Naděžda Vladyková

Actress

Date of birth

13.09.1918

Place of birth

České Budějovice, Rakousko-Uhersko

Date of death

18.10.2015

Place of death

České Budějovice, Česká republika

Alternative names

Naťa Růžena Libuše Marie Růžičková (rodné jméno), Naděžda Sigurdsson (provdaná)

Filmography

The Avalanche

1946

Cast

Role: Baruška, komorná u Ireny

The River Is Performing Magic

1945

Cast

Role: venkovská dívka Stázka

The Ring

1944

Cast

Role: Baruška, žena Jana Sochora

Simpleton

1944

SingerCast

Role: Barunka, děvečka u Rejsové

Happy Journey

1943

Cast

Role: host u Zycha

Liduška and Her Musician

1940

Cast

Role: venkovské děvče Mařenka

The Last Inhabitant of Podskalí

1940

Cast

Role: Šimáková