Jana Špaňůrová

Alternative names

Jana Špaňurová

Filmography

Lenin, Lord and Mother

1990
Cast
Role: Vlasta, matka Petrušky a Honzíka

The Hanged Seven

1989
Cast
Role: Musja

Love from the Arcade

1984
Cast
Role: dívka na koleji

Faun's Delayed Afternoon

1983
Cast
Role: Polka na mostě