Jan Hus

Země původu

Československo

Copyright

1954

Rok výroby

1953—1954

Premiéra

29. 4. 1955

Minutáž

125 min

Kategorie

film

Žánr

drama, historický

Typologie

hranýdlouhometrážní

Originální název

Jan Hus

Český název

Jan Hus

Anglický název

Jan Hus

Anotace

Podle literárních předloh Aloise Jiráska realizoval scenárista a režisér Otakar Vávra v letech 1954–1956 cyklus tří kostýmních historických snímků (Jan Hus, Jan Žižka, Proti všem). Prvním dílem tzv. husitské trilogie se stal životopisný příběh kněze, který se kvůli svým názorům dostal do sporu s církevními autoritami a byl v roce 1415 v Kostnici upálen na hranici jako kacíř. Vlastenecky pojaté vyprávění, poplatné dobové ideologii, líčí Mistra Jana Husa jako buřiče-revolucionáře, který zažehne v českém lidu jiskru sociální vzpoury. Proti ušlechtilému, česky smýšlejícímu Husovi a jeho druhům a přátelům staví režisér zlovolného, zpupného krále Zmikunda (Jan Pivec). Titulní roli ve velkoryse pojatém vyprávění ztvárnil Zdeněk Štěpánek, který se ve finále filmu objevuje i v roli Jana Žižky.

Obsah

Praha roku 1412. Papež Jan XXIII. vyhlásil prodej odpustků, ale Pražané, poučeni kázáním Mistra Jana Husa se proti jeho nařízení bouří. Hus káže v Betlémské kapli a královna Žofie ho nabádá k umírněnosti. Tovaryši Jan, Stašek a Martin jsou zatčeni u Týnského chrámu, kde společně s Pražany bránili faráři Peklu v kázání o odpustcích. Purkmistr slíbí Husovi jejich propuštění, ale nakonec jsou veřejně popraveni. Papež vyhlásí nad Husem klatbu, a proto je Hus nucen uchýlit se na Kozí Hrádek. Tam Hus ve svých kázáních pokračuje a papež žádá českého krále Václava IV., aby Husa přiměl k cestě na koncil do Kostnice. Přes varování přátel se Hus do Kostnice vydá, když získá od římského a uherského krále Zikmunda glejt, který mu zaručuje bezpečnou cestu tam i zpět. V Kostnici je ale Hus uvězněn. Jeho přátelé získají od Zikmunda slib, že bude před koncilem veřejně vyslyšen. Hus však nemá před koncilem možnost obhajoby. Preláti žádají, aby své učení odvolal a hrozí mu upálením pro kacířství. Hus je ve svém přesvědčení neoblomný a 6. července 1415 je v Kostnici upálen. V Betlémské kapli předčítá Mistr Jakoubek poslední Husova slova. Jan Žižka z Trocnova přísahá za všechny přítomné věrnost Husovu učení.

Poznámka

1. díl husitské trilogie (2. díl Jan Žižka, 3. díl Proti všem). V roce 1955 nebyl na zákrok Vatikánu film Jan Hus uveden v soutěži na XVI. MFF Benátky.

Film online

Hrají

Zdeněk Štěpánek

Mistr Jan Hus/hejtman Jan Žižka z Trocnova

Karel Höger

král český Václav IV.

Jan Pivec

král římský a uherský Zikmund Lucemburský

Vlasta Matulová

královna česká Žofie

Ladislav Pešek

králův šašek Miserere

Gustav Hilmar

Jan z Chlumu

Vítězslav Vejražka

Václav z Dubé

Václav Voska

Čeněk z Wartenberka

Eduard Kohout

Jindřich Lefl z Lažan

Bedřich Karen

kardinál Pierre d'Ailli

František Smolík

papežský legát kardinál biskup z Lodi Giacomo Bellardi Arrigoni

Otomar Krejča

Mistr Štěpán Páleč

Vladimír Řepa

farář Jan řečený Peklo

František Kreuzmann

papežský komisař děkan Václav Tiem

Marie Tomášová

služka Johanka

Josef Mixa

kameník Martin, Johančin ženich

Eduard Cupák

kamenický tovaryš Stašek

Antonín Šůra

kamenický tovaryš Jan

Marie Brožová

matka tovaryše Staška

Vilém Besser

tesař Jíra

Vladimír Hlavatý

krejčí Ondřej Polák

Rudolf Deyl st.

Mistr Stanislav ze Znojma

Ladislav Boháč

Mistr Jakoubek ze Stříbra

Josef Kemr

student Ješek, Husův žák

Jaroslav Mareš

student Prokůpek, Husův žák

Vladimír Leraus

staroměstský purkmistr Kussenpfenning

Bohuš Záhorský

staroměstský konšel Štumpfnagel

Marie Nademlejnská

Štumfnagelova žena

Světla Amortová

vdova Fída v Kostnici

Radovan Lukavský

kaplan v Horní Falci

Miloš Nedbal

novoměstský purkmistr Jan Podvinský

Václav Vydra ml.

německý kurfirst

František Kovářík

venkovský stařík

Jiří Steimar

komoří Václava IV.

