Spasitel

povídka

Typologie filmu

hraný

Anglický název

Saviour

Země původu

Česká republika

Copyright

1998

Rok výroby

1998

Režie

Karel Janák

Povídkový film

Cizinci v čase

Povídky

Stařec, Spasitel, Cizinci

Anotace

Nedokončený film.

Obsah

Přítomnost. V malém obřadním sále satanské sekty slouží dva kazatelé Černou mši a ohlašují příchod Azraela. Účastníci obřadu upadají do transu a předávají si mezi sebou pohár s nazelenalou tekutinou, z nějž se každý napije. Mezi fanatiky je i Viktor, který tajně odebere z poháru vzorky. Muž je členem tajné organizace, jež po staletí dohlíží na duchovní čistotu lidstva. Od svých vysokých církevních představitelů dostane Viktor další úkol, neboť se objevila nová neznámá sekta. Vše začalo v obci Morávky zmizením faráře. Ještě předtím v tamním kostele začala vařit svěcená voda, z obrazu tekla krev, popadaly věci z oltáře a všechny kříže se natočily jedním směrem. Viktor se vydá na místo činu a následuje směr, který ukazují kříže. Na lesní cestě kvůli velkému černému psovi havaruje. Probere se s ovázanou hlavou v domě sekty. I přes varování dívky Nory a vůdkyně sekty Ester se Viktor chce stát novým členem. Za přítomnosti celé sekty (včetně Ester, Nory, Lady, Reny a Kateřiny), podstoupí zkoušku. Má být upálen na kříži. Pokud je hoden, bude zachráněn vyšší mocí. Kateřina zapálí hranici a Viktora před plameny zachrání silný déšť. Obstál tedy ve zkoušce. Vysílačkou dá zprávu své organizaci. Viktor si ve svém pokoji všimne, že jemu a meditujícímu Robertovi stéká po rukou krev. Vůdkyně sekty je spokojena; tímto způsobem si „pán“ bere od vyvolených krev. Viktor se tak stane čtvrtým vyvoleným. „Pán“ si přestává brát krev od ostatních tří, Roberta, Vojtěcha a neznámého muže; přijímá ji jen od Viktora. Cvičitelka Dana připraví muže na zítřejší poslední zasvěcení. Viktor při večeři tajně schová vzorky z jídla a třetí vyvolený si s ním smluví v noci schůzku. Na té se Viktor dozví, že oním neznámým je zmizelý farář Kryštof z Morávek. Kněz důrazně varuje Viktora, že musí zítřejšímu zasvěcení zabránit. K sektě dorazí dva španělsky mluvící cizinci se psem. Pomocí psa vybírají na dvoře z Roberta, Vojtěcha a Kryštofa jediného kandidáta pro zasvěcení. Viktor z domu vše tajně dokumentuje. Pes nikoho nevybere, na Roberta dokonce zaútočí. Kryštof varuje Viktora, že se prostřednictvím sekty dostane na svět ďábel Antikrist. Muž však jeho varování bere na lehkou váhu. Považuje sektu za nedůležitou, i když se v ní používají speciální triky. V noci Viktor ze svého auta opět kontaktuje svou organizaci. Vyruší ho Robert, kterého muž zneškodní. Kryštof se opět spojí s Viktorem a žádá ho, aby mu pomohl zničit pohár, který mají cizinci; ten je prý důležitý pro vyvolání satana. Farář odláká cizince a Viktor v jejich pokoji objeví Svatý grál, ukradený v minulosti křižákům. Grál je naplněn tekutinou. Viktor ji ochutná a odebere vzorek, pohár však nezničí. Vůdci sekty se zatím rozhodnou, že pro zasvěcení vyberou Vojtěcha. Ten však vyvolení není hoden: při obřadu ho zabijí pařáty náhle vynořené z hlíny. Viktor podá zprávu své organizaci. Během večera pozoruje, že se mu sloupává kůže, vypadávají mu vlasy a začínají růst prsa. Při cvičení všechny ohromí svojí duševní silou. Organizace chce zakročit, pošle za Viktorem agenta, aby ho odstranil. Na agenta zaútočí had. Po útoku kolega Viktorovi prozradí, že se stal největším nebezpečím pro lidstvo. Ten mu nevěří a nevědomky telepaticky agenta donutí, aby se zastřelil. Ženy v sektě se pomalu proměňují v muže. Tak jako Ježíš přišel na zemi skrze ženu, Antikrist má být nyní zrozen z muže. Z Viktora se díky tekutině z Grálu stává žena připravená ke zrození Antikrista. (Podle dochovaného scénáře)

Štáb a tvůrci

Původní filmový námět

Karel Janák

Technické údaje