Michal Gazdík

Actor

Date of birth

1951

Filmography

Three Seasons in Hell

2009

Cast

Role: tlustý policista

Broken Promise

2009

Cast

Role: druhý gazda

Taming Crocodiles

2006

Cast

Role: správce chaty

Fly, Bird, Fly!

1978

Cast

Role: vedoucí tábora

The Victorious People

1977

Cast

Role: dělník Chaba

The Ugly Village

1975

Cast

Role: Štefan, Máričin milý