Miloš Kopecký

biskupský kancléř

Marie Svobodová

stařenka na faře

Felix le Breux

purkmistr města Kostnice

Miroslav Doležal

falckrabě Ludvík Bavorský, šlechtic řídící Husovu popravu

J. O. Martin

německý sedlák Hans

Václav Švec

německý venkovan

Hynek Němec

německý venkovan

Miroslav Šipovič

malý Janek, syn tesaře Jíry

Eva Strupplová

Jírova žena

Vlastimil Brodský

udavač Jochlík

Libuše Pešková

manželka odvlečeného venkovana Šimona

Stanislav Langer

kardinál při koncilu

Štěpán Bulejko

velitel staroměstských biřiců Frenclin

Richard Záhorský

staroměstský konšel v červené čapce/odvlečený venkovan Šimon

Vojta Plachý-Tůma

venkovský kněz – výběrčí dávek

František Roland

staroměstský konšel

František Marek

staroměstský konšel

Vojta Novák

staroměstský konšel

Oldřich Vykypěl

pražský kat

Karel Jelínek

papežský posel

František Klika

hospodský na dvorku při svatbě

Gustav Opočenský

pobočník u Zikmunda

Jiří Hurta

říšský maršálek Hoppe z Pappenheimu

Jaroslav Orlický

velitel královských žoldnéřů/účastník koncilu

Jarmila Krulišová

číšnice na dvorku při svatbě

Hermína Vojtová

vyvolávačka artisty

Karel Pavlík

mistr na stavbě/Tiemův strážce

Jaroslav Seník

staroměstský konšel Hanfstengel

Adolf Vojta-Jurný

starý venkovan s plnovousem

Adolf Král

mladý venkovan

Libuše Zemková

dvorní dáma

Marta Májová

měšťka

Anita Janová

měšťka

Komentář

Štáb a tvůrci

Pomocná režie

Věra Ženíšková

Původní filmový námět

Otakar Vávra, Miloš V. Kratochvíl

Předloha

Miloš V. Kratochvíl (Mistr Jan – román), Miloš V. Kratochvíl (Pochodeň – román), Alois Jirásek (Jan Hus – motivy z divadelní hry)

Technický scénář

Otakar Vávra

Architekt

Karel Škvor

Assistent architekta

Oldřich Okáč, Jaroslav Krška

Výtvarník

Jiří Trnka, Vladimír Sychra, Jiří Josefík (malíř), František Pavlík (malíř), Jaroslav Alt (malíř), kolektiv malířů Akademie výtvarných umění (malíři)

Výprava

Jan Janda

Triky

Chrudoš Uher (výtvarník), Milan Nejedlý (asistent výtvarníka), Vladimír Dvořák (dokreslovací techniky), Stanislav Šulc (dokreslovací techniky), Josef Bůžek (kamera), Jiří Šafář (kamera), Karel Císařovský (stavební technik), František Žemlička (stavební technik)

Vedoucí výroby

František Milič

Zástupce vedoucího výroby

Věra Třešková

Asistent vedoucího výroby

Jaroslav Kučera

Odborný poradce

prof. PhDr. Ing. arch. Václav Mencl, DrSc. (umělecko-historická spolupráce), PhDr. Josef Macek, DrSc. (historie), PhDr. Jan Durdík, CSc. (vojenská historie), pplk. Eduard Wagner (vojenská historie)

Spolupráce

Josef Pražák (vrchní osvětlovač), Karel Ješátko (fotograf), kolektiv krejčířské dílny na Barrandově

Hudba

Dirigent

Milivoj Uzelac (FISYO), Jan Kühn (Český pěvecký sbor)

Písně

Toto jsou svatí mučedníci, Byť se mi dostalo jíti, Jezu Kriste, štědrý kněže, My jsme rytíři boží, Antikrista tupiti /Legát přijel do Prahy/, Navštiv nás, Kriste žádoucí, Slyšte, rytíři boží /Antikristus již chodí/, Chceš-li přijít k papeži, měj za pravdu stálou, Ve jménu boží počněme, Otep myrrhy /Vonný květ je můj milý/, Věřím ve Viklefa, vůdce pekla, Czaldy-waldy, Ktož jsú boží bojovníci

Zpívá

mužský hlas (Toto jsou svatí mučedníci), Český pěvecký sbor (Toto jsou svatí mučedníci), Zdeněk Štěpánek (Byť se mi dostalo jíti), Český pěvecký sbor (Jezu Kriste, štědrý kněže), Eduard Cupák (My jsme rytíři boží), Josef Mixa (My jsme rytíři boží), Antonín Šůra (My jsme rytíři boží), Český pěvecký sbor (Antikrista tupiti /Legát přijel do Prahy/), Český pěvecký sbor (Navštiv nás, Kriste žádoucí), Český pěvecký sbor (Slyšte, rytíři boží /Antikristus již chodí/), Český pěvecký sbor (Chceš-li přijít k papeži, měj za pravdu stálou), Český pěvecký sbor (Ve jménu boží počněme), ženský hlas (Otep myrrhy /Vonný květ je můj milý/), Rudolf Hrušínský (Věřím ve Viklefa, vůdce pekla)

Produkční údaje

Originální název

Jan Hus

Anglický název

Jan Hus

Kategorie

film

Typologie

hraný

Žánr

drama, historický

Země původu

Československo

Copyright

1954

Rok výroby

1953—1954

Premiéra

29. 4. 1955

Nositelé copyrightu

Národní filmový archiv

Technické údaje

Délka

dlouhometrážní

Minutáž

125 min

Verze

česká

Ocenění

Vítěz

Festival: 9. mezinárodní filmový festival Edinburgh

1955
Edinburgh / Velká Británie
Čestné uznání