Jan Piechociński

Actor

Filmography

Shipwreck

1983
Cast
Role: obchodník Helmut Schuman

The Salty Rose

1982
Cast
Role: Polák Marek Wolski