Božena Nádeníková

Actress

Date of birth

12.03.1889

Place of birth

Praha, Rakousko-Uhersko

Date of death

19??

Alternative names

Božena Kebrlová (provdaná)

Filmography

That Was a Czech Musician

1940

Cast

Role: Karáskova matka

Jarča's Professor

1937

Cast

Role: švadlena

Belated Love

1935

Cast

Role: městská klepna