Televizní studio Ostrava

Company division

Alternative names

TS Ostrava, Televizní studio České televize Ostrava, Televizní studio ČT Ostrava, Česká televize Ostrava

Filmography

A New Shift

2020

Postproduction

zvuk

Karel Reisz, This Filming Life

2012

CopyrightProduction Company

Walking Too Fast

2010

Production Company

The Baluty Ghetto

2008

Production Company

The New Breed!

2005

Production Company

The City of the Sun

2005

CopyrightProduction Company

The Barley Boy

2003

Production Company

Pardon Not Granted

2002

Production Company

Riedgost

2001

Production Company

Stick to What You Know, Devil!

1998

Production Company

The Emperor and the Drummer

1998

Production Company

Conto Separato

1997

Production Company

The Garden of Eden

1994

Production Company

Awards

Vítěz

Festival: 10. mezinárodní festival filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách se zaměřením na vědeckou spolupráci a cestovní ruch – TECHNÉ Ostrava

2011
Ostrava / Czech Republic
čestné uznání za snímek Železo bratří Kleinů (The Iron of the Klein Brothers, r. Jaroslav Březinka, 2011) z televizního cyklu Zrezivělá krása (Corroded Beauty)

Vítěz

Festival: 10. mezinárodní festival filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách se zaměřením na vědeckou spolupráci a cestovní ruch – TECHNÉ Ostrava

2011
Ostrava / Czech Republic
čestné uznání za snímek Tasice, huť Jakuba Skláře (Jakub’s Glassworks in Tasice, r. Veronika Müllerová, 2011) z televizního cyklu Zrezivělá krása (Corroded Beauty)

Vítěz

Event: Ceny TRILOBIT Beroun 2009, Cena Vladislava Vančury a Čestná uznání FITES – Českého filmového a televizního svazu, Nadace Český literární fond a města Beroun za původní díla domácí filmové a televizní tvorby

2010
Beroun / Czech Republic
čestné uznání Televiznímu studiu Ostrava za soustavné a cílevědomé rozvíjení televizní publicistiky a dokumentaristiky, reflektující dvojí totalitní minulost naší země

Vítěz

Festival: 7. mezinárodní festival filmů o ekologii a životním prostředí – TUR Ostrava 2010

2010
Ostrava / Czech Republic
čestné uznání za televizní dokument Smrádek, bordýlek a globální teploučko (Stink, Shambles and Global Warmith, r. Jaroslav Večeřa, Marek Hýža, 2010) z cyklu Ta naše povaha česká (Our Czech Nature)

Vítěz

Festival: 7. mezinárodní festival filmů o ekologii a životním prostředí – TUR Ostrava 2010

2010
Ostrava / Czech Republic
čestné uznání za televizní dokument Soláň (Soláň, r. Petra Všelichová, 2008) z cyklu Náš venkov (Our Countryside)

Vítěz

Festival: 7. mezinárodní festival filmů o ekologii a životním prostředí – TUR Ostrava 2010

2010
Ostrava / Czech Republic
Grand Prix – cena primátora města Ostravy za televizní dokument Slezský ráj to napohled (Look at the Silesian Paradise, r. Marcel Petrov, 2009)

Vítěz

Event: Ceny TRILOBIT Beroun 2008, Cena Vladislava Vančury a Čestná uznání FITES – Českého filmového a televizního svazu, Nadace Český literární fond a města Beroun za původní díla domácí filmové a televizní tvorby

2009
Beroun / Czech Republic
čestné uznání za koncepční dokumentární tvorbu