Všechny údaje a data jsou v databázi pravidelně doplňovány a aktualizovány.

Zahraniční filmy českých tvůrců, stejně jako česká nedistribuční díla, se v databázi nacházejí pouze výběrově (například zahraniční dokumentární filmy Krise, Oratorium pro Prahu nebo tvorba Miloše Formana) a jejich případné doplňování není prozatím v plánu.

Čistě televizní tvorba se v databázi nenachází.

Filmografie tvůrců v databázi, z výše uvedených důvodů, nemusí být v tuto chvíli kompletní.

Zahraniční distribuční film

Zahraniční filmy v české distribuci do roku 2012 (včetně dřívějších záznamů českých filmů) se nacházejí v původní podobě časopisu Filmový přehled v Digitální knihovně Kramerius Národního filmového archivu.

Zahraniční filmy v české distribuci z období od roku 2013 do současnosti se v rámci oznamovací povinnosti českých distributorů nacházejí zvlášť na stránkách Filmového přehledu (sekce Zahraniční filmy).

Poznámka:

Portál nepostihuje problematiku státních útvarů na českém území důsledně historicky, nýbrž tímto standardizovaným orientačním způsobem: u filmů natočených do roku 1918 je zemí původu Rakousko-Uhersko, 1918–1992 Československo a od roku 1993 Česká republika.

Podrobné informace ke všem zveřejněným údajům viz Vysvětlivky a zkratky.

Pokud má uživatel případné doplnění či připomínku k některému z údajů, budeme rádi, když kontaktuje správce dat, viz sekce Kontakt.